วีซ่าบังกลาเทศ Bangladesh Visa Embassy สถานฑูต Dhaka ธากา Chittagong จิตตะกอง
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 20-Jan-2019 11:30:06

 

 


 
Bangladesh
 
VISA BANGLADESH
 
  เอกสารในการขอวีซ่าบังคลาเทศ  
 
  1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา  
  2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป  
  3. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  
  4. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศบังคลาเทศ (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
  5. ค่าธรรมเนียม (วีซ่าธุรกิจ)  
     
 
Nationality Single Multiple
Thailand
2,000
5,000
Australia
1,070
4,560
Belgium
1,400
1,710
Canada
1,370
3,350
Denmark
940
940
France
1,080
3,510
Germany
1,820
3,640
India
400
500
Italy
1,700
3,410
Netherland
1,380
2,800
Norway
770
770
Sweden
1,000
1,000
Switzerland
990
1,980
UK
2,600
4,880
USA
4,390
4,390
 
 
Visa VISA /  Visa Australia /  Visa Austria /  Visa Bangladesh /  Visa Belgium /  Visa Cambodia /  Visa Canada /  Visa China /  Visa Czech /  Visa Denmark /  Visa Egypt /  Visa England /  Visa Estonia /  Visa Finland /  Visa France /  Visa Germany /  Visa Greece /  Visa Hungary /  Visa India /  Visa Indonesia /  Visa Iran /  Visa Israel /  Visa Italy /  Visa Japan /  Visa Kenya /  Visa Laos /  Visa Latvia /  Visa Luxembourg /  Visa Malta /  Visa Myanmar /  Visa Nepal /  Visa Netherlands /  Visa New Zealand /  Visa Norway /  Visa Poland /  Visa Portugal /  Visa Slovakia /  Visa Slovenia /  Visa Spain /  Visa Sweden /  Visa Switzerland /  Visa Taiwan /  Visa Turkey /  Visa United Kingdom /  Visa U.S.A. / Visa VisaSchengen /  Visa Vietnam


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าบังกลาเทศ Bangladesh Visa Embassy สถานฑูต Dhaka ธากา Chittagong จิตตะกอง