ทัวร์สวีส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 2563 / 2020 7วัน 4คืน บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50% ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 2020 ราคาถูก ซูริค น้ำตกไรน์ เมืองเวเว่ย์ ชาวาน เดอ โบกิส ทาซ

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2563 / 2020 โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2563 / 2020 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2563 / 2020 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เดือนมกราคม ราคาถูก 2020

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนมกราคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนมีนาคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนเมษายน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนมิถุนายน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนสิงหาคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนกันยายน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนตุลาคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนธันวาคม

WC - WQR0307M อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ 7 วัน QR

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต - เวนิส เมสเตร้ - ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค - สตุทท์การ์ท ทิทิเซ่ – โดเนาเอสชิงเง็น - ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่ทัวร์ยุโรป
มกราคม 62 24-30 // 31-06 39,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 07-13 // 14-20 // 21-27 // 28-06 39,900 บาท
     
มีนาคม 62 07-13 // 14-20 // 21-27 // 28-03 38,900 บาท
     
เมษายน 62 04-10 // 18-24 // 25-01 38,900 บาท
เมษายน 62 11-17 43,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 02-08 // 09-15 // 16-22 // 23-29 38,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮาร์ – มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เวนิส เมสเตร้ – ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง - ซาลส์บวร์ก
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
ซอลส์เบิร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
มิวนิค – สตุทท์การ์ท – ทิทิเซ่ - โดเนาเอสชิงเง็น
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
โดเนาเอสชิงเง็น – ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
กรุงเทพ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WTG0109 อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน TG

ทัวร์สวีสเซอร์แลนด์

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน บันไดเสปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - มิลาน – ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 – อินเทอร์ลาเค่น กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ขึ้นหอไอเฟล เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่ทัวร์ฝรั่งเศส
มกราคม 62 31-08 69,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 05-13 // 07-15 // 10-18 // 12-19 69,900 บาท
     
มีนาคม 62 05-13 // 12-20 // 19-27 // 26-03 69,900 บาท
     
เมษายน 62 27-05 79,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 02-10 // 09-17 // 16-24 // 23-31 72,900 บาท
     
มิถุนายน 62 06-14 // 13-21 // 20-28 // 27-05 72,900 บาท
     
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 2
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 3
หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า***
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 4
มิลาน – ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 5
อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 6
ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 7
ปารีส - ขึ้นหอไอเฟล – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต – กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 8
ปารีส – กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 9
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WLX1108Z สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

ทัวร์สวีสเซอร์แลนด์

ล่องเรือทะเลสาบซุก - นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - อันเดอร์แมท ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอร์ลาเค่น - ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ซูริค - ลูกาโน่ - ช้อปปิ้ง Foxtown Outlet
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
สายการบิน SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
มกราคม 62 25-01 79,900 บาท
     
     
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 2
ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบ – เซนต์มอริทซ์/คูร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 3
คูร์ – เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส(มรดกโลก) – ทิราโน - ลูกาโน – Fox Town Outlet
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 4
ลูกาโน – เบลลินโซน่า – ชมเมืองมรดกโลก – อันเดอร์แมทนั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – พักเมืองเซอร์แมท 100 %
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 5
เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - สวิส ริเวียร่า - โลซานน์ – เบิร์น
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 6
เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น - แองเกลเบิร์ก
 
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 7
แองเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค – กรุงเทพฯ
 
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com