วีซ่าพม่า Myanmar Visa Embassy สถานฑูต Yangon ย่างกุ้ง Mandalay มันดาเลย์
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 20-Jan-2019 12:38:24

 

 


 
Myanmar
 
VISA MYANMAR
 
  เอกสารในการขอวีซ่าพม่า  
 
  1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา  
  2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น  
  3. หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ)  
  4. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)  
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 810 บาท วีซ่าธุรกิจ 1440 บาท  
  6. ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3 วันทำการ  
 
Visa VISA /  Visa Australia /  Visa Austria /  Visa Bangladesh /  Visa Belgium /  Visa Cambodia /  Visa Canada /  Visa China /  Visa Czech /  Visa Denmark /  Visa Egypt /  Visa England /  Visa Estonia /  Visa Finland /  Visa France /  Visa Germany /  Visa Greece /  Visa Hungary /  Visa India /  Visa Indonesia /  Visa Iran /  Visa Israel /  Visa Italy /  Visa Japan /  Visa Kenya /  Visa Laos /  Visa Latvia /  Visa Luxembourg /  Visa Malta /  Visa Myanmar /  Visa Nepal /  Visa Netherlands /  Visa New Zealand /  Visa Norway /  Visa Poland /  Visa Portugal /  Visa Slovakia /  Visa Slovenia /  Visa Spain /  Visa Sweden /  Visa Switzerland /  Visa Taiwan /  Visa Turkey /  Visa United Kingdom /  Visa U.S.A. / Visa VisaSchengen /  Visa Vietnam


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าพม่า Myanmar Visa Embassy สถานฑูต Yangon ย่างกุ้ง Mandalay มันดาเลย์