ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2563  2020  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2563  2020  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2563  2020  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี เดือนเมษายน ราคาถูก 2563 - 2020
ทัวร์ตุรกี
เดือนมกราคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ตุรกี
เดือนมีนาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนเมษายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนกันยายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนตุลาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนธันวาคม

ทัวร์ตุรกี ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย คัปปาโดเกีย ล่องเรือชมความงาม ช่องแคบบอสฟอรัส 8วัน5คืน
GS - IST10 TURKEY CHEAPER 8D5N

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

ชมความงดงามของมัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า หรือสุเหร่าสีเขียว
ชมตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์ ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมมากมาย โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมือง
เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมบ้านพระแม่มารี เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย
ชมปราสาทปุยฝ้าย ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวหลายชั้น
ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ ซึ่งองค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลก
เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล เข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ชมความสวยงามของ สุเหร่าสีน้ำเงิน เข้าชมฮิปโปโดรม สิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า
ชมวิหารฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
สายการบิน กัลฟ์ แอร์ (Gulf Air)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
เมษายน 62 05-12 29,900 บาท
เมษายน 62 12-19 33,900 บาท
     
     
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล(ตุรกี) – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – ทักซิม สแควร์ – สนามบินอิสตัลบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
อิสตันบูล (ตุรกี) – บาห์เรน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี เทศกาลดอกทิวลิปที่ อิสตันบูล ชมบอลลูนนับพันที่ คัปปาโดเกีย 10วัน7คืน
GS - IST01 TURKEY TULIP LOVER 10D7N

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

ชมความสวยงามของ สุเหร่าสีน้ำเงิน เข้าชมฮิปโปโดรม สิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า
ชมวิหารฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เข้าชมภายใน สวนอีเมอร์กัน พาร์ค
เดินทางสู่เมืองทรอย ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ชมวิหารอะโครโปลิส ซึ่งเป็นที่ขนานนามประหนึ่งดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์
ชมวิหารโอลิมเปียน เซอุส และ วิหารเอสเคลปิออน สร้างถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์
เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมบ้านพระแม่มารี เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย
ชมปราสาทปุยฝ้าย ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวหลายชั้น
นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น
ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ ที่องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลก
แวะถ่ายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน มาฮาน แอร์ (Mahan Air)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
เมษายน 62 19-27 29,999 บาท
เมษายน 62 26-04 31,999 บาท
เมษายน 62 11-19 // 12-20 36,999 บาท
     
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – เทศกาลดอกทิวลิป 2020 - พระราชวังทอปกาปิ – ชานัคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
อังการ่า – ผ่านชมทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก – Anka Shopping Mall
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
สนามบินอังการ่า – สนามบินเตหะราน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี ตระการตาสวนทิวลิป ณ อิสตันบูล ชมความมหัศจรรย์ของปราสาทปุยฝ้าย 10วัน7คืน
GS - IST13 TURKEY TULIP VALUE 10D7N

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

ชมความสวยงามของ สุเหร่าสีน้ำเงิน เข้าชมฮิปโปโดรม สิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า
ชมวิหารฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
เดินทางสู่เมืองทรอย ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ชม วิหารอะโครโปลิส
ต่อด้วยชมวิหารโอลิมเปียน เซอุส และ วิหารเอสเคลปิออน
เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมบ้านพระแม่มารี เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย
ชมปราสาทปุยฝ้าย ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวหลายชั้น
ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท
สายการบิน เอติฮัด แอร์เวย์ (Etihad Airways)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
เมษายน 62 23-02 // 29-08 30,999 บาท
     
     
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
อิสตันบูล – เทศกาลดอกทิวลิป 2020 – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
สไปซ์มาเกต - สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 10
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ม้าไม้เมืองทอย ปราสาทปุยฝ้าย บินตรงตุรกี 9วัน6คืน
GS - IST08 TURKEY FEVER 9D6N

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

เดินทางสู่เมืองทรอย ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ชม วิหารอะโครโปลิส
ต่อด้วยการชม วิหารโอลิมเปียน เซอุส และ วิหารเอสเคลปิออน
เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมบ้านพระแม่มารี เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย
ชมปราสาทปุยฝ้าย ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวหลายชั้น
นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น
ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ ที่องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลก
ชมหุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล เข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ชมความสวยงามของ สุเหร่าสีน้ำเงิน เข้าชมฮิปโปโดรม สิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า
ชมวิหารฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
เมษายน 62 03-11 34,900 บาท
     
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ดินแดนในฝันของนักเดินทาง 9วัน6คืน
IT - TK301 TURKEY ISTANBUL 9D6N

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม เที่ยวอิสตันบูลเมืองหลวงเก่าแก่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง เยี่ยมชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุสหรือเอฟเฟส ที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยจากอดีต ชมความสวยงามทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่ไม่เหมือนใครที่ ปามุคคาล่ ปราสาทปุยฝ้าย ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตาของผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนที่คัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม เลือกซื้อของฝากที่ Spice Bazaar เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ นอกจากนั้นยังมีอาหารขึ้นชื่อและของฝากมากมาย พักโรงแรม4ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม20มื้อ!

ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
เมษายน 62 24-02 35,900 บาท
เมษายน 62 08-16 37,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 17-25 35,900 บาท
     
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
ท่าอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองเฮียราโพลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
นครใต้ดินไคมัคลึ – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – กรุงอังการา
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี เพลิดเพลินสวนทิวลิป ณ อิสตันบูล ชมความมหัศจรรย์ของปราสาทปุยฝ้าย 8วัน6คืน
GS - IST07 TURKEY TULIP MUST GO 8D6N

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

ชมความสวยงามของ สุเหร่าสีน้ำเงิน เข้าชมฮิปโปโดรม สิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า
ชมวิหารฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เข้าชมภายใน สวนอีเมอร์กัน พาร์ค
เดินทางสู่เมืองทรอย ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ชมวิหารอะโครโปลิส ซึ่งเป็นที่ขนานนามประหนึ่งดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์
ชม วิหารโอลิมเปียน เซอุส และ วิหารเอสเคลปิออน สร้างถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์
เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมบ้านพระแม่มารี เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย
นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น

ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท
สายการบิน ยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (Ukraine International Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
เมษายน 62 14-21 35,999 บาท
เมษายน 62 09-16 // 11-18 // 12-19 37,999 บาท
     
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เทศกาลดอกทิวลิป 2020 – ชานัคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – อังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า – สนามบินเคียฟ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อลังการวิหารฮาเจียโซเฟีย โบสถ์สีน้ำเงิน ปามุคคาเล่ 8วัน6คืน
GS - IST02 TURKEY TULIP SONGKRAN 9D6N

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

เดินทางสู่เมืองทรอย ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ชมวิหารอะโครโปลิส ซึ่งเป็นที่ขนานนามประหนึ่งแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์
ต่อด้วยการชม วิหารโอลิมเปียน เซอุส และ วิหารเอสเคลปิออน
เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมบ้านพระแม่มารี เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย
ชมปราสาทปุยฝ้าย ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวหลายชั้น
นำท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น
ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ ซึ่งองค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลก
เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล เข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ชมความสวยงามของ สุเหร่าสีน้ำเงิน เข้าชมฮิปโปโดรม สิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า
ชมวิหารฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ชมสวนอีเมอร์กัน พาร์ค สวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของตุรกี

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
สายการบิน กัลฟ์ แอร์ (Gulf Air)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
เมษายน 62 11-19 39,900 บาท
     
     
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – เมืองเปอร์กามัม
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
Blue Mosque – ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เทศกาลดอกทิวลิป 2020 – สไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินอิสตัลบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
สนามบินบาห์เรน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoบริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail :
Tour@takoworldtour.com


ทัวร์ตุรกี ราคาถูกใจ 2563 / 2020 อิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เยเรบาตัน ทัวร์ตุรกี พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช อิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล บ้านพระแม่มารี ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)

!-- Google Tag Manager (noscript) -->