ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ

ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ

ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
   ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ

ทัวร์ญี่ปุ่น4วัน3คืน ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ
    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก 2561 2018 นครวัด นครธม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนมกราคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์กัมพูชา
เดือนมีนาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนเมษายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนมิถุนายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนสิงหาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนกันยายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนตุลาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนธันวาคม

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม

เที่ยวกัมพูชา 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นครวัด นครธม พักหรูโรงแรม 4ดาว
ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟต์่นานาชาตติ 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม
วันที่ทัวร์กัมพูชา
สิงหาคม 61 03-05 10,900 บาท
  10-12 11,900 บาท
  17-19 // 24- 26 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 1
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 2
นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 3
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร –สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.comทัวร์กัมพูชา ราคาถูก 2561ราคาโดนใจ ทัวร์เขมร 2018 นครวัด นครธม 3วัน 2คืน ทัวร์กัมพูชา สิงหาคม 2561 ราคาถูก พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือชม โตนเลสาบ ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม