ทัวร์เวียดนาม เดือนเมษายน 2562/2019 ทัวร์เวียดนาม ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ถ้ำนางฟ้า บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ดาลัค ดานัง โฮจิมินห์ ฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง


ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม


   ทัวร์ต่างประเทศ


ทัวร์เวียดนาม เดือนเมษายน 2562/2019

ทัวร์เวียดนาม
เดือนมกราคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์เวียดนาม
เดือนมีนาคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนเมษายน
ทัวร์เวียดนาม
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนมิถุนายน
ทัวร์เวียดนาม
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนสิงหาคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนกันยายน
ทัวร์เวียดนาม
เดือนตุลาคม
ทัวร์เวียดนาม
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์เวียดนาม
เดือนธันวาคม
เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน BI-VN04 SL
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
สายการบิน บินไทยไลออนแอร์ Thai Lion Air (SL)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 01-03 // 15-17 // 29-01มิถุนายน 9,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 06-08 9,900 บาท
  27-29 11,900 บาท
     
สิงหาคม 61 03-05 9,900 บาท
  10-12 11,900 บาท
     
กันยายน 61 07-09 // 28-30 9,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน- ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน 3คืน BI-VN06 FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
สายการบิน บินไทยแอร์เอเชีย Air Asia(FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 09-12 // 16-19 // 30-03 กรกฎาคม 11,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 07-10 // 14-17 // 21-24 11,900 บาท
  28-31 12,900 บาท
     
สิงหาคม 61 04-07 // 18-21 //25-28 11,900 บาท
  11-14 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุ่ยเน่ โฮจิมินท์ 4วัน 3คืน BI-VN003 VZ
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
สายการบิน

เวียดเจ็ทแอร์ Viet Jet Air

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 01-04 // 08-11 // 15-18 // 22-25 //29-02 กรกฎาคม 12,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 08-09 // 13-18 // 20-23 //28-31 12,900 บาท
     
สิงหาคม 61 03-06 // 11-14 // 17-20 12,900 บาท
  24-27 // 31-03กันยายน 11,900 บาท
     
กันยายน 61 07-10 // 14-17 // 21-24 // 28-01 ตุลาคม 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมงFishingVillage โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

เวียดนาม ฮานอย  ซาปา  4 วัน 3 คืน BI-VN006 VJ
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
สายการบิน

เวียดเจ็ทแอร์ Viet Jet Air

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 07-10 //14-17 //21-24 // 28-01กรกฎาคม 11,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 05-08 // 12-15 // 19-22 // 26-29 11,900 บาท
     
สิงหาคม 61 02-05 // 09-12 // 10-13 11,900 บาท
  23-26 //30-02 กันยายน 10,900 บาท
     
กันยายน 61 06-09 // 13-16 // 20-23 10,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
กรุงฮานอย-ซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ - ชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ฮานอย –กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน BI-VN08 FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
สายการบิน

แอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 01-04 // 08-11 // 15-18 // 22-25 // 29-02 กรกฎาคม 12,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 06-09 // 13-16 // 20-23 // 12,900 บาท
     
สิงหาคม 61 03-06 12,900 บาท
  17-20 // 24-27 // 13,900 บาท
     
กันยายน 61 07-10 // 14-17 // 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน BI-VN08 PG
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
สายการบิน

บินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 07-10 // 14-17 // 21-24 //28-01กรกฎาคม 12,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 05-08 // 12-15 // 19-22 12,900 บาท
  26-29 13,900 บาท
     
สิงหาคม 61 02-05 // 16-19 //23-26 //30-02 กันยายน 12,900 บาท
  10-13 13,900 บาท
     
กันยายน 61 06-09 //13-16 //20-23 //27-30 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ฟานซีปัน 4วัน 3คืน BI-VN061 FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
สายการบิน

แอร์เอเชีย Air Asia (FD)

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 09-12 // 16-19 /30-03 กรกฎาคม 12,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 07-10 // 14-17 //21-24 // 28-31 12,900 บาท
     
สิงหาคม 61 04-07 // 18-21 // 25-28 12,900 บาท
  11-14 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน FDBI-VN07 FD
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
สายการบิน บินไทยแอร์เอเชีย Air Asia(FD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
     
มิถุนายน 61 06-10 // 13-17 // 20-24 // 27-01 กรกฎาคม 13,900 บาท
     
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 5
ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วัน 3 คืน BI-VN05 SL
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
สายการบิน บินไทยไลออนแอร์ Thai Lion Air (SL)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
มิถุนายน 61 01-04 // 03-06 // 08-11 //10-13 // 15-18 11,900 บาท
  17-20 // 22-25 // 24-27 // 29-02 กรกฎาคม 11,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 01-04 // 06-09 // 08-11 //13-16 11,900 บาท
  15-18 // 20-23 // 22-25 11,900 บาท
  27-30 // 29-01 สิงหาคม 12,900 บาท
สิงหาคม 61 03-06 // 05-08 // 17-20 // 19-22 11,900 บาท
  10-13 // 12-15 12,900 บาท
  24-27 // 26-29 // 31-03 กันยายน 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัท 4วัน 3คืน BI-VN03 DD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
สายการบิน บินนกแอร์ Nok Air (DD)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง
ทัวร์เวียดนาม
     
มิถุนายน 61 04-07 // 05-08 // 11-14 // 12-15 11,900 บาท
  18-21 // 19-22 // 25-28 // 26-29 11,900 บาท
     
มิถุนายน 61 02-05 // 08-11 // 09-12 // 15-18 // 16-19 11,900 บาท
  22-25 // 23-26 // 29-02 กรกฎาคม // 30-03 กรกฎาคม 11,900 บาท
     
กรกฎาคม 61 06-09 // 07-10 // 13-16 // 14-17 // 20-23 // 21-24 11,900 บาท
  26-29 // 27-30 12,900 บาท
  28-31 11,900 บาท
     
สิงหาคม 61 03-06 // 04-07 // 11-14 // 17-20 //18-21 11,900 บาท
  10-13 12,900 บาท
  24-27 // 25-28 // 31-03 11,900 บาท
     
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น
+ชมโชว์บนเรือ
ทัวรเวียดนาม์ วันที่ 2
โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
 
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4
ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


ZG- HAN12 TOUCHING SAPA HALONG 4D3N
ชุดของสมนาคุณ + พักซาปา 1คืน/ฮานอย 1คืน/ฮาลอง 1คืน
ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต #ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองเบย์
คารวะสุสานโฮจิมินห์ + ช้อปปิ้งสุดชิค เลิฟมาร์เก็ต/ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
บริการอาหารครบทุกมื้อ + พิเศส..เมนูซีฟู๊ดบนเรือ ... พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
สายการบิน THAI LION AIR
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่ทัวร์เวียดนาม
พฤษภาคม 61 04-07 // 11-14 // 18-21 12,888 บาท
     
มิถุนายน 61 08-11 // 22-25 12,888 บาท
ทัวร์เวียดนามวันที่ 1
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET
ทัวรเวียดนาม์วันที่ 2
เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนามวันที่ 3
เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
 
ทัวร์เวียดนามวันที่ 4
เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG- HAN11 DOUBLE SAPA 3D2N
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม
#ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน + ชมนาขั้นบันได + หมูบ้านกาตก๊าต + น้ำตกสีเงิน
สุสานโฮจิมินห์ + ตลาด LOVE MARKET # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
*อาหารครบทุกมื้อ *พิเศษ !!..เมนูสุกี้หม้อไฟ
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
สายการบิน AIR ASIA
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่ทัวร์เวียดนาม
     
พฤษภาคม 61 04-06 12,888 บาท
     
มิถุนายน 61 08-10 // 15-17 // 22-24 // 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 11,888 บาท
ทัวร์เวียดนามวันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
ทัวรเวียดนาม์วันที่ 2
หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน
ทัวร์เวียดนามวันที่ 3
เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoZG- HAN05 THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N
ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน
ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว)
เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด เยือนสถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND
บินคุ้มเช้ากลับค่ำ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
สายการบิน AIR ASIA
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
วันที่ทัวร์เวียดนาม
พฤษภาคม 61 03-06 // 10-13 // 24-27 // 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 12,888 บาท
     
มิถุนายน 61 07-10 // 14-17 // 21-24 // 28 มิ.ย. -01 ก.ค. 12,888 บาท
ทัวร์เวียดนามวันที่ 1
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก –เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
ทัวรเวียดนาม์วันที่ 2
เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
ทัวร์เวียดนามวันที่ 3
เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
 
ทัวร์เวียดนามวันที่ 4
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ดาลัค ดานัง โฮจิมินห์ ฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ถ้ำนางฟ้า บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว