วีซ่าอียิปต์ Egypt Visa Embassy สถานฑูต Cairo ไคโร Alexandria อเล็กซานเดรีย Aswan อัสวาน Luxor ลูเซอร์ Hurghada อัลบะห์รัลอะห์มาร์ Abu Simbel Sharm El Sheikh
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 20-Jan-2019 11:27:42

 

 


 
Egypt
 
VISA EGYPT
 
  เอกสารในการขอวีซ่าอียิปต์  
 
  1. พาสพอร์ตตัวจริง + สำเนา  
  2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  
  3. หนังสือรับรองการทำงานในประเทศไทยประทับตราบริษัทด้วย  
  4. หนังสือรับรองการเงิน (ส่วนตัวหรือบริษัท) ธนาคารรับรองด้วย  
  5. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง  
  6. ใบจองโรงแรม  
  7. โปรแกรมการท่องเที่ยว  
  8. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)  
  9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาท  
 
Visa VISA /  Visa Australia /  Visa Austria /  Visa Bangladesh /  Visa Belgium /  Visa Cambodia /  Visa Canada /  Visa China /  Visa Czech /  Visa Denmark /  Visa Egypt /  Visa England /  Visa Estonia /  Visa Finland /  Visa France /  Visa Germany /  Visa Greece /  Visa Hungary /  Visa India /  Visa Indonesia /  Visa Iran /  Visa Israel /  Visa Italy /  Visa Japan /  Visa Kenya /  Visa Laos /  Visa Latvia /  Visa Luxembourg /  Visa Malta /  Visa Myanmar /  Visa Nepal /  Visa Netherlands /  Visa New Zealand /  Visa Norway /  Visa Poland /  Visa Portugal /  Visa Slovakia /  Visa Slovenia /  Visa Spain /  Visa Sweden /  Visa Switzerland /  Visa Taiwan /  Visa Turkey /  Visa United Kingdom /  Visa U.S.A. / Visa VisaSchengen /  Visa Vietnam


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าอียิปต์ Egypt Visa Embassy สถานฑูต Cairo ไคโร Alexandria อเล็กซานเดรีย Aswan อัสวาน Luxor ลูเซอร์ Hurghada อัลบะห์รัลอะห์มาร์ Abu Simbel Sharm El Sheikh