ทัวร์อิตาลี เดือนธันวาคม มิลาน เวนิส ปิซ่า โบโลญญ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน โรม ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมส์ชื่อดัง แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม มานูเอล แม่น้ำ สุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส

ทัวร์อิตาลีทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2562  2019  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์อิตาลี เดือนธันวาคม ราคาถูก 2562

ทัวร์อิตาลี
เดือนมกราคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์อิตาลี
เดือนมีนาคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนเมษายน
ทัวร์อิตาลี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์อิตาลี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนกันยายน
ทัวร์อิตาลี
เดือนตุลาคม
ทัวร์อิตาลี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์อิตาลี
เดือนธันวาคม

WC - WQR0307M อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ 7 วัน QR

ทัวร์อิตาลี

มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต - เวนิส เมสเตร้ - ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค - สตุทท์การ์ท ทิทิเซ่ – โดเนาเอสชิงเง็น - ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
สายการบิน QATAR AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์ยุโรป
ธันวาคม 61 27-02 39,900 บาท
     
มกราคม 62 24-30 // 31-06 39,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 07-13 // 14-20 // 21-27 // 28-06 39,900 บาท
     
มีนาคม 62 07-13 // 14-20 // 21-27 // 28-03 38,900 บาท
     
เมษายน 62 04-10 // 18-24 // 25-01 38,900 บาท
เมษายน 62 11-17 43,900 บาท
     
พฤษภาคม 62 02-08 // 09-15 // 16-22 // 23-29 38,900 บาท
     
ทัวร์ยุโรปวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮาร์ – มิลาน
ทัวร์ยุโรปวันที่ 2
มิลาน - ดูโอโม่ – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์ยุโรปวันที่ 3
เวนิส เมสเตร้ – ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง - ซาลส์บวร์ก
ทัวร์ยุโรปวันที่ 4
ซอลส์เบิร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
ทัวร์ยุโรปวันที่ 5
มิวนิค – สตุทท์การ์ท – ทิทิเซ่ - โดเนาเอสชิงเง็น
ทัวร์ยุโรปวันที่ 6
โดเนาเอสชิงเง็น – ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
 
ทัวร์ยุโรปวันที่ 7
กรุงเทพ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG- FCO01 : FOCUS ITALY 7D 4N

เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง กับ LECCIO THA MALL OUTLET
ที่มีสินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อมากมาย
ชมเมืองแห่งสายน้ำที่แสนโรแมนติก "เวนิส"
ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า และโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ราคาเริ่มต้น 47,888 บาท
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์อิตาลี
ธันวาคม 61 03-09 // 10-16 47,888 บาท
ธันวาคม 61 31 ธ.ค. - 06 ม.ค. 54,888 บาท
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
สิงคโปร์ - โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
โรม – THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – สะพานเวคคิโอ
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
เวนิส - สะพานถอนหายใจ – จตุรัสซานมาร์โค - มิลาน – แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
มิลาน – สนามบินมิลาน - สิงคโปร์
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG- MXP01 : LOVELY ITALY 7D 4N

เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง กับ LECCIO THA MALL OUTLET
ที่มีสินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อมากมาย
ชมเมืองแห่งสายน้ำที่แสนโรแมนติก "เวนิส"
ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า และโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์อิตาลี
ธันวาคม 61 04-10 // 08-14 49,888 บาท
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า บ้านจูเลียต
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WW - GRAND ITALY [TG] 7D4N

บินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ-มิลาน-โรม-กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% เมืองมิลาน มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล เวนิส เมสเตร้ เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - สะพานสะอื้น - พระราชวังดอร์ดจ - สะพานริอัลโต้ เมืองฟลอเร้นซ์ เขตเมืองเก่าฟลอเร้นซ์ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร จัตุรัสซิคนอเรีย
ราคาเริ่มต้น 49,991 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์อิตาลี
ธันวาคม 61 04-10 49,991 บาท
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
สนามบินมิลาน มาเพนซ่า-มิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล-เมืองเวโรน่า-เมสเตร้
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
เวนิสเมสเตร้–ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส–เมืองฟลอเร้นซ์–เขตเมืองเก่าฟลอเร้นซ์-เมืองปราโต้
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
เมืองปราโต้–เมืองลาสเปเซีย–ชิงแคว เตรเร หมู่บ้านริมทะเลทั้ง 5–เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
เมืองปราโต้ – กรุงโรม –สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
กรุงโรม–สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี ฟูมิชิโน – กรุงเทพ
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG-MXP03 : COMPLETED ITALY อีตาลี 7วัน 4คืน

ทัวร์อิตาลี

- บินเข้ามิลาน บินออกโรม
- มิลาน เวโรน่า เวนิส
- โบดลญญ่า ปิซ่า
- ฟลอเรนซ์ โรม วาติกัน
ราคาเริ่มต้น 55,888 บาท
สายการบิน สายการบิน Singapore Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์อิตาลี
ธันวาคม 61 09-16 55,888 บาท
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - ศูนย์การค้า แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - ซานตา มาเรีย เดลเล กราเซีย - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองเวโรนา - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสเออร์เบ - วังเก่า - น้ำพุมาดอนน่า แห่งเวโรนา - โรมัน อารีน่า - บ้านของจูเลียต
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
เมืองเวโรน่า - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองโบโลญญ่า - จัตุรัสมัจโจเล่ - โบสถ์ซานเปโตรนิโอ - ศาลาว่าการเมือง - ลานน้ำพุเทพเนปจูน - อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
เมืองโบโลญญ่า - เมืองปิซ่า - จัตุรัส เปียซซา เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองโรม
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
เมืองโรม - กลุ่มโรมันฟอรัม - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ท่าอากาศยานนานาชาติโรมเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG- MXP02 : EXCLUSIVE ITALY SWISS FRANCE 8D 5N

ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน มหาวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดโลก
ขึ้นกระเช้าโรแตร์ ชมวิวยอดเขาทิตลิส 360 องศา เพลิดเพลินกับการเล่นสกีหิมะอย่างจุใจ
ชมหอไอเฟลสัญลักษณ์ของกรุงปารีส
ไม่ควรพลาดลิ้มลองเมนูอาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้หมึกดำ+หอยเอสคาโก้
ราคาเริ่มต้น 58,888 บาท
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์อิตาลี
ธันวาคม 61 06-13 58,888 บาท
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล้
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 8
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อิตาลี

อิตาลี เที่ยวจุดไฮไลท์ เยือนกรุงโรมแห่งอิตาลี "โคลอสเซียม" เป็นสัญลักษณ์หนึ่งแห่งอารยธรรมที่สำคัญ”, วาติกัน นครแห่งคริสต์ศาสนา, หอเอนเมืองปิซา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, เกาะเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ และความรัก นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ตามรอยละครดัง ที่ได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe สัมผัสมนต์เสน่ห์ความงามและโรแมนติกที่สุดแห่งสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวชม "พระราชวังแวร์ซาย" แห่งฝรั่งเศส ตามรอยคุณพี่หมื่นใน บุพเพสันนิวาส ที่ยิ่งใหญ่อลังการสง่างามวิจิตรราวกับวิมานบนดิน ล่องเรือบาโตมุช ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนด์
ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี
วันที่ทัวร์อิตาลี
ธันวาคม 61 04-13 72,900 บาท
ธันวาคม 61 27-05 // 29-07 // 30-08 88,900 บาท
     
ทัวร์อิตาลีวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์อิตาลีวันที่ 2
กรุงเทพฯ – โรม – วาติกัน – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่
ทัวร์อิตาลีวันที่ 3
โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
ทัวร์อิตาลีวันที่ 4
ปิซ่า – เกาะเวนิส – เมสเตร้
ทัวร์อิตาลีวันที่ 5
เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
ทัวร์อิตาลีวันที่ 6
อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE – สตราสบูร์ก
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 7
สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 8
พระราชวังแวร์ซายน์ – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 9
ปารีส – กรุงเทพฯ
 
ทัวร์อิตาลีวันที่ 10
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com

 

ทัวร์อิตาลี เดือนธันวาคม มิลาน เวนิส ปิซ่า โบโลญญ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน โรม 7วัน 4คืน เมืองภาคเหนืออิตาลี มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมส์ชื่อดัง แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม มานูเอล แม่น้ำ สุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส