วีซ่าเยอรมัน Germany Visa Embassy สถานฑูต Frankfurt แฟรงค์เฟิร์ต Munich มิวนิค Dusseldorf ดุสเซลดอร์ฟ Berlin เบอร์ลิน
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 18-Apr-2014 17:38:27

 

 


 
Germany
 
VISA GERMANY
 
  เอกสารในการขอวีซ่าเยอรมัน  
 
  1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา  
  2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว  
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
  4. จดหมายรับรองการทำงาน  
  6. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate)  
  7. ใบจองโรงแรม  
  8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน  
  9. ประกันการเดินทาง (วงเงินประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท)  
  9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมัน (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)  
  10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร (จ่ายเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน)
 
VISA  Australia  Austria  Bangladesh  Belgium  Cambodia  Canada  China  Czech  Denmark  Egypt  England  Estonia  Finland  France  Germany  Greece  Hungary  India  Indonesia  Iran  Israel  Italy  Japan  Kenya  Laos  Latvia  Luxembourg  Malta  Myanmar  Nepal  Netherlands  New Zealand  Norway  Poland  Portugal  Slovakia  Slovenia  Spain  Sweden  Switzerland  Taiwan  Turkey  United Kingdom  U.S.A.  ????????????  VisaSchengen  Vietnam

บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ปลาย 086-378-9938 rsvn3@takoworldtour.com
นุ 086-338-7602 rsvn2@takoworldtour.com
เอ้ 086-303-3226 rsvn1@takoworldtour.com
ก้อ 086-319-1269 tour@takoworldtour.com
ต้นอ้อ 088-786-0433 tour1@takoworldtour.com

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าเยอรมัน Germany Visa Embassy สถานฑูต Frankfurt แฟรงค์เฟิร์ต Munich มิวนิค Dusseldorf ดุสเซลดอร์ฟ Berlin เบอร์ลิน