ใบอนุญาตททท. 11/08553

ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

 

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม


   ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 2561 - 2018 ราคาถูกใจ
ทัวร์ตุรกี
เดือนมกราคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ตุรกี
เดือนมีนาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนเมษายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนกันยายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนตุลาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนธันวาคม

ทัวร์ตุรกี ราคาสุด ช๊อก !!!!!! TURKEY SHOCK!! PRICE
ZG6D3N-QR

 
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่เดินทาง
กันยายน 61 02 - 07 25,999 บาท
  28-03 ตุลาคม / 30-05 ตุลาคม 26,999 บาท
ตุลาคม 61 03-08 / 05-10 / 07-12 27,999 บาท
  14-19 / 19-24 28,999 บาท
ทัวร์ตุรกี วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ทัวร์ตุรกี วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาดานา
เมืองอาดานา ประเทศตุรกี - มัสยิดกลาง ซาบันซี - เมืองคัปปาโดเจีย
ทัวร์ตุรกี วันที่ 3
เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน -
โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ
ทัวร์ตุรกี วันที่ 4 เมืองคัปปาโดเจีย - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอังการ่า - พิพิธภัณฑ์อารยธรรม อนาโตเลียน -
สุสานอตาเติร์ก
  ทัวร์ตุรกี วันที่ 5 เมืองอังการ่า - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา เอเซนโบก้า เมืองอังการา
ประเทศตุรกี - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี ราคาสุด ว้าว !!!!!! 6วัน 3คืน TURKEY WOW WOW!!
ZG6D3N-QR

 
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่เดินทาง
กันยายน 61 01-06 26,999 บาท
  05-10 / 08-13 / 12-17 / 15-20 27,999 บาท
ทัวร์ตุรกี วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ทัวร์ตุรกี วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา เอเซนโบก้า เมืองอังการา ประเทศตุรกี - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน
ทัวร์ตุรกี วันที่ 3
เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
ทัวร์ตุรกี วันที่ 4 เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอัลทาเลีย
  ทัวร์ตุรกี วันที่ 5 เมืองอัลทาเลีย - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอัลทาเลีย เมืองอัลทาเลีย ประเทศตุรกี - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ทัวร์ตุรกี วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี ไฮไลท์ 9วัน HN9D6N

 
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่เดินทาง
กันยายน 61 01-06 26,999 บาท
  05-10 / 08-13 / 12-17 / 15-20 27,999 บาท
ทัวร์ตุรกี วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล
ทัวร์ตุรกี วันที่ 2
อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก
ทัวร์ตุรกี วันที่ 3
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์ ***พิเศษ!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ทัวร์ตุรกี วันที่ 4 OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า- CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
  ทัวร์ตุรกี วันที่ 5 ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส–คูซาดาซี
ทัวร์ตุรกี วันที่ 6 คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี–ชานัคคาเล่-เมืองเปอร์กามัม
ทัวร์ตุรกี วันที่ 7 ชานัคคาเล่–ทรอย–อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  ทัวร์ตุรกี วันที่ 8 จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย–อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน–พระราชวังทอปกาปึ-CANDY SHOP-SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
ทัวร์ตุรกี วันที่ 9 กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


ทัวร์ตุรกี พาแม่เที่ยว 8วัน5คืน  
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ จบในทริปเดียว !!!!!!!!
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES [TK] HNAUG

 
ราคาเริ่มต้น 33,777 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน บิน Turkish Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่เดินทาง
สิงหาคม 61 08-15 33,777 บาท
ทัวร์ตุรกี วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล
ทัวร์ตุรกี วันที่ 2
อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ทัวร์ตุรกี วันที่ 3
อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ทัวร์ตุรกี วันที่ 4 บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส
  ทัวร์ตุรกี วันที่ 5 บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส
ทัวร์ตุรกี วันที่ 6 OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์-เมืองอังการ่า
ทัวร์ตุรกี วันที่ 7 อิสตันบูล-แกรนด์บาซาร์-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช่
  ทัวร์ตุรกี วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน ITC-TK94

 

 

 

 

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม เที่ยวอิสตันบูลเมืองหลวงเก่าแก่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque แห่งเมืองบูร์ซา เยี่ยมชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุสหรือเอฟเฟส ที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยจากอดีต ชมความสวยงามทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่ไม่เหมือนใครที่ปามุคคาล่ ปราสาทปุยฝ้าย ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตาของผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนที่คัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม

Option Tour >> ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย หรือ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขารูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์)
ราคาเริ่มต้น 31,889 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน บิน Turkish Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่เดินทาง
กรกฎาคม 61 18-25 34,888 บาท
สิงหาคม 61 08-15 36,888 บาท
  22-29 34,888 บาท
  29-05 กันยายน 35,888 บาท
กันยายน 61 12-19 34,888 บาท
  26-03 ตุลาคม 35,888 บาท
ตุลาคม 61 10-17 // 17-24 // 24-31 36,888 บาท
พฤศจิกายน 61 07-14 // 21-28 35,888 บาท
ทัวร์ตุรกี วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ตุรกี วันที่ 2
ท่าอากาศยานอิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช
ทัวร์ตุรกี วันที่ 3
อิสตันบูล เมืองบูร์ซ่า มัสยิด Grand Mosque ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา เมืองอิชเมียร์
ทัวร์ตุรกี วันที่ 4 อิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
  ทัวร์ตุรกี วันที่ 5 ปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย คาราวานสไลน์ นครใต้ดินชาดัค ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
ทัวร์ตุรกี วันที่ 6 เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คัปปาโดเกีย โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค Jewellery Shop กรุงอังการา
ทัวร์ตุรกี วันที่ 7 อังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Candy Shop ตลาดสไปซ์ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
  ทัวร์ตุรกี วันที่ 8 ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี ไฮไลท์ ตุรกี 8วัน 5คืน HILIGHT TURKEY
ZG8D5N-QR

 
ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่เดินทาง
กันยายน 61 08-15 35,888 บาท
  29-06 ตุลาคม 35,888 บาท
ทัวร์ตุรกี วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ทัวร์ตุรกี วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ทัวร์ตุรกี วันที่ 3
เมืองอิสตันบูล - เมืองเบอร์ซ่าร์ - มัสยิดหลวงแห่งเมืองเบอร์ซ่าร์ - สุสานสีเขียว - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม เมืองเบอร์ซาร์ - เมืองอิซเมียร์
ทัวร์ตุรกี วันที่ 4 เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
  ทัวร์ตุรกี วันที่ 5 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเจีย
ทัวร์ตุรกี วันที่ 6 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง
ทัวร์ตุรกี วันที่ 7 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา เอเซนโบก้า เมืองอังการ่า ประเทศตุรกี - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
  ทัวร์ตุรกี วันที่ 8 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail :
tour@takoworldtour.comทัวร์ตุรกี ราคาถูกใจ 2561 / 2018 อิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เยเรบาตัน ทัวร์ตุรกี พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช อิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล บ้านพระแม่มารี ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)