วีซ่าอิสราเอล Israel Visa Embassy สถานฑูต Tel Aviv เทล อาวิก Jerusalem เยรูซาเลม
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 23-Oct-2018 16:12:17

 

 


 
Israel
 
VISA ISRAEL
 
  เอกสารในการขอวีซ่าอิสราเอล  
 
  1. Passport ตัวจริง + สำเนา (วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน)  
  2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว  
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
  4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  
  5. หลักฐานการเงิน  
  6. ใบจองโรงแรม  
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน  
  8. สำเนาบัตรเครดิต  
  9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศอิสราเอล (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)  
  10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 700 บาท  
 
Visa VISA /  Visa Australia /  Visa Austria /  Visa Bangladesh /  Visa Belgium /  Visa Cambodia /  Visa Canada /  Visa China /  Visa Czech /  Visa Denmark /  Visa Egypt /  Visa England /  Visa Estonia /  Visa Finland /  Visa France /  Visa Germany /  Visa Greece /  Visa Hungary /  Visa India /  Visa Indonesia /  Visa Iran /  Visa Israel /  Visa Italy /  Visa Japan /  Visa Kenya /  Visa Laos /  Visa Latvia /  Visa Luxembourg /  Visa Malta /  Visa Myanmar /  Visa Nepal /  Visa Netherlands /  Visa New Zealand /  Visa Norway /  Visa Poland /  Visa Portugal /  Visa Slovakia /  Visa Slovenia /  Visa Spain /  Visa Sweden /  Visa Switzerland /  Visa Taiwan /  Visa Turkey /  Visa United Kingdom /  Visa U.S.A. / Visa VisaSchengen /  Visa Vietnam


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าอิสราเอล Israel Visa Embassy สถานฑูต Tel Aviv เทล อาวิก Jerusalem เยรูซาเลม