ทัวร์สวีส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50% ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ราคาถูก ทัวร์ยุโรปราคาถูก แพคเกจทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ซูริค น้ำตกไรน์ เมืองเวเว่ย์ ชาวาน เดอ โบกิส ทาซใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

MONO SWISS ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน IT-TG79
บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50%

สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาติที่สวยงดงามชวนหลงใหล

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง
สิงหาคม 61 22 - 28 49,900 บาท
กันยายน 61 04– 10 / 18 - 24 49,900 บาท
ตุลาคม 61 31 –06 พฤศจิกายน 49,900 บาท
พฤศจิกายน 61 14 - 20 / 30-06 ธันวาคม 59,900 บาท
ธันวาคม 61 06 - 12 59,900 บาท

ทัวร์วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์วันที่ 2
กรุงเทพฯ – สนามบินซูริค– เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations
ทัวร์วันที่ 3
ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ
ทัวร์วันที่ 4
ทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก
ทัวร์วันที่ 5
แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์
ทัวร์วันที่ 6
เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค
ทัวร์วันที่ 7
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoบริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com 

ทัวร์สวีส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50% ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ราคาถูก ทัวร์ยุโรปราคาถูก แพคเกจทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ซูริค น้ำตกไรน์ เมืองเวเว่ย์ ชาวาน เดอ โบกิส ทาซ