ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า ราคาถูก 2561 / 2018 ทัวร์พม่าราคาถูก 2561 /2018 แพคเกจทัวร์พม่า 2561 ท่องเที่ยวพม่า ท่องเที่ยวพม่า ทัวร์พม่าวันหยุด โปรโมชั่นทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561  2018  โตเกียว เกียวโต โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561  2018  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561  2018  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561  2018  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า ราคาถูก 2018

ทัวร์พม่า
เดือนมกราคม
ทัวร์พม่า
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์พม่า
เดือนมีนาคม
ทัวร์พม่า
เดือนเมษายน
ทัวร์พม่า
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์พม่า
เดือนมิถุนายน
ทัวร์พม่า
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์พม่า
เดือนสิงหาคม
ทัวร์พม่า
เดือนกันยายน
ทัวร์พม่า
เดือนตุลาคม
ทัวร์พม่า
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์พม่า
เดือนธันวาคม

ZT - RGN09 FIVE STAR MYANMAR 2D1N BY SL


นำชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์
(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบาน
ตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
สายการบิน THAI LION AIR
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
วันที่ทัวร์พม่า
ธันวาคม 61 03-04 // 17-18 // 24-25 7,999 บาท
ธันวาคม 61 10-11 // 31-01 8,999 บาท
     
มกราคม 62 07-08 // 14-15 // 21-22 // 28-29 6,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 25-26 6,999 บาท
กุมภาพันธ์ 62 18-19 8,999 บาท
     
มีนาคม 62 04-05 // 11-12 // 18-19 // 25-26 6,999 บาท
ทัวร์พม่าวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่าวันที่ 2
เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
   
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZT - RGN08 THE AURA MYANMAR 3D2N BY SL


นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของ บูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย

ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
สายการบิน THAI LION AIR
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
วันที่ทัวร์พม่า
ธันวาคม 61 01-03 // 05-07 // 07-09 // 12-14 // 14-16 12,999 บาท
  15-17 // 19-21 // 21-23 // 22-24  
ธันวาคม 61 28-30 13,999 บาท
ธันวาคม 61 29-31 // 30-01 14,999 บาท
     
มกราคม 62 04-06 // 05-07 10,999 บาท
มกราคม 62 11-13 // 12-14 // 16-18 // 18-20 // 19-21 11,999 บาท
  23-25 // 25-27 // 26-28 // 30-01  
     
กุมภาพันธ์ 62 01-03 // 02-04 // 08-10 // 09-11 // 13-15 11,999 บาท
  15-17 // 16-18 // 20-22 // 22-24 // 23-25  
     
มีนาคม 62 01-03 // 02-04 // 08-10 // 09-11 // 13-15 11,999 บาท
  15-17 // 16-18 // 22-24 // 23-25 // 27-29  
ทัวร์พม่าวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่าวันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่าวันที่่ 3
เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

PJP - PMM18-SL พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน


นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ท่านจะได้นมัสการ
ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่ง
เปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
สายการบิน THAI LION AIR
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
วันที่ทัวร์พม่า
ธันวาคม 61 02-04 11,900 บาท
ธันวาคม 61 01-03 13,900 บาท
ทัวร์พม่าวันที่ 1
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่าวันที่ 2
พระธาตุอินแขวน-พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนตาหวาน-เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่าวันที่่ 3
ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-ตลาดสก๊อต- วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZT - EASY MYANMAR อิ่มใจ


นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า สักการะ 3 สถานมหาบูชา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ ที่ วัดไจ้คะวาย เยือนเมืองหงสา ไหว้พระ4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
สายการบิน NOK AIR
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
วันที่ทัวร์พม่า
     
ธันวาคม 61 02-04 // 13-15 // 14-16 // 15-17 // 16-18 11,900 บาท
  20-22 // 21-23 // 22-24  
ธันวาคม 61 01-03 // 06-08 // 07-09 // 23-25 12,900 บาท
ธันวาคม 61 08-10 13,900 บาท
ธันวาคม 61 27-29 14,900 บาท
ธันวาคม 61 28-30 15,900 บาท
ธันวาคม 61 29-31 // 30-01 16,900 บาท
     
มกราคม 62 03-05 // 04-06 // 05-07 // 06-08 // 10-12 11,900 บาท
  11-13 // 12-14 // 13-15 // 17-19 // 18-20  
  19-21 // 20-22 // 24-26 // 25-27 // 26-28  
  27-29 // 31-02  
     
  กุมภาพันธ์ - มีนาคม  
ทัวร์พม่าวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิม ปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)
ทัวร์พม่าวันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่าวันที่่ 3
ย่างกุ้ง – สิเรียม –เจดีย์เยเลพญา –เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG - RGN03 SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL


นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
สายการบิน THAI LION AIR
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
วันที่ทัวร์พม่า
ธันวาคม 61 14-16 // 21-23 11,999 บาท
ธันวาคม 61 08-10 12,999 บาท
ธันวาคม 61 29-31 13,999 บาท
ธันวาคม 61 30-01 14,999 บาท
ทัวร์พม่าวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่าวันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่าวันที่่ 3
เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

IT - FD101 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน


นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า สักการะ 3 สถานมหาบูชา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ ที่ วัดไจ้คะวาย เยือนเมืองหงสา ไหว้พระ4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง

ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
สายการบิน AIR ASIA
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
วันที่ทัวร์พม่า
ธันวาคม 61 03-05 // 09-11 14,888 บาท
ธันวาคม 61 31-02 17,888 บาท
     
มกราคม 62 10-12 12,888 บาท
มกราคม 62 24-26 13,888 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 07-09 12,888 บาท
กุมภาพันธ์ 62 17-19 14,888 บาท
     
มีนาคม 62 14-16 // 24-26 13,888 บาท
     
เมษายน 62 07-09 13,888 บาท
เมษายน 62 11-13 15,888 บาท
เมษายน 62 14-16 18,888 บาท
ทัวร์พม่าวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิม ปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)
ทัวร์พม่าวันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่าวันที่่ 3
ย่างกุ้ง – สิเรียม –เจดีย์เยเลพญา –เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoบริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com 

ทัวร์พม่า ราคาถูก 2561 / 2018 ทัวร์พม่าราคาถูก 2561 /2018 แพคเกจทัวร์พม่า 2561 ท่องเที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์ประพม่าราคาประหยัด ท่องเที่ยวพม่า พม่า ประเทศพม่า ทัวร์พม่าวันหยุด โปรโมชั่นทัวร์พม่า แพ็คเกจทัวร์พม่า พม่า ราคา ถูก