ทัวร์ยุโรป เดือนมกราคม 2563 ราคาถูก แพคเกจทัวร์ยุโรป สิงคโปร์ ซูริค สวิสเซอร์แลนด์ เบิร์น ยอดเขาจุงเฟรา บ่อหมีสีน้ำตาล มาร์กาสเซ เจนีวา น้ำพุเจ็ทโด้ โลซานน์ ยอดเขาจุงเฟรา ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหิน
ทัวร์ยุโรปใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500


ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม

   ทัวร์ต่างประเทศ


    ข้อมูลการท่องเที่ยว


ทัวร์ยุโรป เดือนมกราคม ราคาถูก 2563

ทัวร์ยุโรป
เดือนมกราคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ยุโรป
เดือนมีนาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนเมษายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนกันยายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนตุลาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนธันวาคม

5
ทัวร์อิตาลี GET ALONG WITH BEAUTIFUL ALPS ITALY AND SWITZERLAND
Code Tour : BB-GQ3MXP-TG032 7 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์อิตาลี

| มิลาน | เซอร์แมท | ยอดเขาซุนเนกกา | ยอดเขากลาเซียร์ 3000 |
| โลซานส์ | ดูเฮิร์น |

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์ฝรั่งเศส
มกราคม 63 30-05 49,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 63 13-19 // 20-26 49,900 บาท
     
มีนาคม 63 05-11 // 19-25 // 27-02 52,900 บาท
     
เมษายน 63 23-29 55,900 บาท
     
พฤษภาคม 63 06-12 // 14-20 52,900 บาท
     
มิถุนายน 63 04-10 // 18-24 // 25-01 52,900 บาท
     
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 2
กรุงเทพฯ – มิลาน – OUTLET
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 3
มิลาน – เซอร์แมต – ยอดเขาซุนเนกกา- แทซ
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 4
แทซ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เจนีวา – โลซานน์
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 5
โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเคน - ลูเซิร์น
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 6
ลูเซิร์น - ซูริค – สนามบิน
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 7
กรุงเทพ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

5
ทัวร์อิตาลี อิตาลี-สวิส-เยอรมนี-ออสเตรีย-สโลวัก-เชก 10วัน 7คืน
Code Tour : BB-GQ3VCE-EK002 BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES

ทัวร์อิตาลี

เกาะเวนิส | มิลาน | ยอดเขาจุงเฟรา | ฮัลสตัท | พระราชวังเชินบรุนน์ | ปราก
พิเศษ ! เมนูชีสฟองดูว์ และ ขาหมูเยอรมัน

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์ฝรั่งเศส
มกราคม 63 28-06 59,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 63 18-27 59,900 บาท
     
มีนาคม 63 17-26 59,900 บาท
     
เมษายน 63 10-19 เทศกาลสงกรานต์ 77,900 บาท
     
พฤษภาคม 63 05-14 69,900 บาท
     
มิถุนายน 63 09-18 69,900 บาท
     
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 2
กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 3
เวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 4
ลูเซิร์น – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน์
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 5
อินเทอร์ลาเคน – วาดุซ – มิวนิค
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 6
มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 7
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – Outlet – บราติสลาวา
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 8
บราติสลาวา – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 9
ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 10
กรุงเทพ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์อิตาลี ริเวียร่า แอลป์ 10วัน
Code Tour : VC Italy Riviera 10 D

ทัวร์อิตาลี

มิลาน-ตูริน-ชาโมนิกซ์-หมู่บ้านอีวัวร์-อันเนอซี-วาล็องซ์-อาวิญง
ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ-หมู่บ้านกอร์ด-หมู่บ้านรูซียง-เอ็กซ์ ออง โพรวองส์
คานส์-แซ็งปอล เดอ วองซ์-นีสเอส-มอนติคาโล-เจนัว ยอดเขามองบลองก์

ราคาเริ่มต้น 115,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์อิตาลี
มกราคม 63 31-09 115,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 63 21-01  
     
มีนาคม 63 27-05  
     
เมษายน 63 17-26  
     
พฤษภาคม 63 08-17  
     
มิถุนายน 63 12-21  
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
กรุงเทพ
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
กรุงเทพฯ-มิลาน-ตูริน-ชาโมนิกซ์
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลองก์-หมู่บ้านอีวัวร์-อันเนอซี
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
อันเนอซี-วาล็องซ์-อาวิญง
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
อาวิญง-ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ-หมู่บ้านกอร์ด-หมู่บ้านรูซียง-เอ็กซ์ ออง โพรวองส์
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
เอ็กซ์ ออง โพรวองส์-คานส์-แซ็งปอล เดอ วองซ์-นีส
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
นีส-เอส-มอนติคาร์โล-เจนัว
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 8
เจนัว-ปอร์โตฟิโน่-มิลาน
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 9
มิลาน-ประเทศไทย
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 10
ดูไบ - กรุงเทพ ฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์อิตาลี เจาะลึก อิตาลี ตอนใต้ 10 วัน
Code Tour : VC-ITALY 10 D

ทัวร์อิตาลี

  • เวนิส เมืองแห่งสายน้ำ และ ความรัก
  • อินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น้ำอินส์ 
  • ซาลส์บวร์ก เรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์
  • ฮัลสตัท เสน่ห์ของธรรมชาติที่ดึงดูดความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบพร้อมดั้นด้นออกค้นหา
  • มิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส์ (Swan Knight)
  • แองเกิลเบิร์ก เชิงขุนเขาแห่งเทือกเขาแอล์ป
  • ลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณ แห่งปากแม่น้ำรอยซที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง
  • มิลาน ศูนย์กลางแฟชั่นของประเทศอิตาลี
  • โคโม่ เมืองเล็กๆชายแดนสวิสและอิตาลี ซึ่งมีทะเลสาบโคโม่ที่สวยงาม
ราคาเริ่มต้น 120,900 บาท
สายการบิน การบินไทย 
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์อิตาลี
มกราคม 63 30-08 120,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 63 26-04  
     
มีนาคม 63 05-11  
     
เมษายน 63 25-04  
     
พฤษภาคม 63 16-25  
     
มิถุนายน 63 13-22  
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
กรุงเทพ
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
กรุงเทพฯ - โรม - ปอมเปอี - ซาเลอโน
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
ซาเลอโน - คาสเทลเมสซาโน - มาเตรา
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
มาเตรา - อัลเบอโรเบลโร - ซาเลอโน
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
ซาเลอโน - อมัลฟี่โคสท์ - ราเวลโล่ โพสิตาโน - อมัลฟี่ - เกาะคาปรี
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
เกาะคาปรี - ถ้ำบลูก๊อตตโต้ - เนเปิล - โรม
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
โรม - วาติกัน - วิหารแพนธีออน - น้ำพุเทวี - บันไดสเปน
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 8
โรม - ทิโวลี - โรม - ชมเมือง
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 9
โรม - ประเทศไทย
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 10
ประเทศไทย
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ 7 วัน 4 คืน
Code Tour : ZG-ZZAG02

ทัวร์ยุโรป

เลสโก ซีฟิอัส
สัมผัสความสวยงามของราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า
นั่งรถรางท้องถิ่นชมเมืองซาเกร็บ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมทัศนียภาเมืองดูบรอฟนิก
พิเศษ!!! ชิมหอยนางรมสดจากทะเลอาเดรียติก พร้อมจิบแชมเปญ

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (Qatar Airways )
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
มกราคม 63 26-01 39,999 บาท
กุมภาพันธ์ 63 02-08 // 07-13 // 09-15 45,999 บาท
  16-22 39,999 บาท
มีนาคม 63 15-21 42,999 บาท
  29-04 48,999 บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์ - มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ - เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน - อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย - พระราชวัง - ย่านโลเวอร์ทาวน์ - จัตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค - สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย - เมืองซาดาร์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เมืองซาดาร์ - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี สตอน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
เมืองมาลี สตอน - ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม - ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก - หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก - ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
เซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7วัน
Code Tour : WC-WQR0407B German Nethurland Belgium France

ทัวร์ยุโรป

แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ฟ
กีธูร์น – โวเลนดัม - ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส - LA VALLÉE VILLAGE  ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
สายการบิน กาตาร์  แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
มกราคม 63 15-21 // 22-28 // 29-04 39,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 05-11 // 12-18 // 19-25 // 26-03 39,900 บาท
มีนาคม63 04-10 // 11-17 39,900 บาท
พฤษภาคม 63 13-19 // 20-26 // 27-02 40,900 บาท
มิถุนายน 63 03-09 // 10-16 // 17-23 // 24-30 44,900 บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
ดุสเซลดอร์ฟ – กีธูร์น – โวเลนดัม - ซานส์ สคันส์ - อัมสเตอร์ดัม
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
กรุงบรัสเซลส์ – LA VALL?E VILLAGE – ปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
ปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - จตุรัสทรอคาเดโร Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
ปารีส - กรุงเทพฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน
Code Tour : CC-EASY SCENIC BEAUTY EUROPE

ทัวร์ยุโรป

 

ราคาเริ่มต้น 47,990 บาท
สายการบิน Qatar Airways สายการบินระดับ 5 ดาว
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 25-01 63,990บาท
มกราคม 63 18-25 47,990บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัยปารีส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – แกลอรี่ ลาฟาแยต
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
ปารีส – ช้อปปิ้ง ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอาท์เล็ท – สตราสบูร์ก
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
สตราสบูร์ก – โบสถ์นอร์ธเธอดามแห่งสตราสบูร์ก – ย่าน La Petite France – หมู่บ้านริคเวียร์ – ชมเมือง – กอลมาร์ – ชมเมือง – มูลูส
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
มูลูส – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ย่านเมืองเก่า – ซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
ซูริค – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7วัน
Code Tour : WC-WQR1807C ฝรั่งเศสลุ่มแม่น้ำลัวร์ 7D

ทัวร์ยุโรป

ปารีส - มองค์ แซงมิเชล - โบสถ์ มองแซงมิเชล - แซ็ง มาโล - ตูร์ - ชอมบอร์ด
ปราสาทเชอนองโซ - La Vallee Village Outlet - ปารีส
มองมาร์ต - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์

ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
สายการบิน กาตาร์  แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
มกราคม 63 เทศกาลปีใหม่  
  16-22 // 20-26 // 23-29 // 27-02 // 30-05 43,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 03-09 // 06-12 // 10-16 // 12-18 // 17-23 // 20-26 // 24-01 // 27-04 43,900 บาท
มีนาคม 63 02-08 // 05-11 // 09-15 // 12-18 // 16-22 // 23-29 43,900 บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
ปารีส – มองค์ แซงมิเชล - โบสถ์ มองแซงมิเชล – แซ็ง มาโล
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
แซ็ง มาโล - ชอมบอร์ด – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์(ลุ่มแม่น้ำลัวร์)
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
ตูร์(ลุ่มแม่น้ำลัวร์) - La Vallee Village Outlet – ปารีส
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
ปารีส – อิสระทั้งวันในกรุงปารีส
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
ปารีส – มองมาร์ต – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
กรุงเทพฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8วัน
Code Tour : WC-WQR0108J Italy Swiss France

ทัวร์ยุโรป

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่
วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้ -  หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส
 สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
 อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง -  กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต

ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
สายการบิน กาตาร์  แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
มกราคม 63 27-03 57,900 บาท
  13-20 59,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 10-17 // 24-02 57,900 บาท
มีนาคม63 09-16 // 23-30 57,900 บาท
เมษายน 63 20-27 57,900 บาท
พฤษภาคม 63 04-11 // 18-25 57,900 บาท
มิถุนายน 63 01-08 // 15-22 59,900 บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
เวนิส – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
ดีจอง - ปารีส - City Tour - พระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
ปารีส – ชมเมือง - แกลลารี-ลาฟาแยตต์ - กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
กรุงเทพฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7วัน 4คืน
Code Tour : WC-WQR0107G Swiss France Italy

ทัวร์ยุโรป

เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ - โลซานน์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง – ตูริน - มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร - ปิซ่า - THE MALL OUTLET - โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน

ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
สายการบิน กาตาร์  แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
มกราคม 63 19-25 // 23-29 // 26-01 42,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 02-08 // 06-12 // 09-15 // 11-17 // 16-22 //20-26 // 23-29 // 27-04 42,900 บาท
มีนาคม63 01-07 // 05-11 // 08-14 // 12-18 // 15-21 // 19-25 // 22-28 // 26-01 42,900 บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
โดฮา - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - ตูริน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
ปิซ่า – THE MALL OUTLET – โรม
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เดินทางกลับ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
โดฮา – กรุงเทพฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน
Code Tour : VC-EURO 24 Italy Swiss 7D (EK) Feb-Jul

ทัวร์ยุโรป

มิลาน-นั่งรถไฟเซอร์แมท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน-มองเทอร์-โลซาน-เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น
กระเช้าขึ้นเขาทิตลิต-นั่งรถไฟสายโรแมนติค BERNIAN-ทิราโน่-ทะเลสาบโคโม่

ราคาเริ่มต้น 41,999 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
มกราคม 63 29-04 41,999 บาท
กุมภาพันธ์ 63 13-19 41,999 บาท
มีนาคม 63 04-10 // 18-24 // 26-01 41,999 บาท
เมษายน 63 02-08 // 29-05 41,999 บาท
พฤษภาคม 63 05-11 41,999 บาท
มิถุนายน 63 03-09 41,999 บาท
กรกฎาคม 63 03-09 43,999 บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
มิลาน - แทซ - นั่งรถไฟเซอร์แมท - มองเทรอ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เจนีวา - โลซานน์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
อินเทอร์ลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์ดินา - ทิราโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
มิลาน - กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
กรุงเทพ ฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ โดโลไมท์ 9วัน 6คืน
Code Tour : VC-EURO 23 ITALY SWISS 9D (dolomite)

ทัวร์ยุโรป

ชมอุทยานเทือกเขาโดโลไมท์  
ตามรอยละครลิขิตรัก นั่งกระเช้าขึ้นสู่กริลเดอวัลเฟียส
นั่งรถไฟขึ้นสู่เมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชมยอดเขากลาเซีย3000

ราคาเริ่มต้น 48,888 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
กุมภาพันธ์ 63 06-14 48,888 บาท
มีนาคม 63 05-13 // 12-20 // 25-02 48,888 บาท
เมษายน 63 01-09 // 30-08 49,999 บาท
พฤษภาคม 63 06-14 // 29-06 49,999 บาท
มิถุนายน 63 10-18 49,999 บาท
กรกฎาคม 63 24-01 52,999 บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
เจนีวา- โลซานน์ -เบิร์น - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดอวัลเฟียส - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
มิลาน - โบลซ่าโน่ - อุทยานยอดเขาโดโลไมท์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
อิสระ - กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 9
กรุงเทพ ฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7วัน 4คืน
Code Tour : WC-WEK0407A Nathurland Belgium France

ทัวร์ยุโรป

อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจกดามส์สแควร์ - หมู่บ้านกีธูร์น – โวเลนดัม
 ซานส์สคันส์ - แอนต์เวิร์ป - บรัสเซล - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ- แมเนเกนพิส -  ปารีส  พระราชวังแวร์ซายนน์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - DUTY FREE  - ห้างลาฟาแยต

ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง
มกราคม 63 17-23 // 20-26 // 24-30 // 27-02 // 31-06 56,900/43,900
กุมภาพันธ์ 63 03-09 // 07-13 // 10-16 // 14-20 // 17-23 // 21-27 // 24-01 // 28-05 43,900บาท
มีนาคม63 06-12 // 09-15 // 13-19 // 16-22 // 20-26 43,900บาท
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดูไบ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
ดูไบ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก - ดามส์สแควร์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – โวเลนดัม - ซานส์สคันส์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
อัมสเตอร์ดัม – แอนต์เวิร์ป - บรัสเซล - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
บรัสเซลส์ - ปารีส - มองมาร์ต - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
ปารีส - City Tour - DUTY FREE - ห้างลาฟาแยต - กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
กรุงเทพฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : lucktako@gmail.com 

ทัวร์ยุโรป เดือนมกราคม ราคาถูก แพคเกจทัวร์ยุโรป สิงคโปร์ ซูริค สวิสเซอร์แลนด์ เบิร์น ยอดเขาจุงเฟรา บ่อหมีสีน้ำตาล มาร์กาสเซ เจนีวา น้ำพุเจ็ทโด้ โลซานน์ ยอดเขาจุงเฟรา ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหิน สะพานไม้ชาเปล ซูริค โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

!-- Google Tag Manager (noscript) -->