วีซ่าศรีลังกา,สอบถามข้อมูลวีซ่าศรีลังกา,VISA SRILANKA,
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 20-Jan-2019 12:08:15

 

 VISA SRILANKA ศรีลังกา

  - เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00 - 16:00 น.

  - ระยะเวลาทำการ 2 วัน

  - เวลารับเล่ม 14:30 - 16:00

  - ค่า VISA 315 บาท

  เอกสารการยื่นวีซ่า

    - หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

    - แบบฟอร์ม + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

    - จดหมายรับรองการทำงาน

    - หนังสือเชิญ

    - สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน

    - Booking ตั๋วเครื่องบิน

        **คนไทยสามารถเข้าประเทศศรีลังกาโดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน**

Visa VISA /  Visa Australia /  Visa Austria /  Visa Bangladesh /  Visa Belgium /  Visa Cambodia /  Visa Canada /  Visa China /  Visa Czech /  Visa Denmark /  Visa Egypt /  Visa England /  Visa Estonia /  Visa Finland /  Visa France /  Visa Germany /  Visa Greece /  Visa Hungary /  Visa India /  Visa Indonesia /  Visa Iran /  Visa Israel /  Visa Italy /  Visa Japan /  Visa Kenya /  Visa Laos /  Visa Latvia /  Visa Luxembourg /  Visa Malta /  Visa Myanmar /  Visa Nepal /  Visa Netherlands /  Visa New Zealand /  Visa Norway /  Visa Poland /  Visa Portugal /  Visa Slovakia /  Visa Slovenia /  Visa Spain /  Visa Sweden /  Visa Switzerland /  Visa Taiwan /  Visa Turkey /  Visa United Kingdom /  Visa U.S.A. / Visa VisaSchengen /  Visa Vietnam


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าอียิปต์ Egypt Visa Embassy สถานฑูต Cairo ไคโร Alexandria อเล็กซานเดรีย Aswan อัสวาน Luxor ลูเซอร์ Hurghada อัลบะห์รัลอะห์มาร์ Abu Simbel Sharm El Sheikh