วีซ่าเวียดนาม รับยื่นวีซ่าเวียดนาม ข้อมูลการขอวีซ่าเวียดนาม VISA VIETNAM สถานฑูตเวียดนาม EMBASSY OF VIETNAM วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 20-Jan-2019 11:41:04

 

 Vietnam
 
 
VIETNAM EMBASSY
83/1 Wireless Road
Bangkok 10330
Tel : 02-251-7202, 02-251-5835
Fax : 02-251-7201, 02-251-7203
Office Hour : 8:30 - 16:30 (Mon. - Fri.)
 
 
  เอกสารในการขอวีซ่าเวียดนาม  
     
 
VISA BUSINESS
VISA TOURIST  
     
  1. Passport ตัวจริง + สำเนา (หนังสือเดินทางเล่มเก่า ถ้ามี ให้นำไปแสดงด้วย)
  2. แบบฟอร์ม + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  
  3. หนังสือเชิญจากบริษัทที่ประเทศเวียดนาม  
  4. ค่าธรรมวีซ่า  
     
 
 
ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร
 
4 วันทำการ
2 วันทำการ
Single
1,850
2,500
Multiple
6,500
7,500
 
     
  * หมายเหตุ  
     - ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยต้องแสดง Work Permit ตัวจริงด้วย
     - Passport ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน และ  
     - Passport ฟิลิปปิน อยู่ได้ไม่เกิน 21 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า  
     


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าเวียดนาม รับยื่นวีซ่าเวียดนาม ข้อมูลการขอวีซ่าเวียดนาม VISA VIETNAM สถานฑูตเวียดนาม EMBASSY OF VIETNAM วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ