ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ

ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ

ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
   ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ

ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก 2561 2018 นครวัด นครธม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนมกราคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์กัมพูชา
เดือนมีนาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนเมษายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนมิถุนายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนสิงหาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนกันยายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนตุลาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนธันวาคม

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม

เที่ยวกัมพูชา 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นครวัด นครธม พักหรูโรงแรม 4ดาว
ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟต์่นานาชาตติ 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม
วันที่ทัวร์กัมพูชา
พฤษภาคม 61 04-06 // 11-13 // 11,900 บาท
     
มิถุนายน 61 8-10 // 15-17 //29-01กรกฎาคม 10,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 06-08 // 13-15 // 10,900 บาท
  27-29  
สิงหาคม 61 03-05 10,900 บาท
  10-12 11,900 บาท
  17-19 // 24- 26 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 1
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 2
นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 3
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร –สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม

-. ชมปราสาท นครวัด 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของดลก
-. นำท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
-. ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงานของ ปราสาทบันทายศรี
-. ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจือ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
-. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซากะไบ / ตลาดซาจ๊ะ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเสียมเรียบ
-. นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตกรรมผ้าไหม
-. อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชวย์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม
วันที่ทัวร์กัมพูชา
พฤษภาคม 61 05-07 // 18-20 // 25-27 11,900 บาท
     
มิถุนายน 61 02-04 // 15-17 //30-02กรกฎาคม 11,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 06-08 // 13-15 // 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 1
กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน ตลาดชาทะไม
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 2
พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 3
นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
 
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 4
ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - COSMETIC - DUTY FREE GREVIN SEOUL - ตลาดเมียงดง
 
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 5
ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด - PAJU OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.comทัวร์กัมพูชา ราคาถูก 2561ราคาโดนใจ ทัวร์เขมร 2018 นครวัด นครธม 3วัน 2คืน ทัวร์กัมพูชา สิงหาคม 2561 ราคาถูก พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือชม โตนเลสาบ ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม