ทัวร์ลาว ราคาถูก 2562 2019 เที่ยวหลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง ตลาดมืด มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ดูงาน สัมมนา ท่องเที่ยว กรุ๊ปเหมา เที่ยว 2-3ท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว

ทัวร์ลาวใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์ลาว ราคาถูก 2562 2019 เที่ยวหลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง

ทัวร์ลาว
เดือนมกราคม
ทัวร์ลาว
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ลาว
เดือนมีนาคม
ทัวร์ลาว
เดือนเมษายน
ทัวร์ลาว
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ลาว
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ลาว
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ลาว
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ลาว
เดือนกันยายน
ทัวร์ลาว
เดือนตุลาคม
ทัวร์ลาว
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ลาว
เดือนธันวาคม

ทัวร์ลาว ไฮโซ หลวงพระบาง 3วัน2คืน
JN - Hiso Luang Prabang 3D2N
ทัวร์บาหลี

สุดคุ้ม Exclusive กิน อยู่เที่ยว สไตร์ หลวงพระบางแท้
พิเศษ : ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวสไตร์ชาวหลวงพระบาง

ราคาเริ่มต้น 7,988 บาท
สายการบิน ลาว แอร์ไลน์ (Laos Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์ลาว
มิถุนายน 62 01-03 // 08-10 // 15-17 // 22-24 // 29-01 7,988 บาท
     
กรกฎาคม 62 06-08 // 13-15 // 20-22 7,988 บาท
     
สิงหาคม 62 03-05 // 17-19 // 24-26 // 31-02 7,988 บาท
     
กันยายน 62 07-09 // 14-16 // 21-23 // 28-30 7,988 บาท
     
ทัวร์ลาววันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
ทัวร์ลาววันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
ทัวร์ลาววันที่ 3
สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3วัน2คืน
JN - Luang Prabang Vientian Prayanak 3D2N
ทัวร์บาหลี

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3 วัน
พิเศษ : ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวสไตร์ชาวหลวงพระบาง

ราคาเริ่มต้น 8,988 บาท
สายการบิน ลาว แอร์ไลน์ (Laos Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์ลาว
มิถุนายน 62 07-09 // 14-16 // 21-23 // 28-30 8,988 บาท
     
กรกฎาคม 62 05-07 // 12-14 // 19-21 8,988 บาท
     
สิงหาคม 62 02-04 // 09-11 // 16-18 // 23-25 // 30-01 8,988 บาท
     
กันยายน 62 06-08 // 13-15 // 20-22 // 27-29 8,988 บาท
     
ทัวร์ลาววันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
ทัวร์ลาววันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
ทัวร์ลาววันที่ 3
บินเข้าสู่เมืองหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – ประตูชัย – พระธาตุดำ – สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com


 

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก ทัวร์ลาวราคาประหยัด ท่องเที่ยวลาว ทัวร์อินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์ลาว ทัวร์ลาว ทวัร์ลาวราคาถูก ท่องเที่ยวลาว ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาประหยัด