ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 / 2018 ทัวร์รัสเซียราคาถูก 2561 / 2018 ทัวร์รัสเซีย 2561 ราคาถูกทัวร์ รัสเซีย ราคา ถูก 2561 ทัวร์ รัสเซีย ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย ประเทศรัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 / 2018 แสงเหนือ
ทัวร์มอสโคว์ เครมลิน เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย
เดือนมกราคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์รัสเซีย
เดือนมีนาคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนเมษายน
ทัวร์รัสเซีย
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนมิถุนายน
ทัวร์รัสเซีย
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนสิงหาคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนกันยายน
ทัวร์รัสเซีย
เดือนตุลาคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์รัสเซีย
เดือนธันวาคม

ZG - CZDME07 WINDY RUSSIA 6D3N BY EY DME-DME

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน

ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
ธันวาคม 61 12-17 33,999 บาท
ธันวาคม 61 06-11 34,999 บาท
ธันวาคม 61 09-14 35,999 บาท
ธันวาคม 61 28-02 43,999 บาท
     
มกราคม 62 26-31 // 31-05 31,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 16-21 33,999 บาท
กุมภาพันธ์ 62 07-12 // 21-26 34,999 บาท
     
มีนาคม 62 06-11 // 14-19 // 21-26 34,999 บาท
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน – เมืองมอสโคว์- ห้างยูโรเปียน มอล
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WW - HASHTAG RUSSIA MOSCOW ZAGORSK [TG] 5D3N

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) สะสมไมล์ 50% พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ชมห้างสรรพสินค้ากุม ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ถนนอารบัต ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์

ราคาเริ่มต้น 38,991 บาท
สายการบิน Thai Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
พฤศจิกายน 61 14-18 38,991 บาท
พฤศจิกายน 61 07-11 // 21-25 // 28-02 39,991 บาท
     
ธันวาคม 61 19-23 40,991 บาท
ธันวาคม 61 05-09 // 12-16 41,991 บาท
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET - CIRCUS
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

IT-TG93 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

ราคาเริ่มต้น 39,998 บาท
สายการบิน Thai Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
พฤศจิกายน 61 07-11 // 21-25 39,998 บาท
     
ธันวาคม 61 12-16 39,998 บาท
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
สนามบินสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG CZDME08_GLOSSY RUSSIA 8D5N BY EY

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
พฤศจิกายน 61 11-18 39,999 บาท
     
ธันวาคม 61 03-10 // 05-12 40,999 บาท
     
มกราคม 62 27-03 39,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 17-24 // 25-04 39,999 บาท
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน – เมืองมอสโคว์- ห้างยูโรเปียน มอล
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นางชี
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - QR1008D รัสเซีย [ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 สัมผัสความงดงาม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ เที่ยวชม “เมืองซากอร์ส” มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ชมความยิ่งใหญ่และความงามของ “มหาวิหารแห่งการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส” เมืองครอนสตัดด์ นำชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ

ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
พฤศจิกายน 61 12-19 47,900 บาท
พฤศจิกายน 61 06-13 // 08-15 // 15-22 // 17-24 // 19-26 // 22-30 48,900 บาท
  25-02  
     
ธันวาคม 61 02-09 // 05-12 // 06-13 // 12-19 48,900 บาท
     
มกราคม 62 30-06 48,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 07-14 // 13-20 // 20-27 48,900 บาท
     
มีนาคม 62 01-08 // 08-15 // 11-18 // 20-27 48,900 บาท
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
โดฮา – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สวนสาธารณะซาริซิโน พิพิธภัณฑ์แห่งชัยชนะ – การแสดงละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ (ด้านนอก) สถานีรถไฟใต้ดิน – ย่านอาร์บัต
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มอสโคว์ – ตลาดพื้นเมือง – เนินเขาสแปร์โร่ – จัตุรัสแดง – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN – เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(พระราชวังฤดูร้อน) – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองครอนสตัดด์ – มหาวิหารการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส ป้อมปราการ – เข้าชมป้อมปีเตอร์และปอล – เซนต์ไอแซค(ด้านนอก)
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น – โบสถ์เชสมี(ด้านนอก) – เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารคาซาน(ด้านนอก) – จัตุรัสพาเลซ – ช้อปปิ้งเนฟสกี้ – สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW - รัสเซีย-มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน4คืน

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

เที่ยวทั้งมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus) เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
พฤศจิกายน 61 01-06 // 15-20 // 22-27 // 29-04 55,900 บาท
     
ธันวาคม 61 06-11 55,900 บาท
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – วิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ -พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้า GUM –ชมละครสัตว์ (Russian Circus)
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ – บินภายใน - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน - Nevsky Prospekt
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –รถไฟหัวความเร็วสูง-มอสโคว์ – รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิซมาลอฟสกี้-สนามบินโดโมเดโดโว
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW - RUSSIA WINTER IN MURMANSK 6 DAYS 4 NIGHTS

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

เมืองมูรมันสก์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์

ราคาเริ่มต้น 60,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
ธันวาคม 61 01-06 60,900 บาท
ธันวาคม 61 15-20 61,900 บาท
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว์ จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) - สุสานเลนิน
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ พระราชวังเครมลิน- สนามบินภายในประเทศ – มูรมันสก์ ตามล่าหาแสงเหนือ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองมูรมันสก์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) – หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ มูรมันสก์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
เมืองมูรมันสก์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - เมืองเทอริเบอก้า - ขับรถ Snow mobile- สนามบินภายในประเทศ เมืองมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
มอสโคว์ –ตลาดอิสไมลอฟกี้ วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์–ถนนอารบัท สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

IT - TG94 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

ตามล่าเเสงเหนือที่เมอร์มังส์ รัสเซียเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วกับอุณหภูมิติดลบ และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งที่ดินแดนหลังม่านเหล็กเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)

ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
พฤศจิกายน 61 05-11 // 19-25 // 26-02 67,900 บาท
     
ธันวาคม 61 24-30 66,900 บาท
ธันวาคม 61 03-09 // 10-16 67,900 บาท
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ถนนอารบัต – ละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – หมู่บ้านพุชกิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW - RUSSUA NORTHERN LIGHTS 6วัน4คืน

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์ รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
พฤศจิกายน 61 01-06 // 15-20 // 22-27 // 29-04 67,900 บาท
     
ธันวาคม 61 06-11 67,900 บาท
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – วิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์ บินภายใน SU1324 : 15.40 - 18.05 มูรมันสก์- ตามล่าหาแสงเหนือ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองมูรมันสก์ – หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน มูรมันสก์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มูรมันสก์ – บินภายใน SU6344 : 11.35 - 13.20 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช – Decembrists’ Square มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Train 05.30 - 09.00 มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถนนอารบัท – สนามบินโดโมเดโดโว
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

IT - TG201 RUSSIA EP2 ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

ตามล่าเเสงเหนือที่เมอร์มังส์ รัสเซียเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วกับอุณหภูมิติดลบ และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งที่ดินแดนหลังม่านเหล็กเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)

ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
มกราคม 62 16-22 // 23-29 // 30-05 69,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 13-19 // 20-26 // 27-05 66,900 บาท
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ถนนอารบัต – ละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – หมู่บ้านพุชกิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WW - HASHTAG RUSSIA MOSCOW ST.PETERBURG [TG] 7D5N

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561 2018 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) สะสมไมล์ 50% พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ชมห้างสรรพสินค้ากุม ห้องอำพัน(แอมเบอร์รูม) พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด (ภายนอก) ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เรือลาดตระเวนอะวโรระ พระราชวังแคทเธอรีน ถนนอารบัต เนินเขาสแปร์โรว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์

ราคาเริ่มต้น 69,991 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่ทัวร์รัสเซีย
ธันวาคม 61 29-04 69,991 บาท
     
     
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – ห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม)
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด (ภายนอก)
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – เรือลาดตระเวนออโรร่า(AURORA MUSEUM) – กรุงมอสโคว์ – ถนนอารบัต
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – การแสดงละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามลุชนิกี้ มอสโก – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


 

 

 

านิ ช้อป


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com