ทัวร์เขมร ราคาถูก ทัวกัมพูชา เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร ราคาถูก ทัวกัมพูชา เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ Tour Cambodia Tour เที่ยวกัมพูชา ตั๋วเครื่องบินกัมพูชา ทัวร์เขมร นครวัค น
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

Today is 18-Mar-2018 06:57:05


 สถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลการเดินทาง

    ปราสาทพิมานอากาศ
  สร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้นแบบปิรามิด ชั้นบนสุดเป็นหินทรายเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจำวัน กล่าว
  กันว่าทุกคืนก่อนพระเจ้าแผ่นดินจะทรงบรรทมจะต้องมาสวดมนต์บูชาเทพเจ้าทุกคืนแล้วไปชมสระน้ำซึ่งอยู่ทางเหนือ
  ของพระราชวัง เป็นที่ซึ่งเจ้านายในราชสำนักใช้เป็นที่อาบน้ำแบ่งออกเป็น 2 สระ สำหรับสระ ผู้ชายสระหนึ่งและสระผู้
  หญิงสระหนึ่ง ก่อนออกจากบริเวณพระราชวังหลวง เราจะเดินผ่าน
    ศาลพระเจ้าขี้เรื้อน
  ด้านหน้าและด้านหลังกับผนังทั้ง 2 ด้านแต่งด้วยหินทรายและลายปูนปั้นเป็นเทพอัปสรและอสูรเป็นชั้นๆ เป็นภาพที่
  งดงามมาก

    พลับพลาช้าง
  ฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่ที่กษัตริย์นั่งทอด
  พระเนตรการสวน สนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ การละเล่นไฟ พะเนียงแบบท้องสนามหลวงของไทย

    ปราสาทพระขรรค์
  เป็นที่ตั้งของจารึกล้ำค่าที่เป็นกุญแจไปสู่ประวัติศาสตร์เขมร สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในปี พ.ศ. 1734 ตั้งอยู่
  กลางป่ารกที่มีเถาวัลย์พันไปมาอย่างงดงาม นอกจากนั้นท่านจะได้ชมห้องทุบอกซึ่งเมื่อท่านยืนเอาหลังแนบกำแพง
  ภายในห้องขนาดย่อม ในตัวปราสาทและทุบอกของท่านเองแม้เพียงเบา อะไรจะเกิดขึ้นขอเชิญ ท่านพิสูจน์เอง

    พระราชวิหาร หรือ ปราสาทตา Ta Prohm
  เป็นวัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในปี ค.ศ.1186 ศิปะเขมรแบบบายน จารึกพบที่
  ปราสาทแห่งนี้ กล่าวถึงการสร้างปราสาท ความว่า "บุรีชื่อ ราชวิหาร(ปราสาทตาพรหม)นี้มีองค์ใดโอ่อ่าด้วยทองคำ
  สว่างพร่างพราวด้วยเพชร (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7)ได้ทรงก่อสร้างอยู่บนแผ่นดิน ซึ่งพระองค์รบเอาได้ด้วยพระหัตถ์ของ
  พระองค์ เพื่อประดิษฐานไว้ซึ่งมุนินทรมารดา"

    ปราสาทนาคพัน
  ลักษณะเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางบาราย(ทะเลสาบ)ทำฐานเป็นรูปนาคขดพันลำตัวเวียนขึ้นเป็นชั้นซ้อนกันแทนขั้นบัน
  ไดองค์ปราสาทด้านนอกแกะสลักภาพพระโพธิ ิสัตว์ขนาดใหญ่อย่างงดงาม รอบสระ

    ปราสาทตาแก้ว
  ซึ่งเป็นหินทรายขนาดใหญ่ประกอบด้วยปราสาท 5 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาทรายสูงใหญ่มีระเบียงคดล้อมรอบตัวปรา
  สาทโดยมีหลังคามุงด้วย อิฐเป็นครั้งแรกในเขมร

    กรุงพนมเปญ
    วัดพนม
  ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ใจกลางกรุงพนมเปญ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปปั้นของนางเพ็ญ ซึ่งตาม
  ตำนานกล่าวว่านางเพ็ญผู้พบพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ต่อมาภายหลังเมื่อมีการสถาป
  นาบริเวณนี้เป็นเมืองหลวงจึงได้ชื่อว่ากรุงพนมเปญ ตามชื่อของวัดแห่งนี้

    โตนเลสาป
  เป็นทะเลสาปน้ำจึดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย โตนเลสาปไม่ได้เป็นแค่แหล่งน้ำธรรมชาติเท่านั้น หากยังเป็นแหล่ง
  รวมผู้คนต่างเชื่อชาติศาสนา ที่อาศัยทรัพยากรจากทะเลสาปแห่งนี้ในการเลี้ยงชีพทำให้เกิดวิถีชีวิตอันหลากหลาย
  น่าประทับใจอย่างยิ่ง ลักษณะทั่วไป เป็นทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่ มีแม่น้ำโขงไหล ผ่านความยาวประมาณ 500
  กม.อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ ประมาณ 100 กม.เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีพื้นที่ 7,500 ตร.กม.มีปลาชุกชุมกว่า 200
  ชนิด และเป็นที่อาศัยของปลาบึก ก่อนจะว่ายทวนน้ำโขงไปผสมพันธู์

   | 1 | >> 2 << |


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ปลาย 086-378-9938 rsvn3@takoworldtour.com
นุ 086-338-7602 rsvn2@takoworldtour.com
เอ้ 086-303-3226 rsvn1@takoworldtour.com
ก้อ 086-319-1269 tour@takoworldtour.com
ต้นอ้อ 088-786-0433 tour1@takoworldtour.com

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
พนมเปญ Tour Cambodia Tour เที่ยวกัมพูชา ตั๋วเครื่องบินกัมพูชา ทัวร์เขมร นครวัค นครธม ปราสาทพระขรรค์ พระราชวิหาร หรือ ปราสาทตา Ta Prohm ปราสาทนาคพัน ปราสาทตาแก้ว โตนเลสาป