ทัวร์จีน ราคาถูก 2561/2018 เซี่ยงไฮ ปักกิ่ง ซีอาน เซี่ยงไฮ้ จางเจียเจี้ย หังโจว กุ้ยหลิน ลี่เจียง เฉิงตู มองโกเลีย ทิเบต ฉงชิ่ง ทัวร์เมืองจีนราคาถูกใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว


ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีนราคาถูก 2561/2018
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ทัวร์กุ้ยหลิน คุนหมิง จางเจียเจี้ย

ทัวร์จีน
เดือนมกราคม
ทัวร์จีน
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์จีน
เดือนมีนาคม
ทัวร์จีน
เดือนเมษายน
ทัวร์จีน
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์จีน
เดือนมิถุนายน
ทัวร์จีน
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์จีน
เดือนสิงหาคม
ทัวร์จีน
เดือนกันยายน
ทัวร์จีน
เดือนตุลาคม
ทัวร์จีน
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์จีน
เดือนธันวาคม

โปรแกรมทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย 6วัน 5คืน
ZG : CSX06 ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N

บินหรู ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับค่ำ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิค เมืองโบราณฟ่งหวง!!
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก.
ราคาเริ่มต้น 21,799 บาท
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
เดินทาง
     
กรกฏาคม 61 07-12 18,888 บาท
     
สิงหาคม 61 04-09 18,888 บาท
     
กันยานน 61 01-06 // 15-20 18,888 บาท
     
ตุลาคม 61 13-18 21,888 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ทัวร์จีนวันที่ 2
เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
ทัวร์จีนวันที่ 3
ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย
 
ทัวร์จีนวันที่ 4
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก
 
ทัวร์จีนวันที่ 6
จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


โปรแกรมทัวร์จีน ต้าจู๋...ยำใหญ่
ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (WE) SS-SHWECKG7


ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
สายการบิน สายการบิน THAI SMILE (WE)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
เดินทาง
     
มิถุนายน 61 20-24 21,999 บาท
     
สิงกาคม 61 24-28 21,999 บาท
     
ธันวาคม 61 02-09 22,999 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.30-14.50) อู่หลง
ทัวร์จีนวันที่ 2
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
ทัวร์จีนวันที่ 3
อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 
ทัวร์จีนวันที่ 4
ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 15.50-18.00)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

โปรแกรมทัวร์จีน มองโกเลียใน...สุกี้หม้อไฟ
ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U) SS-SH3UHET1


ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน บิน SICHUAN AIRLINES  
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
เดินทาง
 มิถุนายน 61 08-13 29,999 บาท
     
กันยายน 61 12-17 31,999 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.55-22.00)
ทัวร์จีนวันที่ 2
เฉิงตู-โฮฮอท (3U8747 : 10.20-12.45)พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
ทัวร์จีนวันที่ 3
โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
 
ทัวร์จีนวันที่ 4
ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู(3U8970 : 22.00-00.20)
 
ทัวร์จีนวันที่ 6
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตูกรุงเทพฯ (3U8145 : 14.40-16.35)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoโปรแกรม ทัวร์จีน หนานหนิง...ข้าวยำ
หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ) SS-SHCZNNG1


ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)  
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
เดินทาง
     
กรกฎาคม 61 12 - 17 25,999 บาท
     
สิงหาคม 61 16 - 21 25,999 บาท
     
กันยายน 61 06 - 11 25,999 บาท
     
ตุลาคม 61 25 - 30 25,999 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ-หนานหนิง
ทัวร์จีนวันที่ 2
หนานหนิง-เมืองปาหม่า-ถ้ำไป๋หมอ--เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน (รวมล่องเรือ)-การแสดงพื้นเมือง
ทัวร์จีนวันที่ 3
ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก)-พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน-เมืองโบราณเถียนโจว-เมืองจิ้งซี
 
ทัวร์จีนวันที่ 4
เมืองจิ้งซี-สวนหลงถัน-เมืองเต๋อเทียน-น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถแบตเตอรี่)-หลักพรมแดนจีน เวียดนาม NO.53- เหมิงสื่อเถียนเหยียน
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
เหมิงสื่อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน+ชมการแสดงชนเผ่าน้อย-หนานหนิง-ถนนคนเดินหนานหนิง
 
ทัวร์จีนวันที่ 6
หนานหนิง-กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


โปรแกรม ทัวร์จีน ซีอาน...หมูมะนาว
ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 4 คืน (XW) SS-SHXWXIY4


ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
สายการบิน NOK SCOOT ( XW)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
เดินทาง
     
มิถุนายน 61 07-12 // 21-26 25,999 บาท
     
กรกฎาคม 61 05-10 25,999 บาท
  26-31 28,999 บาท
     
สิงกาคม 61 02-07 // 23-28 25,999 บาท
     
กันยายน 61 13-18 // 20-25 25,999 บาท
     
ตุลาคม 61 18-23 30,999 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-ซีอาน (XW890: 21.25-02.10+1)
ทัวร์จีนวันที่ 2
ซีอาน-รถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-เมืองเติงฟง วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง
ทัวร์จีนวันที่ 3
ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-หลิงเป่า
 
ทัวร์จีนวันที่ 4
หลิงเป่า-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมือง โบราณ
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน
 
ทัวร์จีนวันที่ 6
ซีอาน-สนามบินดอนเมือง (XW889 : 03.00-05.45)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


โปรแกรม ทัวร์จีน ทิเบต...ลาบปลา
ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน (3U) SS-SH3ULXA4


ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท
สายการบิน บิน SICHUAN AIRLINES  
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
เดินทาง
 มิถุนายน 61 22 - 27 37,999 บาท
     
กันยายน 61 05 - 09 38,999 บาท
     
ตุลาคม 61 05 - 09 38,999 บาท
     
พฤศจิกายน 61 07 - 12 38,999 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ – เฉินตู (3U8146 : 17.55-22.00หรือ 19.10-22.55)
ทัวร์จีนวันที่ 2
เฉินตู-ลาซา (3U8697 : 08.40-10.55) ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
ทัวร์จีนวันที่ 3
พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม
 
ทัวร์จีนวันที่ 4
ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ลาซา
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
ลาซา-เฉินตู (3U8698 : 10.25-12.35) ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 
ทัวร์จีนวันที่ 6
ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 14.40-16.35 หรือ 15.45-18.00)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoโปรแกรม ทัวร์จีน ฉางชา จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน
ZG : CSX06 ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N

บินหรู ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับค่ำ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิค เมืองโบราณฟ่งหวง!!
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก.
ราคาเริ่มต้น 21,799 บาท
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์
วันที่ทัวร์จีน
เดินทาง
     
กรกฏาคม 61 07-12 18,888 บาท
     
สิงหาคม 61 04-09 18,888 บาท
     
กันยานน 61 01-06 // 15-20 18,888 บาท
     
ตุลาคม 61 13-18 21,888 บาท
ทัวร์จีนวันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ทัวร์จีนวันที่ 2
เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
ทัวร์จีนวันที่ 3
ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย
 
ทัวร์จีนวันที่ 4
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
 
ทัวร์จีนวันที่ 5
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก
 
ทัวร์จีนวันที่ 6
จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoทัวร์จีน ราคาถูกสุดๆ

บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com