ทัวร์ ยุโรป เดือนมีนาคม สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) สต๊อคโฮล์ม คาร์สตัด ออสโล (นอร์เวย์) ล่องเรือสำราญ โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) พระราชวังฤดูหนาว
ทัวร์ยุโรปใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500


ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม

   ทัวร์ต่างประเทศ


    ข้อมูลการท่องเที่ยว


ทัวร์ยุโรป เดือนมีนาคม ราคาถูก 2563

ทัวร์ยุโรป
เดือนมกราคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ยุโรป
เดือนมีนาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนเมษายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนกันยายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนตุลาคม
ทัวร์ยุโรป
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ยุโรป
เดือนธันวาคม

WC - WQR0307M อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ 7 วัน QR

ทัวร์ยุโรป

มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต - เวนิส เมสเตร้ - ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค - สตุทท์การ์ท ทิทิเซ่ – โดเนาเอสชิงเง็น - ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 07-13 // 14-20 // 21-27 // 28-03 38,900 บาท
     
เมษายน 62 04-10 // 18-24 // 25-01 38,900 บาท
เมษายน 62 11-17 43,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 02-08 // 09-15 // 16-22 // 23-29 38,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮาร์ – มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เวนิส เมสเตร้ – ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง - ซาลส์บวร์ก
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
ซอลส์เบิร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
มิวนิค – สตุทท์การ์ท – ทิทิเซ่ - โดเนาเอสชิงเง็น
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
โดเนาเอสชิงเง็น – ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
กรุงเทพ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WQR0208P ยุโรปตะวันออก 8 วัน QR เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

ทัวร์ยุโรป

กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์– คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก เชสกี้ บูเดอโจวิช – คาร์โลวี วารี – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 01-08 // 05-12 // 18-25 // 21-28 42,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – บราติสลาวา – ชมเมือง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
เวียนนา – เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง – เชสกี้ บูเดอโจวิช
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
เชสกี้ บูเดอโจวิช – คาร์โลวี วารี – ปร๊าก
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
ปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง – เดินทางกลับ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WQR1508P ท่องเที่ยวแบบเจาะลึก สาธารณรัฐเชค 8 วัน QR

ทัวร์ยุโรป

กรุงปร๊าก - คาร์โลวี วารี – มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) ปราสาทคลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - เทลค์ – ช้อปปิ้ง Freeport Fashion Outlet เบอร์โน – คุทนาโฮล่า – ปราสาทคาร์ลสไตล์ - ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซ็นต์วินตัส
ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 01-08 // 05-12 // 18-25 // 21-28 // 24-31 44,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
กรุงปร๊าก - คาร์โลวี วารี – เที่ยวชมเมือง - มาเรียนสเก้ ลาสเน่
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) ปราสาทคลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
เชสกี้ บูเดอโจวิช – เทลค์ – เที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง Freeport Fashion Outlet
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
เบอร์โน – เที่ยวชมเมือง - คุทนาโฮล่า – ชมเมือง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
คุทนาโฮล่า - ปราสาทคาร์ลสไตล์ - ปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซ็นต์วินตัส – เดินทางกลับ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WTG0408B เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน TG

ทัวร์ยุโรป

แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ฟ กีธูร์น – โวเลนดัม - ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส - LA VALLÉE VILLAGE ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 04-11 // 11-18 49,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 20-27 // 27-03 49,900 บาท
     
มิถุนายน 62 03-10 // 10-17 // 17-24 // 21-28 // 24-01 49,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
ดุสเซลดอร์ฟ – กีธูร์น – โวเลนดัม - ซานส์ สคันส์ - อัมสเตอร์ดัม
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
กรุงบรัสเซลส์ – LA VALLÉE VILLAGE – ปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
ปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - จตุรัสทรอคาเดโร Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
ปารีส - กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WQR0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน QR เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

ทัวร์ยุโรป

ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ “ปราสาทปร๊าก” ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย “ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก “คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 21-29 49,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – เชสกี้ บูเดอโจวิช
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี - มาเรียนสเก้ ลาสเน่
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
ปร๊าก – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา - บูดาเปสต์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ Outlet Parndorf – เวียนนา
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 9
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน

ทัวร์ยุโรป

นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 27-01 // 28-02 // 29-03 49,900 บาท
     
เมษายน 62 28-05 55,900 บาท
เมษายน 62 08-15 59,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
โดฮาร์ – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
บราซอฟ – โบสถ์ดำ – บูคาเรสต์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
บูคาเรสต์ - โดฮา (กาตาร์) - กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WQR0908E อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 08 วัน QR

ทัวร์ยุโรป

สัมผัสดินแดนเกาะอังกฤษ ต้นกำเนิดวัฒนธรรมชมความงามทางธรรมชาติวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ เจาะลึกวัฒนธรรมชาว สก๊อต ที่เอดินเบิร์ก EDINBURGH ชมทัศนียภาพอันงดงามของสภาพภูมิประเทศในเขต Lake District ชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค อย่างลิเวอร์พูล LIVERPOOL ท่านจะรู้สึกเสมือนเข้าไปอยู่ในยุค80 เมื่อเดินอยู่ ในเมืองนี้ เก็บภาพกับสโมสรฟุตบอลชื่อดังก้องโลก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้าชมเมืองในเขตคอท์สโวล์ด ชมเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์มากที่สุดในเกาะอังกฤษ ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผัสกลิ่นไอ แห่งผู้ดีอังกฤษ ชมสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญ ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ เอาท์เล็ท ถนนรีเจ้นท์ และห้างแฮร์รอด
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 17-24 54,900 บาท
     
เมษายน 62 04-11 58,900 บาท
     
มิถุนายน 62 18-25 58,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
โดฮา – เอดินเบอระ(สก๊อตแลนด์) - คาล์ตัน ฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบอระ - ชมเมือง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เอดินเบอระ –วินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
ลิเวอร์พูล - เก็บภาพสนามแอนฟิลด์ - เชสเตอร์ - เบอร์มิ่งแฮม
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
เบอร์มิ่งแฮม - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - ไบบูรี - Bicester Outlet - ลอนดอน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
ลอนดอน - บาธ - สโตนเฮนจน์ –วินเวอร์ - แฮร์รอด - ลอนดอน
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
ลอนดอน – ช้อปปิ้ง – OXFORD STREET – สนามบิน
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
สนามบิน - กรุงเทพฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WQR0308M ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา) เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป

มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น - ฮัลสตัดซ์ ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่ – ซูริค
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 01-08 // 10-17 // 17-24 // 21-28 // 24-31 55,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เคมพ์เทิน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เคมพ์เทิน – ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
ซอลส์เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - ทิทิเช่
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
ทิทิเช่ – น้ำตกไรน์ - ซูริค - กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - ทัวร์ยุโรป สเปน - โปรตุเกส 9วัน QATAR AIRWAYS

ทัวร์ยุโรป

บาร์เซโลน่า - ยอดเขา “มองต์จูอิค - สนามฟุตบอลคัมป์นู - สนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ถนนลารัมบรา - ซาราโกซ่า - PLAZA DEL PILAR - โทเลโด้ มหาวิหารแห่งโทเลโด้ - เมรีด้า - บาดาโฆส - กรุงลิสบอน - ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม ช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade - ซินตร้า – แหลมโรก้า - คาเซเรส - กรุงแมดริด พระราชวังหลวง - พลาซ่า มายอร์ - สนามฟุตบอลซานเตียโก้ เบอร์นาบิล - Las Rozas Village
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 04-12 // 11-20 // 18-25 56,900บาท
     
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอิค – สนามฟุตบอลคัมป์นู - สนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – ถนนลารัมบรา
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
บาร์เซโลน่า – ซาราโกซ่า - จัตุรัส PLAZA DEL PILAR - โทเลโด้
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
โทเลโด้ – มหาวิหารแห่งโทเลโด้ - เมรีด้า – บาดาโฆส
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
บาดาโฆส – กรุงลิสบอน - ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
ลิสบอน – ซินตร้า – แหลมโรก้า ตะวันตกสุดขอบยุโรป – คาเซเรส – ชมเมือง
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
คาเซเรส – กรุงแมดริด – พระราชวังหลวง - พลาซ่า มายอร์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
กรุงแมดริด – สนามฟุตบอลซานเตียโก้ เบอร์นาบิล - ช้อปปิ้ง Las Rozas Village
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 9
กรุงเทพฯ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WQR0608C สแกนดิเนเวีย 08 วัน QR เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์

ทัวร์ยุโรป

โคเปนเฮเกน - จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก - น้ำพุเกฟิออน - เออเรบรู – คาร์ลสตัท สต็อคโฮล์ม - ศาลาวาการเมือง - แกมลาสแตน - พระราชวังสต็อคโฮล์ม - ออสโล - เอเคอร์บรูค เฮลซิงกิ - ตูรกุ - ล่องเรือสำราญ DFDS และ SILJA LINE
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 11-18 57,900บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
กรุงเทพฯ – โดฮา
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก– ช้อปปิ้ง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
ออสโล – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ เดินเล่นย่านเอเคอร์บรูค – ช้อปปิ้งที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
ออสโล – คาร์ลสตัท – เออเรบรู – สต๊อกโฮล์ม
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
สต็อคโฮล์ม – ศาลาว่าการเมือง – เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน” ล่องเรือสำรำญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
เฮลซิงกิ – ตูรกุ (เมืองหลวงเก่าของฟินแลนด์) – เฮลซิงกิ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WQR2209W แกรนด์ โปแลนด์ 9 วัน 7 คืน QR

ทัวร์ยุโรป

โทรุน (เมืองมรดกโลก) * พอซนัน * วรอตสวัฟ * ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ * คราคูฟ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา * ลับบลิน * วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก) * พระราชวังลาเซียนสกี้
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 05-13 // 20-28 59,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก)
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
โทรุน – พอซนัน – จัตุรัสเมืองเก่า – วรอตสวัฟ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
วรอตสวัฟ–เชสโตโชวา–อารามจัสนากอร่า–ชมเมืองเก่าคราคูฟ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
ค่ายเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – คราคูฟ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
หมู่บ้าน Zalipie – เซสซอว์ – ลับบลิน
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
ลับบลิน – วอร์ซอร์ – ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
พระราชวังลาเซียนสกี้ – จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 9
สนามบินสุวรรณภูมิ
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WQR0910E สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ - ใต้ 10วัน

ทัวร์ยุโรป

เอดินเบอระ – สเตอร์ลิ่ง - ชมเมือง – ล่องเรือทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี้- ชมเมืองอินเวอร์เนส ปราสาทเอลีน โดแนน- ฟอร์ท วิลเลียม- กลาสโกว์แคร์นไรอัน – เรือเฟอร์รี่ - เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) ชมเมืองไทแทนิค – ช้อปปิ้ง- เบลฟาสต์ - สะพานแขวน คาร์ริค - ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – ลอนดอนเดอร์รี่ กัลเวย์หน้าผาโมเออร์ – คิลลาร์นีย์ - ริง ออฟ เคอร์รรี่(เส้นทางแสนสวย) – ดับบลิน
ราคาเริ่มต้น 80,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ยุโรป
วันที่ทัวร์ยุโรป
กุมภาพันธ์ 62 14-23 80,900 บาท
     
มีนาคม 62 21-30 80,900 บาท
     
เมษายน 62 25-04 86,900 บาท
เมษายน 62 11-20 89,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 17-26 83,900 บาท
     
มิถุนายน 62 20-29 83,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
กรุงเทพฯ – เอดินเบอระ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
โดฮา – เอดินเบอระ – สเตอร์ลิ่ง – ชมเมือง – เอดินเบอระ
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เอดินเบอระ – ล่องเรือทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี้- ชมเมืองอินเวอร์เนส
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
อินเวอร์เนส - ปราสาทเอลีน โดแนน- ฟอร์ท วิลเลียม- กลาสโกว์ - ชมเมือง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
กลาสโกว์ – แคร์นไรอัน – เรือเฟอร์รี่ - เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) – ชมเมือง ไทแทนิค ทัวร์ – ช้อปปิ้ง
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
เบลฟาสต์ - สะพานแขวน คาร์ริค - ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ - กัลเวย์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
กัลเวย์ – หน้าผาโมเออร์ – คิลลาร์นีย์
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 8
คิลลาร์นีย์ – ริง ออฟ เคอร์รรี่(เส้นทางแสนสวย) – ดับบลิน
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 9
ดับบลิน – ชมเมือง – สนามบิน
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 10
สนามบินสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com 

ทัวร์ ยุโรป เดือนมีนาคม สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) สต๊อคโฮล์ม คาร์สตัด ออสโล (นอร์เวย์) พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ล่องเรือสำราญ โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) พระราชวังฤดูหนาว อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น

!-- Google Tag Manager (noscript) -->