ทัวร์ลาว ราคาถูก 2561 2018 เที่ยวหลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง ตลาดมืด มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ดูงาน สัมมนา ท่องเที่ยว กรุ๊ปเหมา เที่ยว 2-3ท่าน ตักบาตรข้าวเหนียวใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์ลาว ราคาถูก 2561 2018 เที่ยวหลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง

ทัวร์ลาว
เดือนมกราคม
ทัวร์ลาว
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ลาว
เดือนมีนาคม
ทัวร์ลาว
เดือนเมษายน
ทัวร์ลาว
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ลาว
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ลาว
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ลาว
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ลาว
เดือนกันยายน
ทัวร์ลาว
เดือนตุลาคม
ทัวร์ลาว
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ลาว
เดือนธันวาคม

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก4ดาว 3วัน 2คืน : BBI-LAOS01_FD

ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน  
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ลาว
     
สิงหาคม 61 04-06 12,900 บาท
  11-13 15,900 บาท
  18-20 // 25-27 11,900 บาท
     
กันยายน 61 01-03 // 08-10 // 22-24 /29-01 11,900 บาท
     
ทัวร์ลาว วันที่ 1
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ทัวร์ลาว วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
ทัวร์ลาว วันที่ 3
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
     
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก4ดาว บินหรูอยู่สบาย บินPG 3วัน 2คืน : BI-LAOS01_PG

ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน  
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน บินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ลาว
สิงหาคม 61 03-05 12,900 บาท
  10-12 // 11-13 13,900 บาท
  24-26 // 31-02 กันยายน 12,900 บาท
     
กันยายน 61 14-16 // 21-23 // 28-30 12,900 บาท
     
ทัวร์ลาว วันที่ 1
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ทัวร์ลาว วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
ทัวร์ลาว วันที่ 3
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
     
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน : BI-LAOS02_FD

ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน  
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
สายการบิน บินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ลาว
     
สิงหาคม 61 03-05 12,900 บาท
  10-12 13,900 บาท
  17-19 // 31-02 กันยายน 12,900 บาท
     
กันยายน 61 07-09 // 21-23 // 28-30 12,900 บาท
     
ทัวร์ลาว วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี
ทัวร์ลาว วันที่ 2
วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน
ทัวร์ลาว วันที่ 3
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช - กทม.
     
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com


 

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก ทัวร์ลาวราคาประหยัด ท่องเที่ยวลาว ทัวร์อินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์ลาว ทัวร์ลาว ทวัร์ลาวราคาถูก ท่องเที่ยวลาว ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาประหยัด