วีซ่าพม่า ข้อมูลการขอวีซ่าพม่า VISA MYANMAR สถานฑูตพม่า EMBASSY OF MYANMAR
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 22-Mar-2019 15:03:57

 

 Myanmar
 
MYANMAR EMBASSY
 
132 North Sathorn Road
Bangkok 10500
Tel : 02-234-0278 , 02-234-4789
Fax : 02-236-6898
Office Hour : 08:30 - 16:30 (Mon. - Fri.)
 
 
  เอกสารในการขอวีซ่าพม่า  
     
 
VISA BUSINESS
VISA TOURIST  
     
  1. Passport ตัวจริง + สำเนา
  2. แบบฟอร์ม + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น  
  3. จดหมายเชิญจากบริษัทที่จะไปติดต่อในประเทศพม่า  
  4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า  
     
 
 
Single
MULTIPLE
ยื่นธรรมดา (3 วัน)
1,440
7,200
 
     
  *หมายเหตุ  
    - การขอวีซ่าแบบ Multiple จะต้องมีวีซ่าธุรกิจแบบ Single 2 ครั้งขึ้นไป
    - ชาวต่างชาติต้องมีรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง
    - ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยต้องแสดง Work Permit (สำเนา)
     


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าพม่า ข้อมูลการขอวีซ่าพม่า VISA MYANMAR สถานฑูตพม่า EMBASSY OF MYANMAR