ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์อินเดียราคาถูก ทัวร์เนปาลราคาถูก ทัวร์อินเดียราคาประหยัด ทัวร์เนปาลราคาประหยัด ท่องเที่ยวอินเดีย ท่องเที่ยวเนปาล ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาลใบอนุญาตททท. 11/4591
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์อินเดีย นมัสการพุทธสังเวชสถานทั้ง 4 แห่ง 8 วัน 7 คืน
 
 
"India 8 Days 7 Nights"
ทัวร์อินเดีย : กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ ประเทศอินเดียและเนปาล 9 วัน 8 คืน นำแสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระพุทธองค์ ตามรอยบาทพระศาสดา กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล ได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้, เมืองสารนาถสถานที่แสดงปฐมเทศนาและเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน “ชนเหล่าใด ได้จาริกไปนมัสการ สังเวชนียสถาน กราบไหว้ด้วยความศรัทธา เลื่อมใส ฯลฯ ครั้นกายแตกดับ จักเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์”
ราคาเืิริ่มต้น 43,900 บาท
สายการบิน JET AIRWAYS (9W)
วันที่ทัวร์ 27 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม / 17-24 ตุลาคม /16-23 พฤศจิกายน
4-11 ธันวาคม 2555 / 26 ธันวาคม 2555 - 02 มกราคม 2556
ทัวร์อินเดียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – โกลกาตาร์-พุทธคยา
ทัวร์อินเดียวันที่ 2
พุทธคยา – ราชคฤห์ -เขาคิชกูฎ-พุทธคยา-มหาวิทยลัยนาลันทา-วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
ทัวร์อินเดียวันที่ 3
พุทธคยา -พาราณสี
ทัวร์อินเดียวันที่ 4
พาราณสี - กุสินารา
ทัวร์อินเดียวันที่ 5
กุสินารา – ลุมพินี -กุสินารา
ทัวร์อินเดียวันที่ 6
กุสินารา -มหาปรินพานสถูป-วิหารปรนิพพาน-ต้นสาละ-มกุฏพันธนเจดีย์-วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - พาราณสี
ทัวร์อินเดียวันที่ 7
พาราณสี - พุทธคยา-แม่น้ำเนรัญชรา-พระมหาเจดีย์พุทธคยา-นมัสการพระศรีมหาโพธิ์-วัดไทยพุทธคยา
ทัวร์อินเดียวันที่ 8
พุทธคยา-วัดไทยพุทธคยา วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน-โกลกัลตาร์
ทัวร์อินเดียวันที่ 9
 โกลกัลตาร์ -กรุงเทพฯ
 
     
ทัวร์อินเดีย (แพคเกจ) แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน (2 ท่านเดินทางได้)
 
 
"Package Kasmir Delhi 6 Days 5 Nights "

ทัวร์อินเดีย : ชมบ้านมหาตมะ คานธี เป็นสถานที่ที่มหาตมะ คานธี พาเยือนแคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน"  พาฮาลแกม เป็ฯ หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ ที่สวยงามที่สุดในโลก กุลมาร์ค (Gulmarg)  หรือที่รู้จักกันในนามทุ่งแห่งดอกไม้ (Meadow of Flowers) เป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่แผ่ขยายปกคลุม นำท่านเยือนวัดอัคชาร์ดาม (Akshadarm Temple)   ตั่งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมุนา ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งใหม่ของโลก กับงานสถาปัตยกรรมแบบโบราณและศิลปกรรมที่รวมเอาศิลป์แห่งอินเดียและฮินดูเกือบทุกแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ช้อปปิ้งตลาด จันปาท

ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท (2-3 ท่าน) / 43,900 บาท (4 ท่านขึ้นไป)
สายการบิน AIR INDIA (AI)
วันที่ทัวร์ สามารถเลือกวันเดือนทางได้
ทัวร์อินเดียวันที่ 1
กรุงเทพ – เดลลี-บ้านมหาตมะ คานธี-ทัชมาฮาล-ตลาดดิลลี่ฮัท
ทัวร์อินเดียวันที่ 2
เดลลี– ศรีนาการ์-สวนชาลีมาร์-สวนนิชาท-แคชเมียร์
ทัวร์อินเดียวันที่ 3
ศรีนาการ์  – พาฮาลแกม ( หุบเขาแกะ)
ทัวร์อินเดียวันที่ 4
ศรีนาการ์  – กุลมาร์ค (ทุ่งแห่งดอกไม้)
ทัวร์อินเดียวันที่ 5
ศรีนาการ์  – เดลลี -วัดอัทชาร์ดาม-ถนนจันปาท
ทัวร์อินเดียวันที่ 6
เดลลี – กรุงเทพฯ
**ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาตรวจสอบกับบริษัทฯ ทุกครั้งเมื่อมีการจอง**
 
     
ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืน
   
   
"Nepal 4 Days 3 Nights"
ทัวร์อินเดีย :กาฐมาณฑุ – นากาก๊อด – ปักตาปูร์ เยือนดินแดนอารยธรรม เที่ยวเมืองมรดกโลก World Heritage Sites ในหุบเขากาฐมาณฑุ สัมผัสความงามแห่งขุนเขาเอเวอร์เรสท์ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือทิวเทือกเขาหิมาลัย  ตามรอยเจ้าชายภูวเนศ แห่งธาราหิมาลัย ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาลี
ราคาเืิริ่มต้น 42,900 บาท
สายการบิน Thai airways Ineternational (TG)
วันที่ทัวร์
13-16 ฏรกฎาคม 2555 / 14-17 กันยายน 2555
ทัวร์อินเดียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ  -  นากาก๊อด
ทัวร์อินเดียวันที่ 2
นากาก๊อด – ปักตาปูร์ - กาฐมาณฑุ
ทัวร์อินเดียวันที่ 3
กาฐมาณฑุ  - ปาทัน
ทัวร์อินเดียวันที่ 4
กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ
 
     
 


คุณ ต้นอ้อ 088-786-0433 tour1@takoworldtour.com
ยินดีบริการด้วยใจค่ะ

บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : contact@takoworldtour.com

 

ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์อินเดียราคาถูก ทัวร์เนปาลราคาถูก ทัวร์อินเดียราคาประหยัด ทัวร์เนปาลราคาประหยัด ท่องเที่ยวอินเดีย ท่องเที่ยวเนปาล ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล