ทัวร์สวีส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50% ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ราคาถูก ซูริค น้ำตกไรน์ เมืองเวเว่ย์ ชาวาน เดอ โบกิส ทาซ

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561  2018  โตเกียว เกียวโต โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561  2018  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561  2018  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561  2018  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 2019 ราคาถูก ซูริค น้ำตกไรน์
เมืองเวเว่ย์ ชาวาน เดอ โบกิส ทาซ

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนมกราคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนมีนาคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนเมษายน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนมิถุนายน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนสิงหาคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนกันยายน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนตุลาคม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดือนธันวาคม

WC - WQR0307M อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ 7 วัน QR

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต - เวนิส เมสเตร้ - ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค - สตุทท์การ์ท ทิทิเซ่ – โดเนาเอสชิงเง็น - ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่ทัวร์ยุโรป
มกราคม 62 24-30 // 31-06 39,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 07-13 // 14-20 // 21-27 // 28-06 39,900 บาท
     
มีนาคม 62 07-13 // 14-20 // 21-27 // 28-03 38,900 บาท
     
เมษายน 62 04-10 // 18-24 // 25-01 38,900 บาท
เมษายน 62 11-17 43,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 02-08 // 09-15 // 16-22 // 23-29 38,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮาร์ – มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เวนิส เมสเตร้ – ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง - ซาลส์บวร์ก
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
ซอลส์เบิร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
มิวนิค – สตุทท์การ์ท – ทิทิเซ่ - โดเนาเอสชิงเง็น
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
โดเนาเอสชิงเง็น – ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
กรุงเทพ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC สวิส-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7 วัน

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

โดฮา –ชมเมือง - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ - โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง - ตูริน มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า – เซียน่า - โรม นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่ทัวร์อิตาลี
กุมภาพันธ์ 62 05-11 // 12-18 // 19-25 // 26-04 39,900 บาท
     
มีนาคม 62 05-11 // 12-18 // 19-25 // 26-01 39,900 บาท
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา - ชมเมืองโดฮา
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
โดฮา - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - ตูริน
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
ปิซ่า – เซียน่า - THE MALL OUTLET – โรม
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เดินทางกลับ
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
โดฮา – กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WQR1108M แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน QR

ทัวร์สวีสเซอร์แลนด์

มิลาน - ลูกาโน่ - Fox Town Outlet - หุบเขาเวอร์ซาสก้า(Unseen) - เบลิโวน่า - อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ - แทช - เซอร์แมท - นั่งรถไฟกรอเนอแกรต - เขาแมทเธอร์ฮอร์น ทะเลสาบริฟเฟลซี - อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมถ้ำน้ำแข็งพันปี ทานอาหารพร้อมชมวิวพาโรนาม่า - เลาเทอร์บรุนเนิน - ซุก - ล่องเรือทะเลสาบซุก - ลูเซิร์น สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต- ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ช้อปปิ้ง
ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
กุมภาพันธ์ 62 06-13 // 13-20 62,900 บาท
     
มีนาคม 62 21-28 62,900 บาท
     
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน (อิตาลี)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 2
โดฮา – มิลาน – ลูกาโน่ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท - หุบเขาเวอร์ซาสก้า - เบลลินโซนา
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 3
เบลลินโซน่า – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – บริก – แทช
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 4
แทช – นั่งรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต – ชมเขาแมทเธอฮอร์น - ทะเลสาบริปเฟลซี อินเทอร์ลาเก้น – ชมเมือง
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 5
อินเทอร์ลาเก้น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – ทานอาหารบน ยอดเขา วิว พาโรน่าม่า – เลาเทอร์บรุนเนิน – น้ำตกชเตาบ์บาค – ซุก
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 6
ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ลูเซิร์น – ช้อปปิ้ง – ซูริค
 
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 7
ซูริค – ชมเมือง – สนามบิน
 
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WTG0109 อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน TG

ทัวร์สวีสเซอร์แลนด์

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน บันไดเสปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - มิลาน – ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 – อินเทอร์ลาเค่น กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ขึ้นหอไอเฟล เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่ทัวร์ฝรั่งเศส
มกราคม 62 31-08 69,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 05-13 // 07-15 // 10-18 // 12-19 69,900 บาท
     
มีนาคม 62 05-13 // 12-20 // 19-27 // 26-03 69,900 บาท
     
เมษายน 62 27-05 79,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 02-10 // 09-17 // 16-24 // 23-31 72,900 บาท
     
มิถุนายน 62 06-14 // 13-21 // 20-28 // 27-05 72,900 บาท
     
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 2
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 3
หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า***
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 4
มิลาน – ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 5
อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 6
ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 7
ปารีส - ขึ้นหอไอเฟล – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต – กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 8
ปารีส – กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 9
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WLX1108Z สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

ทัวร์สวีสเซอร์แลนด์

ล่องเรือทะเลสาบซุก - นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - อันเดอร์แมท ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอร์ลาเค่น - ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ซูริค - ลูกาโน่ - ช้อปปิ้ง Foxtown Outlet
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
สายการบิน SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
มกราคม 62 25-01 79,900 บาท
     
     
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 2
ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบ – เซนต์มอริทซ์/คูร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 3
คูร์ – เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส(มรดกโลก) – ทิราโน - ลูกาโน – Fox Town Outlet
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 4
ลูกาโน – เบลลินโซน่า – ชมเมืองมรดกโลก – อันเดอร์แมทนั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – พักเมืองเซอร์แมท 100 %
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 5
เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - สวิส ริเวียร่า - โลซานน์ – เบิร์น
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 6
เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น - แองเกลเบิร์ก
 
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 7
แองเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค – กรุงเทพฯ
 
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC อิตาลี สวิตเซอร์แลนดื(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9 วัน TG

ทัวร์สวิตเซอร์แลนดื

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน บันไดสเปน – ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล ช้อปปิ้ง – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2 มองมาร์ต – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย - Duty Free ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
ราคาเริ่มต้น 93,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
วันที่ทัวร์อิตาลี
เมษายน 62 06-15 93,900 บาท
เมษายน 62 07-16 93,900 บาท
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปิซ่า
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า***
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อิน เทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
อินเทอร์ลาเค่น - ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 8
ปารีส - มองมาร์ต – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 9
ปารีส - กรุงเทพฯ
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 10
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com