ทัวร์ยุโรป เดือนกรกฎาคม อาบูดาบี สวิสเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น สัมผัสบรรยากาศเมืองเซอร์แมท เมืองที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เที่ยวเมืองอันนาซี เมืองที่สวยดั่งเทพนิยาย ชมเส้นทางสายโรแมนติก จุงฟราว
ทัวร์ยุโรปใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500


ทัวร์ยุโรป เดือนกรกฎาคม อาบูดาบี สวิสเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น
   บริการ
ทัวร์ยุโรป เดือนกรกฎาคม อาบูดาบี สวิสเซอร์แลนด์ ซูริค

   ทัวร์ต่างประเทศ


    ข้อมูลการท่องเที่ยว


ทัวร์ยุโรป เดือนกรกฎาคม ราคาถูก 2563

ทัวร์ยุโรป
เดือนมกราคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ยุโรป
เดือนมีนาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนเมษายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนกันยายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนตุลาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนธันวาคม


ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน
Code Tour : VC-EURO 24 Italy Swiss 7D (EK) Feb-Jul

ทัวร์ยุโรป

มิลาน-นั่งรถไฟเซอร์แมท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน-มองเทอร์-โลซาน-เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น
กระเช้าขึ้นเขาทิตลิต-นั่งรถไฟสายโรแมนติค BERNIAN-ทิราโน่-ทะเลสาบโคโม่

ราคาเริ่มต้น 41,999 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
มกราคม 63 29-04 41,999 บาท
กุมภาพันธ์ 63 13-19 41,999 บาท
มีนาคม 63 04-10 // 18-24 // 26-01 41,999 บาท
เมษายน 63 02-08 // 29-05 41,999 บาท
พฤษภาคม 63 05-11 41,999 บาท
มิถุนายน 63 03-09 41,999 บาท
กรกฎาคม 63 03-09 43,999 บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
มิลาน - แทซ - นั่งรถไฟเซอร์แมท - มองเทรอ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เจนีวา - โลซานน์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
อินเทอร์ลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์ดินา - ทิราโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
มิลาน - กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
กรุงเทพ ฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ โดโลไมท์ 9วัน 6คืน
Code Tour : VC-EURO 23 ITALY SWISS 9D (dolomite)

ทัวร์ยุโรป

ชมอุทยานเทือกเขาโดโลไมท์  
ตามรอยละครลิขิตรัก นั่งกระเช้าขึ้นสู่กริลเดอวัลเฟียส
นั่งรถไฟขึ้นสู่เมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชมยอดเขากลาเซีย3000

ราคาเริ่มต้น 48,888 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
กุมภาพันธ์ 63 06-14 48,888 บาท
มีนาคม 63 05-13 // 12-20 // 25-02 48,888 บาท
เมษายน 63 01-09 // 30-08 49,999 บาท
พฤษภาคม 63 06-14 // 29-06 49,999 บาท
มิถุนายน 63 10-18 49,999 บาท
กรกฎาคม 63 24-01 52,999 บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
เจนีวา- โลซานน์ -เบิร์น - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดอวัลเฟียส - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
มิลาน - โบลซ่าโน่ - อุทยานยอดเขาโดโลไมท์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
อิสระ - กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 9
กรุงเทพ ฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktakoบริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : lucktako@gmail.com 

ทัวร์ยุโรป เดือนกรกฎาคม อาบูดาบี สวิสเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น สัมผัสบรรยากาศเมืองเซอร์แมท เมืองที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เที่ยวเมืองอันนาซี เมืองที่สวยดั่งเทพนิยาย ชมเส้นทางสายโรแมนติก จุงฟราว ชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณเก่าแก่กว่า 800 ปี สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของสวิสเซอร์แลนด์

!-- Google Tag Manager (noscript) -->