ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 2562 - 2019 ราคาถูกใจ
ทัวร์ตุรกี
เดือนมกราคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ตุรกี
เดือนมีนาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนเมษายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนกันยายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนตุลาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนธันวาคม

WC - WQR2010B แกรนด์ตุรกี 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน
สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”
ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
มกราคม 62 23-01 32,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 10-19 32,900 บาท
     
มีนาคม 62 10-19 // 17-26 // 24-02 32,900 บาท
     
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกีย
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดิน – อุชิซาร์ – กรุงอังการา
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
อังการา – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปคาปี – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – แกรนด์บาซ่าร์ – ไอวาลิค
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
ไอวาริค – เอเฟซุส – ปามุคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
คอนย่า – อาดานา – ชมเมือง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
สนามบิน – โดฮา
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 10
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


 


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com