ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี โรม อิตาลี โคลอสเซียม วาติกัน เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค เวนิส เมสเตร้ โบโลญญ่า ปิซ่า หอเอนเมืองปิซ่า วิหารซานตามาเรีย สะพานเวคคิโอ กรุงโรม โคลอสเซี่ยม นครวาติกัน

ทัวร์อิตาลีทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส ฟลอเรนซ์ วาติกัน โรม
ทัวร์อิตาลี
เดือนมกราคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์อิตาลี
เดือนมีนาคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนเมษายน
ทัวร์อิตาลี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์อิตาลี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนกันยายน
ทัวร์อิตาลี
เดือนตุลาคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์อิตาลี
เดือนธันวาคม

WC - WQR0307M อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ 7 วัน QR

ทัวร์อิตาลี

มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต - เวนิส เมสเตร้ - ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค - สตุทท์การ์ท ทิทิเซ่ – โดเนาเอสชิงเง็น - ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์ยุโรป
มีนาคม 62 07-13 // 14-20 // 21-27 // 28-03 38,900 บาท
     
เมษายน 62 04-10 // 18-24 // 25-01 38,900 บาท
เมษายน 62 11-17 43,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 02-08 // 09-15 // 16-22 // 23-29 38,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮาร์ – มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เวนิส เมสเตร้ – ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง - ซาลส์บวร์ก
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
ซอลส์เบิร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
มิวนิค – สตุทท์การ์ท – ทิทิเซ่ - โดเนาเอสชิงเง็น
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
โดเนาเอสชิงเง็น – ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
กรุงเทพ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC สวิส-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7 วัน

ทัวร์อิตาลี

โดฮา –ชมเมือง - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ - โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง - ตูริน มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า – เซียน่า - โรม นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์อิตาลี
มีนาคม 62 05-11 // 12-18 // 19-25 // 26-01 39,900 บาท
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา - ชมเมืองโดฮา
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
โดฮา - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - ตูริน
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
ปิซ่า – เซียน่า - THE MALL OUTLET – โรม
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เดินทางกลับ
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
โดฮา – กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC - WTG0109 อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน TG

ทัวร์อิตาลี

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน บันไดเสปน – ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - มิลาน – ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 – อินเทอร์ลาเค่น กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ขึ้นหอไอเฟล เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์ฝรั่งเศส
มีนาคม 62 05-13 // 12-20 // 19-27 // 26-03 69,900 บาท
     
เมษายน 62 27-05 79,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 02-10 // 09-17 // 16-24 // 23-31 72,900 บาท
     
มิถุนายน 62 06-14 // 13-21 // 20-28 // 27-05 72,900 บาท
     
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 2
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 3
หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า***
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 4
มิลาน – ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 5
อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 6
ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 7
ปารีส - ขึ้นหอไอเฟล – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต – กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 8
ปารีส – กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ฝรั่งเศสวันที่ 9
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WC อิตาลี สวิตเซอร์แลนดื(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9 วัน TG

ทัวร์อิตาลี

โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน บันไดสเปน – ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล ช้อปปิ้ง – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2 มองมาร์ต – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย - Duty Free ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
ราคาเริ่มต้น 93,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์อิตาลี
เมษายน 62 06-15 93,900 บาท
เมษายน 62 07-16 93,900 บาท
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปิซ่า
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า***
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อิน เทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
อินเทอร์ลาเค่น - ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 8
ปารีส - มองมาร์ต – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 9
ปารีส - กรุงเทพฯ
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 10
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoบริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com 

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี โรม อิตาลี โคลอสเซียม วาติกัน น้ำพุเทรวี่ เวโรน่า ท่าเรือตรอนเคตโต้ เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค เวนิส เมสเตร้ โบโลญญ่า ปิซ่า หอเอนเมืองปิซ่า LECCIO THE MALL OUTLET ฟลอเรนซ์ วิหารซานตามาเรีย สะพานเวคคิโอ กรุงโรม โคลอสเซี่ยม นครวาติกัน น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน สะพานถอนหายใจ จตุรัสซานมาร์โค มิลาน มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน