ทัวร์กัมพูชาทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก 2562 2019 นครวัด นครธม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนมกราคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์กัมพูชา
เดือนมีนาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนเมษายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนมิถุนายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนสิงหาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนกันยายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนตุลาคม
ทัวร์กัมพูชา
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์กัมพูชา
เดือนธันวาคม


WD - Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวกัมพูชา ท่องอารยธรรมพันปี
2 เมือง พนมเปญ เสียมราฐ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม

ชมความงามพระบรมมหาราชวังเขมรินทร์
สถานที่ประทับกษัตริย์และสถานที่ประกอบพระราชพิธีอันสำคัญ
สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองประเทศกัมพูชา พระแก้วมรกต
ตระการตาสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลก ปราสาทหินนครวัด
เพลิดเพลินไปกับมรดกทางวัฒนธรรม ชมนาฏศิลป์ชั้นสูง ระบำอัปสรา
ช้อปปิ้งกับแหล่งรวมสินค้าหลากหลายชนิดที่ดึงดูดทั้งชาวต่างชาติและคนท้องถิ่น ณ ตลาดรัสเซีย

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
สายการบิน หลันเหมย แอร์ไลน์ (LANMEI AIRLINES)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม
วันที่ทัวร์กัมพูชา
มิถุนายน 62 06-09 // 13-16 // 20-23 // 27-30 12,900 บาท
     
กรกฎาคม 62 04-07 // 18-21 12,900 บาท
กรกฎาคม 62 13-16 // 26-29 13,900 บาท
     
สิงหาคม 62 01-04 // 15-18 // 22-25 // 29-01 12,900 บาท
สิงหาคม 62 09-12 13,900 บาท
     
กันยายน 62 05-08 // 12-15 // 19-22 // 26-29 12,900 บาท
     
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 1
กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ - พระองค์เจ็ก พระองค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 2
ปราสาทบันทายศรี - นครวัด – นครธม - ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม - โชว์iระบำอัปสรา
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 3
เสียมเรียบ - พนมเปญ (บินภายใน) – พระบรมราชวัง – วัดพระแก้ว - เรือนจำตวลแสลง – วัดพนม – ตลาดรัสเซีย
 
ทัวร์กัมพูชาวันที่ 4
พนมเปญ - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.comทัวร์กัมพูชา ราคาถูก 2562ราคาโดนใจ ทัวร์เขมร 2019 นครวัด นครธม 3วัน 2คืน ทัวร์กัมพูชา สิงหาคม 2562 ราคาถูก พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือชม โตนเลสาบ ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม