วีซ่าเชก เชค Czech Visa Embassy สถานฑูต Prague ปราก chesky krumlov เชสกี ครุมลอฟ
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 20-Jan-2019 12:44:45

 

 


 
Czech
 
VISA CZECH
 
  เอกสารในการขอวีซ่าเชก  
 
  1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา  
  2. แบบฟอร์มของสถานฑูตเชก + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  
  3. ทะเบียนบ้าน + บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา  
  4. จดหมายรับรองการทำงาน  
  5. หลักฐานทางการเงิน  
  6. ใบยืนยันจากทางโรงแรมที่มีตราประทับของโรงแรมและลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน  
  8. โปรแกรมการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)  
  9. ประกันการเดินทาง ทุนประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท  
  10. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)  
  11. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร (จ่ายเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน)
 
Visa VISA /  Visa Australia /  Visa Austria /  Visa Bangladesh /  Visa Belgium /  Visa Cambodia /  Visa Canada /  Visa China /  Visa Czech /  Visa Denmark /  Visa Egypt /  Visa England /  Visa Estonia /  Visa Finland /  Visa France /  Visa Germany /  Visa Greece /  Visa Hungary /  Visa India /  Visa Indonesia /  Visa Iran /  Visa Israel /  Visa Italy /  Visa Japan /  Visa Kenya /  Visa Laos /  Visa Latvia /  Visa Luxembourg /  Visa Malta /  Visa Myanmar /  Visa Nepal /  Visa Netherlands /  Visa New Zealand /  Visa Norway /  Visa Poland /  Visa Portugal /  Visa Slovakia /  Visa Slovenia /  Visa Spain /  Visa Sweden /  Visa Switzerland /  Visa Taiwan /  Visa Turkey /  Visa United Kingdom /  Visa U.S.A. / Visa VisaSchengen /  Visa Vietnam


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าเชก เชค Czech Visa Embassy สถานฑูต Prague ปราก chesky krumlov เชสกี ครุมลอฟ