ทัวร์บาหลี ราคาถูก ทัวร์บาหลี 2562 ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ 2019 ทัวร์บาหลีราคากันเอง แพคเกจทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน 5วัน 4คืน โปรโมชั่นทัวร์บาหลี กรุ๊ปเหมา 2-3คน

ทัวร์บาหลีทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน, 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บาหลี
เดือนมกราคม
ทัวร์บาหลี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์บาหลี
เดือนมีนาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนเมษายน
ทัวร์บาหลี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์บาหลี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนกันยายน
ทัวร์บาหลี
เดือนตุลาคม
ทัวร์บาหลี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์บาหลี
เดือนธันวาคม

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์เกาะสวรรค์บนดินบาหลี 4วัน3คืน
ZG - BZDPS03 IMPRESSIVE IN BALI 4D3N BY SL
ทัวร์บาหลี

ชมวัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี
ชมวัดเบซากีห์ ที่ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล
ชมระบำบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
ชมภูเขาไฟบาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์
เดินทางสู่วิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น
ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด
ชมเทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
สายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
มีนาคม 62 02-05 13,999 บาท
มีนาคม 62 09-12 // 16-19 // 23-26 14,999 บาท
มีนาคม 62 14-17 // 15-18 // 21-24 // 22-25 15,999 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - บาหลี สวิง (นั่งชิงช้า) - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์บาหลี อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ชมประตูสวรรค์ "ฮันดาราเกท" 5วัน3คืน
ZG - BZDPS05 PERFECTION BALI 5D3N BY FD
ทัวร์บาหลี

ชมวัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี
ชมวัดเบซากีห์ ที่ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล
ชมระบำบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
ชมภูเขาไฟบาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์
เดินทางสู่วิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น
ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด
ชมเทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
สายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
มีนาคม 62 14-18 // 21-25 // 28-01 18,999 บาท
     
เมษายน 62 18-22 // 27-01 17,999 บาท
เมษายน 62 10-14 26,999 บาท
เมษายน 62 11-15 27,999 บาท
เมษายน 62 13-17 28,999 บาท
     
พฤษภาคม 62 09-13 // 23-27 // 30-03 17,999 บาท
     
มิถุนายน 62 13-17 // 20-24 // 27-01 17,999 บาท
     
กรกฎาคม 62 04-08 // 11-15 // 18-22 16,999 บาท
     
สิงหาคม 62 01-05 16,999 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – วัดเม็งวี – วัดเบซากีห์
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
ชมระบำบารอง แดนซ์ – หมู่บ้านคินตามานี – บาหลี สวิง – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
วานากิริฮิลล์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาล็อท
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ห้างกฤษณะ (สิ้นค้าท้องถิ่น) – ชายหาดจิมบารัน – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน

บาหลี

พาท่านลิ้มรสอาหารพื้นเมืองบาหลี “Crispy duck” ชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต” ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบาหลี “บาร็อง แดนซ์” การต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี ชมความสวยงามและความอลังการของ มัสยิด Omar Ali Saiffuddien ชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านลอยน้ำ “Kampong Ayer” และชม”ลิงจมูกยาว” ซึ่งเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน! ชมความยิ่งใหญ่อลังการของมัสยิดทองคำ “Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque”

ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
สายการบิน รอยัล บรูไน แอร์ไลน์ (Royal Brunei Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
มีนาคม 62 12-16 // 19-23 // 26-30 22,900 บาท
     
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – บรูไน - บาหลี
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง ตลาดปราบเซียน – อูบุด
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
บาหลี - บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ+ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 5
บรูไน - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ทัวร์อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์บาหลี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์บาหลี

เดินทางโดยสายการบินการูด้า (GA) ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในโลก ชมความสวยงามที่ “วัดอูลูวาตู” วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง ช้อปปิ้งที่ “คูต้า เซ็นเตอร์” แหล่งยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ใครต่างก็ต้องไปเยือน ชมระบำบาร็อง แดนซ์ เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่ว และความดี ชิมอาหารทะเลสไตล์บาหลี กับบรรยากาศสุดโรแมนติกยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ชายหาดจิมบารัน

ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
สายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย (Garuda Indonesia)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
มีนาคม 62 07-10 // 14-17 // 21-24 // 28-31 22,900 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - เดนพาซ่าร์ - อูลูวาตู - คูต้า เซ็นเตอร์
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
บาร็อง แดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - คินตามณี - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - อูบุด - จิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
วัดเม็งวี - เบดูกัลป์ - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู - วิหารทานาล็อต
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
กฤษณะ เซ็นเตอร์ - เดนพาซาร์ - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์บาหลี เที่ยวสวรรค์บนดิน "เกาะบาหลี" มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5วัน3คืน
ZG - BZDPS02 FINALE BALI BOROBUDUR 5D3N BY FD
ทัวร์บาหลี

ชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย

ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
สายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
มีนาคม 62 14-18 // 21-25 // 28-01 23,999 บาท
     
เมษายน 62 18-22 // 27-01 23,999 บาท
เมษายน 62 10-14 30,999 บาท
เมษายน 62 11-15 // 13-17 31,999 บาท
     
พฤษภาคม 62 09-13 // 23-27 // 30-03 23,999 บาท
     
มิถุนายน 62 13-17 // 20-24 // 27-01 24,999 บาท
     
กรกฎาคม 62 04-08 // 11-15 // 18-22 24,999 บาท
     
สิงหาคม 62 01-05 22,999 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
เกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - วัดพราหมนันต์ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
ย็อกยาการ์ตา - เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 5
เกาะบาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน

บาหลี

ชม “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” มรดกโลก เจดีย์ของพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างจากหินภูเขาไฟ ชม “วัดพรามนันต์” สถานที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู ชม “วังสุลต่าน” พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริย์องค์แรก จนกระทั่งองค์ปัจจุบัน ชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต” ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบาหลี “บาร็อง แดนซ์” การต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี

ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
สายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย (Garuda Indonesia)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
มีนาคม 62 06-10 // 13-17 // 20-24 // 27-31 30,900 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ ) - จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราหมนันท์ - ศูนย์เครื่องเงิน - มาลิโอโบโร่
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุท - พระราชวังน้ำสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า - บาหลี
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
บาร็อง แดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์(ภูเขาไฟคินตามานี) - วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน - จิมบารัน
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
วัดเม็งวี - เบดูกัลป์ - ทะเลสาบบราตัน -วัดอูลันดานู - วิหารตานะห์ ล็อต - คูต้า
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 5
กฤษณะ เซ็นเตอร์ - สนามบินบาหลี - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว อินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ บาหลี 5 วัน 4 คืน

บาหลี

ชมเมือง “สุราบายา” เมืองแห่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติ พิชิตยอดภูเขาไฟโบรโม่ อัญมณีแห่งชวาตะวันออก ชมความงามยามพระอาทิตย์ขึ้น สาดส่องกับปากปล่องภูเขาไฟ สัมผัสลมหายใจ ของโบรโม่อย่างใกล้ชิด ชมวิวทิวทัศน์ อันงดงามของภูเขาไฟบาตุร์ ที่หมู่บ้านคินตามณี (บาหลี) ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ “ตัมปะซีริงค์” ซึ่งชาวบาหลีเชื่อกันว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์

ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
สายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย (Garuda Indonesia)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
มีนาคม 62 06-10 // 13-17 // 20-24 // 27-31 34,900 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - สุราบายา - วัดจีน HONG TIEK HIAN TEMPLE
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
สุราบายา - โรงงานผลิตซิกก้า - โบรโม่
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
ภูเขาไฟโบรโม่ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - สุราบายา - เดนปาซาร์
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
บารองแดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) - วัดตัมปะซีริง - อูบุด - กฤษณะ เซ็นเตอร์
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 5
เดนพาซาร์ - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว DELUXE บุโรพุทโธ บาหลี พักหรู 5 ดาว 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บาหลี

พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาวที่บาหลี ติดหาดคูต้า,รีสอร์ทที่อูบุด และพักรีสอร์ทสุดชิคที่ใกล้บุโรพุทโธที่สุด เดินทางโดยสายการบินการูด้า (GA) ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวัลที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในโลก ชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ วิหารทานาล็อต ชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก เจดีย์ของพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างจากหินภูเขาไฟ ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ระบำไฟ Kecak Dance หรือ Kecak Fire Dance ดินเนอร์ริมชายหาดจิมบารัน ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน

ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
สายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย (Garuda Indonesia)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์บาหลี
มีนาคม 62 06-10 // 13-17 // 20-24 // 27-31 42,900 บาท
     
ทัวร์บาหลีวันที่ 1
กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราหมนันท์
ทัวร์บาหลีวันที่ 2
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - วังสุลต่าน - ถนนมาลิโอโบโร่ - เดนปาซาร์
ทัวร์บาหลีวันที่ 3
ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) - วัดตัมปะซีริง - ตลาดอูบุด - Kecak Fire Dance
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 4
วัดทามันอายุน - เบดูกัลป์ - วัดอูลันดานู บราตัน - วิหารตานะห์ ล็อต - ริมชายหาดจิมบารัน
 
ทัวร์บาหลีวันที่ 5
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินเดนปาซาร์ - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com


 

ทัวร์บาหลี ราคาถูก ทัวร์บาหลี 2562 ทัวร์บาหลีราคาพิเศษ 2019 ทัวร์บาหลีราคากันเอง แพคเกจทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน 5วัน 4คืน โปรโมชั่นทัวร์บาหลี กรุ๊ปเหมา 2-3คน