ทัวร์สวีส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50% ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ราคาถูก ทัวร์ยุโรปราคาถูก แพคเกจทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ซูริค น้ำตกไรน์ เมืองเวเว่ย์ ชาวาน เดอ โบกิส ทาซใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว
MONO SWISS ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน IT-TG79
บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50%

สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาติที่สวยงดงามชวนหลงใหล

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง
สิงหาคม 61 22 - 28 49,900 บาท
กันยายน 61 04– 10 / 18 - 24 49,900 บาท
ตุลาคม 61 31 –06 พฤศจิกายน 49,900 บาท
พฤศจิกายน 61 14 - 20 / 30-06 ธันวาคม 59,900 บาท
ธันวาคม 61 06 - 12 59,900 บาท

ทัวร์วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์วันที่ 2
กรุงเทพฯ – สนามบินซูริค– เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations
ทัวร์วันที่ 3
ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ
ทัวร์วันที่ 4
ทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก
ทัวร์วันที่ 5
แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์
ทัวร์วันที่ 6
เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค
ทัวร์วันที่ 7
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WCQR1109M แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน QR [MXP-ZRH] OCT-NOV 2018

นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก) นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบซุก แสนสวย มนูฟองดู อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ

ราคาเริ่มต้น 73,900 บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง
ตุลาตม 61 16-24 // 18-26 75,900 บาท
     
พฤศจิกายน 61 01-09 // 29-07 73,900 บาท
     
ทัวร์วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อิตาลี)
ทัวรวันที่ 2
มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” เซนต์มอริซท์
ทัวร์วันที่ 3
เซนต์มอริซท์ / คูร์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียไลน์ พักในเมืองเซอร์แมทซ์
 
ทัวร์วันที่ 4
นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอร์- ปราสาทชิลลอง – โลซานน์
 
ทัวร์วันที่ 5
โลซานน์ – เจนีวา - กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า - บ่อหมี
 
ทัวร์วันที่ 6
เบิร์น - นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - อินเทอลาเค่น - ลูเซิร์น
 
ทัวร์วันที่ 7
ลูเซิร์น - ชมเมือง - ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก - ซูริค
 
ทัวร์วันที่ 8
ซูริค – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – สนามบิน
 
ทัวร์วันที่ 9
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WCTG1110M แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG [MXP-ZRH] SEP-OCT 2018

มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก (เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส) – เซนต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท นั่งรถไฟขบวนกลาเซียเอกซ์เพรส* – พักบนเซอร์แมทซ์ 100% – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเมทเธอร์ฮอร์น โลซานน์ - เว่เว่ย์ – มองเทรอซ์ – เจนีวา– เบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น - ภูเขาหิมะจุงเฟรา ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล –ยอดเขาริกิ – อัพเพนเซล ชไตน์ อัม ไรน์ – รัปเปอร์สวิว – ชาร์ฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ – ซูริค

ราคาเริ่มต้น 109,900 บาท
สายการบิน Thai Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง
กันยายน 61 19-28 109,900 บาท
     
กันยายน 61 21-30 112,900 บาท
     
ตุลาตม 61 17-26 114,900 บาท
     
ทัวร์วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวรวันที่ 2
มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซนต์ มอริทซ์
ทัวร์วันที่ 3
เซ็นต์มอร์ริทซ์ – อันเดอร์แมท – ชมเมือง นั่งรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส – พักโรมแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์
 
ทัวร์วันที่ 4
นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น – เว่เว่ย์ – มองเทรอซ์ - โลซานน์ – ชมเมือง
 
ทัวร์วันที่ 5
โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm – ฟองดูสวิสฯ
 
ทัวร์วันที่ 6
อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ลานหิมะ - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล
 
ทัวร์วันที่ 7
ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ซุก – ซูริค
 
ทัวร์วันที่ 8
ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ - ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – รัปเปอร์สวิว ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่าน “ถนนบาห์นฮอฟ”
 
ทัวร์วันที่ 9
ซูริค – กรุงเทพฯ
 
ทัวร์วันที่ 10
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoบริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com 

ทัวร์สวีส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50% ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ราคาถูก ทัวร์ยุโรปราคาถูก แพคเกจทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ซูริค น้ำตกไรน์ เมืองเวเว่ย์ ชาวาน เดอ โบกิส ทาซ