ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก/ เที่ยวออสเตรเลียราคาถูก / ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก / ทัวร์ ออสเตรเลีย ราคาถูกใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

BW- Wonderful Perth 5 D 2 N

เพิร์ธ” เมืองทรงเสน่ห์ ออสเตรเลียตะวันตก 5วัน/ 2คืน
ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครเพิร์ธ
เมืองทรงเสน่ห์แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก เที่ยวชมสวนสาธารณะคิงส์พาร์ค จุดชมวิวสวยที่สุดของนครเพิร์ธ ล่องเรือสำราญบนแม่น้ำสวอน
สู่ เมืองฟรีแมนเทิล เที่ยวสวนสัตว์พื้นเมือง ชมการสาธิตการตัดขนแกะ
แวะชิมไวน์เลิศรสที่ไร่องุ่นอัน ลือชื่อ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งออสเตรเลียตะวันตก และอิสระช้อปปิ้งที่
Watertown Brand Outlets

ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
สายการบิน Singapore Airline
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
มกราคม 61 17-21 45,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 61 06-11 45,900 บาท
     
มีนาคม 61 20-25 45,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) – สิงคโปร์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
สิงคโปร์ - เพิร์ธ – ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – ล่องเรือแม่น้ำสวอน – ฟรีแมนเทิล
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
เพิร์ธ – ชิมไวน์ – โรงงานช็อกโกแลต– สวนสัตว์พื้นเมืองและตัดขนแกะ – ช้อปปิ้ง
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
อิสระตามอัธยาศัย – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งออสเตรเลียตะวันตก – คาสิโน – สนามบินเพิร์ธ
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
เพิร์ธ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW- SYDNEY EASY TOUR   5 DAYS

ซิดนีย์ –บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน 3 คืน
ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย นำท่าน ล่องเรือสำราญ
ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก
สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์
เข้าชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctury ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย
ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ
่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS)
ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น ซิดนีย์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง
Queen Victoria Building และครีมบำรุงผิวจากห้าง
David Jones หรือจะซื้อสินค้าในย่านไชน่า ทาวน์

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
เมษายน 61 12-16 59,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW-POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS APR

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์
เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลีย
ที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่
ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์
ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค
ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
อันเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก
ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)
ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่าง
เมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย

ราคาเริ่มต้น 70,900 บาท
สายการบิน Thai Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
เมษายน 61 10-15 // 11-16 // 12-17 // 13-18 70,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์ พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW-POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์
เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลีย
ที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่
ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์
ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค
ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
อันเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก
ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)
ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่าง
เมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย

ราคาเริ่มต้น 70,900 บาท
สายการบิน Thai Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
มกราคม 61 23-28 74,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 61 21-26 74,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 61 27 ก.พ. - 04 มี.ค. 70,900 บาท
     
มีนาคม 61 25-30 70,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์ พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW-PARADISE AUSTRALIA

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ - บริสเบน – โกลด์โคสท์ 6 วัน 4 คืน
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์
เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลีย
ที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่
ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์
ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย
์ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK
ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
อันเป็นมรดกตื่นเต้นสุดระทึกใจกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย
และสนุกสนานกับการเล่นแซนดูนบอร์ด ที่ Port Stephens
แล้วล่องเรือสำราญ Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนน่ารัก
นำท่านสู่รัฐควีนส์แลนด์ รัฐแห่งแสงอาทิตย์อันแสนสดใสของประเทศออสเตรเลีย
เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ เดินทางสู่โกลด์โคสท์ เมืองสวรรค์แห่งการพักผ่อนของออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา
เข้าชม MOVIE WORLD ที่ท่านจะได้พบกับตัวแสดงของหนังดังอย่างใกล้ชิด ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง
• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย

ราคาเริ่มต้น 71,900 บาท
สายการบิน Thai Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
เมษายน 61 11-16 71,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย- ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
ซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ (บิน)บริสเบน
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
โกลด์โคสท์- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน-มูฟวี่เวิลด์
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
โกลด์โคสท์ – บริสเบน – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW-HOLIDAY TANGALOOMA 6 DAY 4 NIGHT

บริสเบน – โกลด์โคสท์ – ทังกาลูม่า - ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
ขอนำท่านเดินทางสู่ออสเตรเลีย นำท่านสู่รัฐควีนส์แลนด์ รัฐแห่งแสงอาทิตย์อันแสนสดใสของประเทศออสเตรเลีย
เดินทางสู่โกลด์โคสท์ เมืองสวรรค์แห่งการพักผ่อน
ของออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา เข้าชม มูฟวี่ เวิลด์ (Movie World ) ที่ท่านจะได้พบกับตัวแสดงจากภาพยนตร์ดังอย่างใกล้ชิด
พาราไดซ์ คันทรี ฟาร์ม ให้ท่านได้ชมการตัดขนแกะ
ถ่ายรูปกับจิงโจ้และโคอาล่าแสนน่ารัก แทงกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอเรตันที่เต็มไปด้วยความงามของหาดทราย
ให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้ นครซิดนีย์ชมเมืองหาดบอนได
นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก
สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ ชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุด
และอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่ย่านเซ็นเตอร์ พอยท์

ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
มกราคม 61 23-28 75,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 61 06-11 75,900 บาท
     
มีนาคม 61 06-11 // 20-25 75,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
นครซิดนีย์ – บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูมา รีสอร์ท – ป้อนอาหารโลมา
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
โกลด์โคสท์ – พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม -มูวี่เวิลด์ – ซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
ซิดนีย์ – ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW-HOBART - SYDNEY 6 DAY 4 NIGHT

ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย สู่เมือง โฮบาร์ท
เมืองหลวงแห่งรัฐแทสมาเนีย เกาะที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย
และเป็นรัฐหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กแต่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก
ของการมาตั้งถิ่นฐานของชาวผิวขาวในซีกโลกใต้
นำท่านชมขั้นตอนการเลี้ยงหอยนางรมที่ ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster)
เดินทางไปยัง แทสมาเนียนเดวิล ชมแทสมาเนียนเดวิล
สัตว์พื้นเมืองแทสมาเนียและปัจจุบันจัดเป็นสัตว์หายาก
นำท่านสู่ พอร์ต อาเธอร์ เมืองที่มี ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของรัฐแทสมาเนีย
ชม Salamanca Place จัตุรัสบนพื้นหินที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจบริเวณริมน้ำเมืองโฮบาร์ท
ชมวิวยอดเขาที่สูงที่สุดในโฮบาร์ท ยอดเขาเวลลิงตัน
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Museum of Old and New Art (MONA)
ซึ่งตั้งอยู่ทางต้นของแม่น้ำ ที่เต็มไปด้วยของวัตถุโบราณและศิลปะแขนงใหม่อันน่าสนใ

ราคาเริ่มต้น 93,900 บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
มกราคม 61 18-23 93,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 61 22-27 93,900 บาท
     
มีนาคม 61 16-21 93,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
ซิดนีย์ – โฮบาร์ท – ฟาร์มหอยนางรม
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
โฮบาร์ท – แทสมาเนียนเดวิล – พอร์ต อาเธอร์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
โฮบาร์ท – ตลาดซาลามานก้า – เที่ยวชมเมืองโฮบาร์ท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
พิพิธภัณฑ์ โมนา – ซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW-HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS

เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เกาะฟิลลิป
บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย
เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก
ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)
ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อน
แต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK
เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด
อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท นำท่านเดินทางสู่ เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด
ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ
หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์
พิเศษ
• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50 %
• บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่เมลเบิร์นไม่เสียเวลา

ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท
สายการบิน Thai Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
มกราคม 61 24-28 60,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 61 23-28 60,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 61 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 60,900 บาท
     
มีนาคม 61 26-30 58,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
ถึงเมลเบิร์น นำท่านชมเมือง – สวนฟิตซรอย –ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด -พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ -สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW-ENJOY AUSTRALIA 7 DAYS 5 NIGHTS

บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์ - ซิดนีย์ 7 วัน 5 คืน
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย ทังกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอร์ตันที่เต็มไปด้วยความงามของหาดทราย
ให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้ บริสเบนเมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายจนได้รับสมญานามว่า
รัฐแห่งการพักผ่อน โกลด์โคสท์ เมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร์
มูฟวี่เวิลด์ พบกับตัวละครที่คุณคุ้นเคยอาทิเช่น มนุษย์ค้างคาว นางแมวป่า และสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดกันอย่างจุใจ
ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง Gold Coast แบบ 360 องศา
ที่อาคาร Q1 OBSERVATION DECK ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่ศูนย์การค้าแปซิฟิค แฟร์
ชมมหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลีย
เที่ยวชมเขาสามอนงค์ ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก
• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย
• พิเศษ .. อาหารค่ำทะเลแบบบุฟเฟ่ต์สด ๆ

ราคาเริ่มต้น 77,900 บาท
สายการบิน Thai Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
เมษายน 61 10-16 77,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
โกลด์โคสท์ -เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน -ช้อปปิ้งแปซิฟิค แฟร์- Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์ + อาหารบุฟเฟ่ต์ซีฟูด
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
โกลด์โคสท์ – MOVIE WORLD – ซิดนีย์
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 7
ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -กรุงเทพ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW-DELIGHT AUSTRALIA 5 DAYS

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่เมลเบิร์นนำท่านชม
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)
ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง
ชมฝูงนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิปขึ้นจากทะเลเป็นกลุ่มผ่านชายหาดตามธรรมชาติ
เพื่อนำอาหารไปให้ลูกน้อยในรังยามพระอาทิตย์อัสดง ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง
เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles
ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญและวิวท้องทะเลที่สวยงาม นครซิดนีย์
นำท่านล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์
ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก
สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ไชน่า ทาวน์
• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม

ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
เมษายน 61 12-16 62,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ – พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW- CAIRNS - SYDNEY 6 DAY 4 NIGHT

ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมืองแคนส์
ชมเกรทแบร์เรียรีฟ ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
สถานีรถไฟ KURANDA SCENIC RAILWAY
ให้ท่านได้สัมผัสความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ตลาดคูแรนด้า ( KURANDA MARKET ) ที่ขายของพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้นในราคาที่ต่อรองได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
เครื่องประดับ กำไร แหวน รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้น ชมสวนธรรมชาติRAINFORESTATION NATURE PARK
เป็นสวนที่มีพื้นที่ 40เฮคเตอร์ ให้ท่านได้นั่งรถเป็ด Army Duck เพลิดเพลินไปกับทัวร์ป่าธรรมชาติทั้งบนบกและในน้ำ แวะชมหมีโคอาล่าและสวนสัตว์ พร้อมสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของอะบอริจิ้นชนเผ่าพื้นเมือง เยือนมหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ แวะช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์

ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
มกราคม 61 25-30 92,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 61 23-28 92,900 บาท
     
มีนาคม 61 24-29 92,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
นครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ - แคนส์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
แคนส์ – ดำน้ำชมปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกรท แบร์เรียรีฟ ( The Great Barrier Reef )
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
แคนส์ - นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ Kuranda Scenic Railway – หมู่บ้านคูรันด้า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สวนธรรมชาติ RAINFORESTATION NATURE PARK
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
แคนส์ - นครซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

BW- AUSTRALIA   ADELAIDE – SYDNEY

ขอเชิญท่านเดินทางสู่ประเทศออสเตรเลียรัฐออสเตรเลียใต้ ชมเมืองอะดิเลด นำท่านชิมไวน์รสเลิศที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก สวนสัตว์เคลแลนด์ ( Cleland Wildlife Park ) สวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในอะดิเลด ให้ทุกท่านเข้าชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด หมู่บ้านชาวเยอรมัน HAHNDORF ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนแบบชาวเยอรมันที่ดูแปลกตาสงบและร่มรื่นไม่เหมือนเมืองอื่นในออสเตรเลีย โรงงานทำช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของรัฐออสเตรเลียใต้ HAIGH’S CHOCOLATE FACTORYเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงท้องถิ่นที่ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลทเพื่อเป็นของฝาก ศูนย์เพราะเลี้ยงทูน่า (Ocean Victor ) ชมศุนย์เพราะเลี้ยงทูน่าพบกับปลาทูน่าแม่พันธุ์ขนาดใหญ่หรือจะว่ายน้ำกับทูน่า ชมการให้อาหารอย่างใกล้ชิด ชมไร่องุ่นที่ผลิตไวน์ Wirra Wirra Winery ให้ท่านได้ชิมไวน์คุณภาพดีที่เตรียมไว้ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดงหรือ
จะเลือกซื้อไวน์จากแหล่งผลิตในราคาถูก มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
มกราคม 61 17-22 89,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 61 22-27 89,900 บาท
     
มีนาคม 61 23-28 89,900 บาท
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – อะดิเลด
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
อะดิเลด ชมเมือง ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปปิ้งที่ Rundle Mall
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
อะดิเลด - เม้าท์ ล๊อฟตี้ – สวนสัตว์พื้นเมือง – หมู่บ้านชาวเยอรมัน –โรงงาน ช็อกโกแลต – อะดิเลด
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
อะดิเลด – ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว – ช้อปปิ้งย่าน ไชน่า ทาวน์
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako 

บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : contact@takoworldtour.com

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ทัวร์ออสเตทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูกรเลีย ราคาถูก tour Australia ทัวร์ต่างประเทศ ออสเตรเลียราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก ท่องเที่ยวออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย tour Australia ทัวร์ต่างประเทศ ออสเตรเลียราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก ท่องเที่ยวออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย tour Australia ทัวร์ต่างประเทศ ออสเตรเลียราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก ท่องเที่ยวออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย tour Australia ทัวร์ต่างประเทศ ออสเตรเลียราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก ท่องเที่ยวออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย tour Australia ทัวร์ต่างประเทศ ออสเตรเลียราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก ท่องเที่ยวออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย tour Australia ทัวร์ต่างประเทศ ออสเตรเลียราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก ท่องเที่ยวออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย tour Australia ทัวร์ต่างประเทศ ออสเตรเลียราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก ท่องเที่ยวออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย tour Australia ทัวร์ต่างประเทศ ออสเตรเลียราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก ท่องเที่ยวออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย tour Australia ทัวร์ต่างประเทศ ออสเตรเลียราคาถูก ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก ท่องเที่ยวออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย