ทัวร์บาหลี ราคาถูก ทัวร์บาหลี 2561 ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ 2018 ทัวร์บาหลีราคากันเอง แพคเกจทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน 5วัน 4คืน โปรโมชั่นทัวร์บาหลี กรุ๊ปเหมา 2-3คน

โอซาก้า โอกิงาว่า เกียวโต ฮอกไกโด ซัปโปโรใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ ทัวร์บาหลีราคากันเอง แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน,5 วัน 4 คืน

ทัวร์บาหลี
เดือนมกราคม
ทัวร์บาหลี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์บาหลี
เดือนมีนาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนเมษายน
ทัวร์บาหลี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์บาหลี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนกันยายน
ทัวร์บาหลี
เดือนตุลาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์บาหลี
เดือนธันวาคม

BI-BAL02_FD ทัวร์บาหลี ราคาพิเศษ สัมผัสมนต์เสน่เกาะบาหลี 4วัน 3คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน

- สัมผัสมนต์เสน่เกาะบาหลี
- ชมวิหารทานาห์ลอต
- บ่อน้ำพุศักสิทธิ์ Pura Tirta Empul
- หมู่บ้าน คินตามณี ภูเขาไฟ
- ทะเลสาบบาตูร์
- ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่เดินทาง
สิงหาคม 61
02-05
16,900 บาท
 
09-12
18,900 บาท
 
16-19 // 23-26 / 30-02 กันยายน
16,900 บาท
     
กันยายน 61
06-09 // 13-16 // 20-23 // 27-30
16,900 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ - ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ FD396 มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมน้ำดื่ม 1 ขวด อนุสาวรีย์มหาภารตะ -วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก•ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บ้านคินตามณี •บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ บาตูร์•ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
ตลาดเมืองอูบุด วัดบราตัน วัดเม็งวี วิหารทานาต์ลอต คูต้า
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
บาหลี• กรุงเทพ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 

FD87 ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน3คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน ดินแดนเกาะสวรรค์บนดิน ณ บาหลี สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูลูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” ชมภูเขาไฟคินตามณี วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด ชิมอาหารทะเลสดที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่เดินทาง
ตุลาคม 61
11-14 // 25-28
17,888 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ – ตลาดปราบเซียน
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BI-BAL03_FD ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่เดินทาง
สิงหาคม 61
08-12
23,900 บาท
 
29-02 กันยายน
20,900 บาท
     
กันยายน 61
19-23
20,900 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
บาหลี •ย็อกยาการ์ตา•เทวลัยปรัมบานัน •พระราชวังสุลต่าน•ปราสาทสวนน้ำ•บุโรพุทโธ •วัดปะวน•วัดเมนดุต
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
ย็อกยาการ์ตา•บาหลี•วัดบราตัน• วิหารทานาต์ลอต
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
บาร๊องแดนซ์ หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี ชิมกาแฟขี้ชะมด •วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน ร้านKrisana
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 5
บาหลี• กรุงเทพ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 

 

 บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com


 

ทัวร์บาหลี ราคาถูก ทัวร์บาหลี 2561 ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ 2018 ทัวร์บาหลีราคากันเอง แพคเกจทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน 5วัน 4คืน โปรโมชั่นทัวร์บาหลี กรุ๊ปเหมา 2-3คน