ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา ดูงาน ประชุม สัมมนา รับจัดทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

 

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม ราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม


   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2561 / 2018 ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น

ทัวร์ไต้หวัน
เดือนมกราคม
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนมีนาคม
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนเมษายน
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนกันยายน
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนตุลาคม
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ไต้หวัน
เดือนธันวาคม

IT97 Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน

ผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
สายการบิน Tiger Air (IT)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 01-04 13,888 บาท
ธันวาคม 61 13-16 // 20-23 14,888 บาท
ธันวาคม 61 07-10 15,888 บาท
มกราคม 62 17-20 // 24-27 13,888 บาท
กุมภาพันธ์ 62 15-18 // 23-26 14,888 บาท
มีนาคม 62 02-05 // 07-10 // 15-18 // 21-24 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

IT XW-T33 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
สายการบิน Nok Scoot (XW)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 15-19 14,888 บาท
ธันวาคม 61 09-13 // 12-16 // 13-17 // 14-18 // 19-23 // 20-24 15,888 บาท
  22-26 // 23-27  
ธันวาคม 61 08-12 // 21-25 16,888 บาท
ธันวาคม 61 01-05 // 05-09 // 31-04 17,888 บาท
ธันวาคม 61 06-10 // 07-11 18,888 บาท
ธันวาคม 61 29-02 // 30-03 22,888 บาท
ธันวาคม 61 28-01 23,888 บาท
มกราคม 62 04-08 14,888 บาท
มกราคม 62 09-13 // 10-14 // 16-20 // 17-21 // 18-22 // 23-27 15,888 บาท
  24-28 // 25-29 // 30-03 // 31-04  
กุมภาพันธ์ 62 13-17 15,888 บาท
กุมภาพันธ์ 62 14-18 17,888 บาท
กุมภาพันธ์ 62 15-19 18,888 บาท
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 5
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวเพลินไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ซันมูนเลค นั่งรถไฟฟ้าตะลุยเมืองไทเป โดยไกด์ไทย 4 วัน 3 คืน

แพ็กเกจเที่ยวไต้หวันทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 6 คน บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสายการบิน Tigerair Taiwan มีไกด์ไทยพาเที่ยว ซิตี้ทัวร์ในไทเป, Sun Moon Lake , ไหว้พระวัดดัง และเจาะลึกสถานที่เที่ยวและร้านอาหารแบบเจ้าถิ่นจริงๆ 1 วันเต็ม รวมรถรับส่งส่วนตัว ไป-กลับ ระหว่างสนามบินและโรงแรม แบบส่วนตัวพร้อมคนขับรถ ด้วยรถ MINI VAN พัก SUNRISE BUSINESS HOTEL XIMENDING 3ดาว (หรือเทียบเท่า) ในย่านซีเหมินติง 3 คืน พร้อมอาหารมื้อเช้า 3 มื้อ
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
สายการบิน TIGERAIR TAIWAN
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 21-24 14,900 บาท
ธันวาคม 61 07-10 15,900 บาท
ธันวาคม 61 28-31 // 29-01 21,900 บาท
     
มกราคม 62 10-13 // 25-28 14,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 28-03 14,900 บาท
กุมภาพันธ์ 62 16-19 15,900 บาท
     
มีนาคม 62 14-17 // 28-31 15,900 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เดินทางสู่ไต้หวัน - นำท่านสู่โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัว
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
ไกด์ไทยพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
มีไกด์ไทยพาท่านเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วันท่านละ1ใบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยรถยนต์ส่วนตัว
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - Super Save ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดไนท์มาเก็ต 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไฮไลท์ไต้หวัน ดื่มด่ำช่วงเวลาที่สวยที่สุด ครบทุกรสชาติในทริปเดียว ช้อปปิ้ง ไหว้พระ ไนท์มาร์เก็ต และอีกมากมาย
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
สายการบิน TIGERAIR TAIWAN
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 07-10 15,999 บาท
ธันวาคม 61 28-31 17,999 บาท
     
มกราคม 62 10-13 // 25-28 14,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 28-03 14,999 บาท
กุมภาพันธ์ 62 16-19 15,999 บาท
     
มีนาคม 62 14-17 // 28-31 15,999 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน (ท่าอากาศยานเถาหยวน)
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC SHOP - ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
ไทเป - ร้านสร้อยข้อมือ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

PJP PTW01 TAIWAN 4D3N ช้อป ชิม ชิว (TIGER AIR)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว “วัดจงไถฉานซื่อ” 1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE ชมวัดพระถังซัมจั๋ง แวะซื้อของฝาก ที่ ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
สายการบิน Tiger Air
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
มกราคม 62 03-06 // 04-07 // 05-08 // 11-14 // 12-15 // 18-21 15,900 บาท
  19-22  
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพ(ดอนเมือง)-เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
เถาหยวน-หนานโถว-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย)-ตึกไทเป 101-Duty Free-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
ไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ-เถาหยวน-กรุงเทพ (ดอนเมือง)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - ทัวร์ไต้หวัน เช็คอินที่สุดของไทเป 9 แห่ง พักหรู 4 ดาว 4 วัน 3 คืน

เช็คอินกับ 9 จุดเช็คอินที่เป็นไฮไลท์ของไต้หวัน ที่ต้องห้ามพลาด ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉาน วัดบุ๋นบู้ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 จิ่วเฟิ่น เย่หลิว ซีเหมินติง เจียงไคเช็ค
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
สายการบิน TIGERAIR TAIWAN
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 07-10 17,900 บาท
ธันวาคม 61 28-31 18,900 บาท
     
มกราคม 62 10-13 // 25-28 16,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 28-03 16,900 บาท
กุมภาพันธ์ 62 16-19 17,900 บาท
     
มีนาคม 62 14-17 // 28-31 16,900 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ - ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - แวะชิมชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
ไทเป - อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

PJP PTW21-XW ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3คืน

นำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว “วัดจงไถฉานซื่อ” (Chung Tai Chan Monastery) 1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวัน เป็นสถานที่ศักดิสิทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีผู้เข้าไปเยี่ยมชมสักการะเป็นจำนวนมาก
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
สายการบิน NOK SCOOT
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 12-16 // 13-17 // 14-18 16,900 บาท
ธันวาคม 61 19-23 // 20-24 // 21-25 17,900 บาท
ธันวาคม 61 01-05 // 05-09 // 06-10 // 07-11 18,900 บาท
     
มกราคม 62 09-13 // 10-14 // 11-15 // 16-20 // 17-21 // 18-22 16,900 บาท
  23-27 // 24-28 // 25-29  
     
กุมภาพันธ์ 62 20-24 // 21-25 // 22-26 // 27-03 // 28-04 16,900 บาท
     
มีนาคม 62 01-05 // 06-10 // 07-11 // 08-12 // 13-17 // 14-18 16,900 บาท
  15-19 // 20-24 // 21-25 // 22-26  
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพ(ดอนเมือง)
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
เถาหยวน-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา-วัดจงไถฉานซื่อ- ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ไทเป-ขนมพายสับปะรด-เจียงไคเช็ค-ร้านสร้อย-ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
น้ำตกสือเฟิน-เหย่หลิว-Duty Free-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)-ไนท์ มาร์เก็ต
 
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 5
ไทเป-กรุงเทพ(ดอนเมือง)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - GROUP&GO ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวครบ 2 วันเต็ม เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ซันมูนเลค 4 วัน 3 คืน

ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งสัมผัสวิถีชีวิตชาวไต้หวัน ไปตามเส้นทางรถไฟสายผิงซี ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี พิเศษ!!! ให้ท่านได้ปล่อยโคมลอยกระดาษเพื่อความสิริมงคล หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น เมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน เที่ยวชมอุทยานหินเหย่หลิ่ว ดูความแปลกของหินรูปร่างต่างๆที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกสวยงามราวกับ
ประติมากรรมชั้นยอด สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUNMOON LAKE แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของเกาะไต้หวัน ที่ได้ชื่อว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
สายการบิน TIGERAIR TAIWAN
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 21-24 17,900 บาท
ธันวาคม 61 07-10 19,900 บาท
ธันวาคม 61 28-31 // 29-01 23,900 บาท
     
มกราคม 62 10-13 // 25-28 17,900 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 28-03 17,900 บาท
กุมภาพันธ์ 62 16-19 18,900 บาท
     
มีนาคม 62 14-17 // 28-31 18,900 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไต้หวัน (เถาหยวน) - ที่พัก
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นแหล่ง เหมืองทองที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - GROUP&GO ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ไหว้พระ ขอพรวัดดังไต้หวัน
ตามแบบฉบับคนท้องถิ่น 4 วัน 3 คืน

มีรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก พร้อมพาเที่ยวแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง ด้วย Toyota Wish, 6 คนเดินทาง ด้วย Volkswagen มีรถพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ 2 วันเต็ม ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเดินทาง เพราะมีคนพาไปส่งถึงที่ ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันเหวินหวู่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังในไต้หวัน เสริมสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
สายการบิน TIGERAIR TAIWAN
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 07-10 // 21-24 18,999 บาท
ธันวาคม 61 28-31 // 29-01 22,999 บาท
     
มกราคม 62 10-13 // 25-28 17,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 28-03 17,999 บาท
กุมภาพันธ์ 62 16-19 18,999 บาท
     
มีนาคม 62 14-17 // 28-31 18,999 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไต้หวัน (เถาหยวน) - ที่พัก
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - วัดปากว้าซาน - วัดจงไถฉันซื่อ
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ศาลเจ้าเฉิงฮวางซินจู๋ - วัดหลงซันซื่อ - วัดซิงเทียน - วัดฝากู่ซัน - ไทเป
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG - AZTPE45 - (OCT-DEC'18) T-DED TAIWAN FAVOR 4D3N BY TG

นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา นำทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอายุราวๆเกือบ 300 ปี จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) จากนั้นนำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 14-17 18,999 บาท
ธันวาคม 61 30-02 26,999 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก - MITSUI OUTLET PARK
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - ทัวร์ไต้หวัน ดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติ อุทยานอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซาน เพลิดเพลินนั่งรถไฟชมป่าสน ต้นไม้ ใบหญ้า อันเขียวขจี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสความงดงามราวภาพวาดพู่กันจีน ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัย
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
สายการบิน TIGERAIR TAIWAN
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 07-10 19,999 บาท
ธันวาคม 61 28-31 20,999 บาท
     
มกราคม 62 10-13 // 25-28 18,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 28-03 18,999 บาท
กุมภาพันธ์ 62 16-19 19,999 บาท
     
มีนาคม 62 14-17 // 28-31 19,999 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ - ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
เถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เจียอี้
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ไทเป - ร้านพายเค้กสับปะรด - ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
ร้านสร้อยข้อมือ - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - GROUP&GO ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวไถจง เพลิดเพลินงานแสดงดอกไม้นานาชาติ ตะลุยสวนผลไม้ หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือซันมูนเลค 4 วัน 3 คืน

รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 2 วัน เที่ยวชมงานแสดงพฤกษชาติโลกไถจง ประจำปี 2018 ซึ่งเป็นงานที่ท่านจะได้สัมผัสกับศิลปะที่เกิดจากการร่วมกันสร้างระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และดอกไม้นานาชาติมากมายจากทั่วโลกมาโชว์ไว้ที่นี่ เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง และตะลุยสวนผลไม้ตามฤดูกาล อาทิเช่น องุ่น สตรอเบอร์รี่ ส้ม ฯลฯ รถยนต์พาเที่ยวแบบส่วนตัว พาคุณชมบรรยากาศของ Sun Moon Lake วัดเหวินหวู่
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
สายการบิน TIGERAIR TAIWAN
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 21-24 18,999 บาท
ธันวาคม 61 07-10 19,999 บาท
ธันวาคม 61 28-31 // 29-01 24,999 บาท
     
มกราคม 62 10-13 // 25-28 18,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 28-03 18,999 บาท
กุมภาพันธ์ 62 16-19 19,999 บาท
     
มีนาคม 62 14-17 // 28-31 19,999 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เดินทางสู่ไต้หวัน - นำท่านสู่โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัว
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน ชมงานแสดงพฤกษชาติโลกไถจง ประจำปี 2018 - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยรถยนต์ส่วนตัว
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG - AZTPE46 - T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N BY TG

นำทุกท่านลงเรือสำหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน จากนั้นนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งนำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม หลังอาหารกลางวันนำท่านชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานที่มีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
มกราคม 62 04-07 // 11-14 // 18-21 // 25-28 21,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 16-19 20,999 บาท
กุมภาพันธ์ 62 22-25 // 28-03 21,999 บาท
     
มีนาคม 62 07-10 // 14-17 // 21-24 // 28-31 20,999 บาท
มีนาคม 62 01-04 // 08-11 // 15-18 // 22-25 // 29-01 21,999 บาท
     
เมษายน 62 19-22 // 26-29 21,999 บาท
     
พฤษภาคม 62 04-07 // 25-28 20,999 บาท
     
มิถุนายน 62 01-04 // 15-18 // 22-25 19,999 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - GROUP&GO ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว นั่งรถไฟสายโรแมนติก เที่ยวชมความงามของอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 4 วัน 3 คืน

ได้เที่ยวเต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUNMOON LAKE แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของเกาะไต้หวัน ที่ได้ชื่อว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” ไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ที่ วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) อีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไต้หวันนิยมพาบุตรหลานมาไหว้ขอพรด้านการศึกษา ดื่มดำกับความสวยงามของธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาอาหลี่ซาน เพลิดเพลินไปกับการชมป่าสน ต้นไม้ ใบหญ้า อันเขียวขจี และตื่นตาตื่นใจไปกับต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปี พิเศษสุดๆ ช่วงกลางเดือนมีนาคม จะมีดอกซากุระบานสะพรั่งเป็นสีชมพูทั่วบริเวณ
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
สายการบิน TIGERAIR TAIWAN
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 21-24 19,999 บาท
ธันวาคม 61 07-10 20,999 บาท
ธันวาคม 61 28-31 // 29-01 24,999 บาท
     
มกราคม 62 10-13 // 25-28 19,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 28-03 19,999 บาท
กุมภาพันธ์ 62 16-19 20,999 บาท
     
มีนาคม 62 14-17 // 28-31 20,999 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไต้หวัน (เถาหยวน) - ที่พัก
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ดื่มดำกับความสวยงามของธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซาน - ไทเป
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ZG - AZTPE47 T-DED GRAND TAIWAN 5D4N BY TG

นำทุกท่านลงเรือสำหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งนำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม นำทุกท่านเดินทางสู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง หรือ Cingjing Fram ที่ได้รับสมญานามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน” ตั้งอยู่ในเขต หมู่บ้าน Datong Village แห่งเมืองหนานโถว (Nantou) บนภูเขาสูง มีอุณหภูมิอากาศที่เย็น สบายตลอดปี
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
มกราคม 62 05-09 // 12-16 // 19-23 // 26-30 23,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 15-19 // 16-20 // 23-27 23,999 บาท
     
มีนาคม 62 09-13 // 16-20 // 23-27 // 27-31 // 30-03 23,999 บาท
     
เมษายน 62 20-24 // 24-28 23,999 บาท
เมษายน 62 03-07 // 27-01 25,999 บาท
     
พฤษภาคม 62 22-26 // 29-02 23,999 บาท
พฤษภาคม 62 16-20 25,999 บาท
     
มิถุนายน 62 05-09 // 12-16 // 26-30 23,999 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 5
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - GROUP&GO ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ชมทัศนียภาพ ภูเขาหินอ่อนตัดสลับพืชพรรณไม้ที่ทาโรโกะ 4 วัน 3 คืน

เยือนอุทยานทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ลัดเลาะผ่านช่องเขาที่เป็นผาสูงชัน พบกับความงดงามของลวดลายหินอ่อนสลับกับหยก ที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจมากๆ เดินข้ามสะพานชมความงามของขุนเขาและสายน้ำ ว่ากันว่าสวยงามมากและไม่ควรพลาดไปชม เที่ยวได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUNMOON LAKE แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของเกาะไต้หวัน เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน แหล่งท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติ, อากาศบริสุทธิ์, ป่าเขียวชอุ่ม, ทุ่งดอกไม้กว้าง และเนินเขาสวยงาม
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
สายการบิน TIGERAIR TAIWAN
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 21-24 23,999 บาท
ธันวาคม 61 07-10 24,999 บาท
ธันวาคม 61 28-31 // 29-01 28,999 บาท
     
มกราคม 62 10-13 // 25-28 23,999 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 28-03 23,999 บาท
กุมภาพันธ์ 62 16-19 24,999 บาท
     
มีนาคม 62 14-17 // 28-31 24,999 บาท
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไต้หวัน (เถาหยวน) - ที่พัก
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน - อุทยานทาโรโกะ - น้ำตกฉางชุน
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - ชิงจิ้งฟาร์ม
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

WD - ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 2019 เช็คอิน แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

ได้พักโรงแรมหรู 4 ดาวทุกค่ำคืน ตลอดการเดินทาง | ทานมื้อพิเศษ! สุกี้ชาบูหม้อไฟ / อาหารพื้นเมือง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
สายการบิน TIGERAIR TAIWAN
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 29-01 24,900 บาท
     
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านเครื่องสำอาง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้รตึก)- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - COUNTDOWN 2018 ณ อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

PJP PTW11-VZ เที่ยวข้ามปีที่ไต้หวัน ชมพลุไฟตึกไทเป 101

ปล่อยใจไปกับธรรมชาติหลากสีสันผ่านเทศกาล 2018 Taichung World Flora Ex-position ที่จัดขึ้นในเมืองไถจง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
สายการบิน Viet Jet Air
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ลาว บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน
วันที่ทัวร์ไต้หวัน
ธันวาคม 61 28-01 30,900 บาท
     
     
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 1
กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 2
World Flora Expo-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 3
อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 4
ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ชมพลุไฟตึก101ที่หอรำลึกซุนยัดเซ็น
 
ทัวร์ไต้หวันวันที่ 5
ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail :
tour@takoworldtour.com


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 2561 บริษัททาโก้ทัวร์ จำกัด โทร 02-8779690-1 บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน จอง2-3ท่าน ทัวร์กรุ๊ปเหมา 30ท่าน ดูงาน ประชุม สัมมนา โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน