ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 2564 - 2021 ราคาถูกใจ
ทัวร์ตุรกี
เดือนมกราคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ตุรกี
เดือนมีนาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนเมษายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนกันยายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนตุลาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนธันวาคมทัวร์ตุรกี 9วัน 6คืน
Code Tour : ZG-ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน Turkish Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
พฤสจิกายน 62 17-25 29,999 บาท
  22-30 //23-01 // 24-02 // 30,999 บาท
  29-07 // 30-08 // 30,999 บาท
ธันวาคม 62 01-09 // 02-10 // 06-14 // 07-15 // 08-16 33,999 บาท
  05-13 // 13-21 // 14-22 // 15-23 // 31,999 บาท
  20-28 // 21-29 // 22-30 31,999 บาท
  23-31 35,999 บาท
  24-01 // 25-02 // 29-06 // 30-07 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี เลสโก บอลลูนหลากสี 9วัน 6คืน
Code Tour : ZG-ZIST20 ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน Turkish Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
มกราคม 63 01-09 // 11-19 // 15-23 // 29,999 บาท
  18-26 30,999 บาท
  24-01 // 25-02 // 27-04 // 29-06 31,999 บาท
กุมภาพันธ์ 63 01-09 // 02-10 // 07-15 // 08-16 32,999 บาท
  09-17 // 14-22 // 32,999 บาท
  18-26 // 23-02 // 29-08 31,999 บาท
มีนาคม 63 04-12 // 06-14 // 07-15 //11-19 29,999 บาท
  13-21 // 14-22 // 18-26 // 20-28 29,999 บาท
  21- 29 // 25-02 // 27-04 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ – เมืองปามุคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล10วัน 7คืน
Code Tour : VC-EURO 22 TURKEY

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
พศจิกายน 62 15-24 // 29-08 29,999 บาท
ธันวาคม 62 02-11 // 06-15 29,999 บาท
     
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
ดูไบ– อิสตันบูล– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-ชานัคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิออน-อิซเมียร์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองโบราณเอฟิซุส-ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไลน์-คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดินคาร์ตัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-อังคาร่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
อังคาร่า-อิสตันบูล-สไปซ์มาร์เก็ต
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
อิสตันบูล-แกรนด์บาซ่า-ดูไบ-ประเทศไทย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 10
ประเทศไทย
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ PRO TURKEY LUXURY NEW YEAR 2021 9วัน 6คืน
Code Tour : PB-PTK10-TK PRO TURKEY LUXURY NEW YEAR

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

 • สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา
 • พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
 • นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
 • เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน
 • ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
 • พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี
 • พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน
 • รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท
สายการบิน TURKISH AIRLINES
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
เทศกาลปีใหม่ 25 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2564 51,900 บาท
     
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สนามบินอะตาเติร์ก – เมืองอิชเมียร์ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองคูซาดาซี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองปามุคคาเล่ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เมืองอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ตลาดสไปซ์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ – มัสยิดชามลีกา – ย่านทักซิมสแควร์ - สนามบินอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี EXCLUSIVE ROUTE 9วัน 6คืน
Code Tour : PB-PTK09-TK PRO TURKEY EXCLUSIVE ROUTE

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
สายการบิน Ukraine International Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
62 62
พฤศจิกายน 62 19-27 45,900 บาท
ธันวาคม 622-10 วันพ่อ ร.9 49,900 บาท
 25-02 // 26-03เทศกาลปีใหม่ 51,900 บาท
มกราคม 63 21-29 45,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 11-19 วันมาฆบูชา 49,900 บาท
  25-04 45,900 บาท
มีนาคม 63 17-25 47,900 บาท
เมษายน 63 30-08พค. 47,900 บาท
พฤษภาคม 63 26-03มิย. 47,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สนามบินอะตาเติร์ก – เมืองอิชเมียร์ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองคูซาดาซี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองปามุคคาเล่ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เมืองอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ตลาดสไปซ์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ – มัสยิดชามลีกา – ย่านทักซิมสแควร์ - สนามบินอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี ตะลุยหิมะ PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI 8วัน 6คืน
Code Tour : PB-PTK08-PS PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 • พิเศษ*** พัก โรงแรม 5 ดาว 1 คืน
 • พิเศษ*** ทานอาหารจีน 1 มื้อ
 • พิเศษ*** ตะลุยสกี ที่ Uludag Ski Center เมืองบูร์ซา (Bursa)
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
 • ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake
 • นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
 • ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ
 • หลายชั้น
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
สายการบิน Ukraine International Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
62 62 62
พฤศจิกายน 62 10-17 // 17-24 // 21-28 28,999 บาท
ธันวาคม 6210-17 29,999 บาท
 21-28 28,999 บาท
เทศกาลปีใหม่28-04 37,999 บาท
มกราคม 63 18-25 // 25-01กพ. 28,999 บาท
กุมภาพันธ์ 63 08-15 วันมาฆบูชา 29,999 บาท
มีนาคม 63 08-15 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินแห่งชาติอังการ่า
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง – เมืองอิซเมียร์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองอิซเมียร์ –เมืองบูร์ซา–ภูเขาอูราแด๊ก แหล่งสกี รีสอร์ท
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
ภูเขาอูราแด๊ก – เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบินอิสตัลบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8วัน 6คืน
Code Tour : IT-TK305 มนต์เสน่ห์ ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล


พิเศษ !! บินภายใน 1 ขา/พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน/ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
แถมฟรี!!พวงกุญแจตุรกี +ชาแอปเปิ้ล 

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
สายการบิน TURKISH AIRLINE
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
62
พฤศจิกายน 62 29-06 29,888 บาท
ธันวาคม 6218-25 31,888 บาท
มกราคม 63 15-22 29,888 บาท
กุมภาพันธ์ 63 19-26 31,888 บาท
มีนาคม 63 11-18 31,888 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน • เมืองคัปปาโดเกีย
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
นครใต้ดินชาดัค • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง • โรงงานทอพรม • โรงงานเซรามิค Jewellery Shop • ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองคัปปาโดเกีย • คาราวานสไลน์ • เมืองคอนย่า • พิพิธภัณฑ์เมฟลานา • เมืองปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) • เมืองโบราณเฮียราโพลิส • เมืองคูซาดาซี • เมืองโบราณเอฟ ฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองชานัคคาเล • เมืองทรอย • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
กรุงอิสตันบูล • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส • ตลาดสไปซ์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
สุเหร่าสีน้ำเงิน • ฮิปโปโดม • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • พระราชวังทอปกาปี • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี มนต์รัก ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 8วัน 6คืน
Code Tour : IT-TK304 มนต์รัก Turky

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล


พิเศษ !! พักโรงแรมถ้ำ 1คืน /ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
แถมฟรี!!พวงกุญแจตุรกี +ชาแอปเปิ้ล 

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม 5 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 18 มื้อ!

Option Tour >> ขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขารูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์)

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
สายการบิน TURKISH AIRLINE
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
62
พฤศจิกายน 62 05-12 // 13-20 29,888 บาท
ธันวาคม 6205-12 // 30,888 บาท
  24-31 31,888 บาท
เทศกาลปีใหม่ 28-04มค. 39,888 บาท
มกราคม 63 29-05กพ. 29,888 บาท
กุมภาพันธ์ 63 26-04มีค. 29,888 บาท
มีนาคม 63 25-31 29,888 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary เมืองปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดินชาดัค – กรุงอังการา
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
สุเหร่าสีน้ำเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี TURKEY FOREVER 9วัน 6คืน
Code Tour : GS-IST14 TK TURKEY FOREVER

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
สายการบิน TURKISH AIRLINE
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
พฤศจิกายน 62 13-21 32,000 บาท
  20-28 // 27-05 33,000 บาท
ธันวาคม 04-12 // 05-13 // 06-14 // 07-15 // 08-16 34,000 บาท
  11-19 // 18-26 // 21-29 // 22-30 34,000 บาท
  23-31 // 24-01 // 34,000 บาท
เทศกาลปีใหม่ 25-02 // 27-04 //30-07 41,000 บาท
เทศกาลปีใหม่ 31-08 39,000 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – – สนามบินอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASIA 9วัน 6คืน
Code Tour : GS-IST13 W5 TURKEY FANTASIA

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
สายการบิน Mahan Air
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
พฤศจิกายน 62 14-22 27,999 บาท
  28-06 28,999 บาท
ธันวาคม 05-13 // 19-27 31,999 บาท
เทศกาลปีใหม่ 26-03มค. 37,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ Belly Dance
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี TURKEY EXTRA PLUS 8วัน 6คืน
Code Tour : GS-IST08 PS TURKEY EXTRA PLUS

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
สายการบิน Ukraine International Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
ธันวาคม 62 20-27 31,999 บาท
เทศกาลปีใหม่ 27-03มค. 34,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – ชานัคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – อังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า – สนามบินเคียฟ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี TURKEY WONDER TRIP 8วัน 6คืน
Code Tour : GS-IST01 TK TURKEY WONDER

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน  เตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
มกราคม 63 28-04 29,999 บาท
กุมภาพันธ์ 63 15-25 // 22-26 29,999 บาท
มีนาคม 07-14 //21-28 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ร้านเครื่องหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 8วัน 6คืน
Code Tour : CC-EASY WONDERFUL TURKEY

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
สายการบิน Ukraine International Airlines (PS)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
พฤศจิกายน 62 11-18 // 25-02 28,900 บาท
  18-25 27,900 บาท
ธันวาคม 62 02-09 // 09-16 29,900 บาท
  23-30 35,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – เคียฟ – อิสตันบูล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 8วัน 6คืน
Code Tour : CC-EASY WINTER IN TURKEY

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
ธันวาคม 62 04-11 // 09-16 31,900 บาท
  18-25 32,900 บาท
เทศกาลปีใหม่ 25-01 // 26-02 39,900 บาท
มกราคม 63 04-11 32,900 บาท
  09-16 // 23-30 30,900 บาท
  16-23 37,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 05-12 32,900 บาท
  12-19 31,900 บาท
  19-26 // 26-04 30,900 บาท
มีนาคม 63 05-12 // 12-19 31,900 บาท
  19-36 // 26-02 30,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรก อิสตันบูล 8วัน5คืน
Code Tour : BI-BTIST031 TK

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
พฤศจิกายน 62 22-29 37,900 บาท
ธันวาคม 62 05-12 // 20-27 36,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพ • ตุรกี
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สนามบินอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์ (บินภายใน) • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดิน •บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง”
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า • ปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย • หมู่บ้านซีลินส์ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองคุชาดาซึ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เอฟฟิซุส • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส • ท่าอากาศยานอิสตันบูล • อิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย • พระราชวังทอปกาปึ • สไปซ์มาเก็ต
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • สนามบินอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako


ทัวร์ตุรกี เทศกาลปีใหม่ 9วัน 7คืน
Code Tour : BI-BTIST09 TK NEW YEAR 2021

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
สายการบิน Turkish Airlines (TK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ เดินทาง
ธันวาคม 62 26-03 // 30-07 เทศกาลปีใหม่ 42,900 บาท
ธันวาคม 62 31-08 เทศกาลปีใหม่ 41,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพ • สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินอิสตันบูล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตัลบูล • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดมาบาเช่ • เมืองชานักกาเล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
ชานักกาเล่ • ชมเมืองโบราณทรอย • จัตุรัสโคนัค • หอนาฬิกาโคนัค • คุชชาดาสึ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
คุชาดาสึ • TURKISH DELIGHT • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • โรงงานผลิตเสื้อหนัง ปามุคคาเล่ • ปราสาทปุยฝ้าย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
คัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า • สถานีคาราวาน • นครใต้ดินคาดัต • โชว์ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
อังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม • สุสานอตาเติร์ก • อิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
ฮายาโซเฟีย • บลูมอสก์ • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • ฮิปเตอร์โดม • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • พระราชวังทอปกาปี • สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพฯ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 8วัน 5คืน
Code Tour : BI-BTIST02 TK

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
สายการบิน Turkish Airlines (TK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ เดินทาง
พฤศจิกายน 62 01-08 33,900 บาท
  14-21 //28-05 35,900 บาท
ธันวาคม 62 06-13 33,900 บาท
  12-19 34,900 บาท
  18-25 35,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพ • ตุรกี
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์• พระราชวังโดลมาบาห์เช่• ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • ชอปปิ้ง สไปซ์มาเก็ต
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ชมพระราชวังทอปกาปึ สนามบินอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH 8วัน 5คืน
Code Tour : BI-BTIST01 TK

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการ่า | คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่
เมืองโบราณเอเฟซุส | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน Turkish Airlines (TK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ เดินทาง
พฤศจิกายน 62 13-20 // 20-27 // 27-04 31,900 บาท
ธันวาคม 62 11-18 // 18-25 32,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สนามบินอิสตันบูล • ชานัคคาเล่ • นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ • ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด ชมเมืองโบราณทรอย
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองอิสเมียร์ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • คุชาดาสึ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
คุชาดาสึ • ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
คัปปาโดเกีย• สถานีคารวาน • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอมือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
คัปปาโดเกีย • อังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม •อิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา• พระราชวังทอปกาปึ ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH 10วัน 7คืน
Code Tour : BB-GQ3SAW-EK004 Turkey Be Fresh

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการ่า | คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่
เมืองโบราณเอเฟซุส | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
สายการบิน มาฮานแอร์ (W5)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ เดินทาง
ธันวาคม 62 01-10 // 02-11 // 30,900 บาท
  05-14 // 09-18 35,900 บาท
  27-05 49,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
ดูไบ – อังการ่า
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
อังการ่า - คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 10
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี My Name Is Turkey 10วัน 7คืน
Code Tour : BB-GQ3IST-W5002 My Name Is Turkey

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปามุคคาเล่ | คอนย่า
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | คัปปาโดเกีย | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
สายการบิน มาฮานแอร์ (W5)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ เดินทาง
พฤศจิกาายน 62 07-16 // 21-30 // 28-07 29,900 บาท
ธันวาคม 62 05-14 // 12-21 30,900 บาท
  26-04 34,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
เตหะราน – อิสตัลบูล– พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ชานัคคาเล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - อังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
อังการ่า – สนามบิน – เตหะราน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 10
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี Direct Turkey 10วัน 7คืน
Code Tour : BB-GQ3IST-TK007 Direct Turkey

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | พระราชวังโดลบามาเช|
คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่ | เมืองโบราณเอเฟซุส | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ เดินทาง
พฤศจิกาายน 62 12-03 34,900 บาท
ธันวาคม 62 10-19 // 15-24 34,900 บาท
  22-31 38,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล – อังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
อังการ่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมระบำหน้าท้อง
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาสึ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เพอร์กามัม – ชานัคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลอง – อิสตันบูล - แกรนด์บาซ่าร์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 10
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี FEEL GOOD IN OTTOMANS 9 วัน 6 คืน
Code Tour : BB-GQ3IST-TK006 Feel Good in Ottomans

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ เดินทาง
พฤศจิกาายน 62 05-13 // 21-29 34,900 บาท
ธันวาคม 62 02-10 35,900 บาท
  13-21 34,900 บาท
  23-31 38,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ - แกรนด์ บาซ่าร์ - ชานัคคาเล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – เพอร์กามัม - คูซาดาสึ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
คูซาดาสึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – นครใต้ดิน - โชว์ระบำหน้าท้อง – คัปปาโดเกีย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
Optional บอลลูน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงงานทอพรม – สนามบิน – อิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
อิสตันบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สไปซ์มาร์เก็ต – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบิน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako
ทัวร์ตุรกี ESSENTIAL TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน
Code Tour : BB-GQ3IST-SQ001 Essential Turkey

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 • อิสตันบูล | คูซาดาสึ | ปามุคคาเล
   คัปปาโดเกีย | สุเหร่าสีน้ำเงิน | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือบอลฟอรัส
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 981
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ เดินทาง
พฤศจิกาายน 62 26-05 34,900 บาท
ธันวาคม 62 03-112 35,900 บาท
ธันวาคม 62 24-02 มค. เททศการปีใหม่ 39,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สิงคโปร์ – อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ชานัคคาเล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ - บ้านของพระแม่มารี
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
คูซาดาสึ – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ปามุคคาเล่ – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - อังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
อังการ่า - อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
อิสตันบูล - สนามบิน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 10
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี WONDROUS TURKEY 8วัน5คืน
Code Tour : BB-GQ3ADB-TK002 Wondrous Turkey

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 • อิสตันบูล | คูซาดาสึ | ปามุคคาเล
   คัปปาโดเกีย | สุเหร่าสีน้ำเงิน | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือบอลฟอรัส
ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ เดินทาง
พฤศจิกาายน 62 04-11 // 13-20 35,888 บาท
ธันวาคม 62 03-10 // 11-18 38,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี แฟนตาซี พักโรงแรมถ้ำจำลอง 1คืน 9วัน6คืน
GS - IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง
ตระกาลตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน มาฮาน แอร์ (Mahan Air)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
ธันวาคม 62 05-13 29,999 บาท
ธันวาคม 62 26-03 37,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ Belly Dance
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี ฟอเอเวอร์ พักโรงแรมถ้ำจำลอง 1คืน 9วัน6คืน
GS - IST14 TURKEY FOREVER 9D6N

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

เช็คอินที่เที่ยวใหม่สุดชิค! เวนิสแห่งตุรกี
ตระกาลตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย

ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
พฤศจิกายน 62 13-21 32,900 บาท
พฤศจิกายน 62 06-14 // 20-28 // 27-05 33,900 บาท
     
ธันวาคม 62 04-12 // 05-13 // 06-14 // 07-15 // 08-16 // 11-19 34,900 บาท
  18-26 // 21-29 // 22-30  
ธันวาคม 62 23-31 // 24-01 // 31-08 39,999 บาท
ธันวาคม 62 25-02 // 27-04 // 30-07 41,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ 9วัน6คืน
HN - GRAND TURKEY 9D6N

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum)
ชมปราสาทปุยฝ้าย
พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ต้นตำรับตุรกีแท้
พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

ราคาเริ่มต้น 35,777 บาท
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
ธันวาคม 62 04-12 35,777 บาท
ธันวาคม 62 25-02 39,777 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์***พิเศษ!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า-CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส–คูซาดาซี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี–ชานัคคาเล่-เมืองเปอร์กามัม
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
ชานัคคาเล่–ทรอย–อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย–อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน–พระราชวังทอปกาปึ-CANDY SHOP-SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : lucktako@gmail.com 
!-- Google Tag Manager (noscript) -->