ทัวร์บาหลี ราคาถูก ทัวร์บาหลี 2562 ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ 2019 ทัวร์บาหลีราคากันเอง แพคเกจทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน 5วัน 4คืน โปรโมชั่นทัวร์บาหลี กรุ๊ปเหมา 2-3คน

ทัวร์บาหลีทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน, 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บาหลี
เดือนมกราคม
ทัวร์บาหลี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์บาหลี
เดือนมีนาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนเมษายน
ทัวร์บาหลี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์บาหลี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนกันยายน
ทัวร์บาหลี
เดือนตุลาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์บาหลี
เดือนธันวาคม

ทัวร์บาหลี ทานาล้อต-บาหลี สวิงค์ 3วัน2คืน
SB - PRIME BALI 3D2N
ทัวร์บาหลี

ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ
ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

ราคาเริ่มต้น 10,555 บาท
สายการบิน ไทย ไลออน แอร์ (Thai Lion Air)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
สิงหาคม 62 01-03 // 15-17 // 22-24 // 29-31 // 31-02 10,555 บาท
สิงหาคม 62 02-04 // 03-05 // 16-18 // 17-19 // 23-25 // 24-26 11,555 บาท
     
สิงหาคม 62 09-11 12,555 บาท
สิงหาคม 62 10-12 13,555 บาท
     
กันยายน 62 07-09 // 14-16 // 21-23 // 28-30 10,555 บาท
กันยายน 62 06-08 // 13-15 // 20-22 // 27-29 11,555 บาท
     
ตุลาคม 62 03-05 // 24-26 10,555 บาท
ตุลาคม 62 04-06 // 05-07 // 18-20 // 19-21 // 25-27 // 26-28 11,555 บาท
ตุลาคม 62 11-13 12,555 บาท
ตุลาคม 62 12-14 13,555 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
ชมบารองแดนซ์ – เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์ 3วัน2คืน
ZG - ZDPS06 LET'S GO BALI ISLAND 3D2N
ทัวร์บาหลี

ดินแดนอัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย
อัศจรรย์ วิหารกลางทะเล "ทานาล็อต"
ชมประตูสวรรค์ "อันดาราเกท"

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
สายการบิน ไทย ไลออน แอร์ (Thai Lion Air)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
สิงหาคม 62 02-04 // 16-18 // 23-25 // 30-01 12,999 บาท
สิงหาคม 62 10-12 13,999 บาท
     
กันยายน 62 07-09 // 14-16 // 21-23 // 28-30 11,999 บาท
     
ตุลาคม 62 05-07 // 06-08 // 21-23 11,999 บาท
ตุลาคม 62 19-21 // 20-22 // 26-28 // 27-29 12,999 บาท
ตุลาคม 62 12-14 // 13-15 13,999 บาท
     
พฤศจิกายน 62 02-04 // 09-11 // 16-18 // 23-25 // 24-26 12,999 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์ 4วัน3คืน
ZG - ZDPS07 LET'S GO BALI ISLAND 4D3N
ทัวร์บาหลี

อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย
ชมวัดหลวงเบซากีห์ วิหารกลางทะเล "ทานาล็อท"

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
สายการบิน ไทย ไลออน แอร์ (Thai Lion Air)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
กันยายน 62 05-08 // 12-15 12,999 บาท
กันยายน 62 19-22 // 26-29 13,999 บาท
     
ตุลาคม 62 03-06 13,999 บาท
ตุลาคม 62 10-13 // 16-19 // 17-20 // 24-27 // 31-03 14,999 บาท
     
พฤศจิกายน 62 07-10 // 13-16 // 14-17 // 20-23 // 21-24 // 25-28 14,999 บาท
  27-30  
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - จิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com


 

ทัวร์บาหลี ราคาถูก ทัวร์บาหลี 2562 ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ 2019 ทัวร์บาหลีราคากันเอง แพคเกจทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน 5วัน 4คืน โปรโมชั่นทัวร์บาหลี กรุ๊ปเหมา 2-3คน
!-- Google Tag Manager (noscript) -->