ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี เดือนมีนาคม ราคาถูก 2564 - 2021
ทัวร์ตุรกี
เดือนมกราคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ตุรกี
เดือนมีนาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนเมษายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนกันยายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนตุลาคม
ทัวร์ตุรกี
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ตุรกี
เดือนธันวาคม

 

ทัวร์ตุรกี เลสโก บอลลูนหลากสี 9วัน 6คืน
Code Tour : ZG-ZIST20 ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน Turkish Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
มกราคม 63 01-09 // 11-19 // 15-23 // 29,999 บาท
  18-26 30,999 บาท
  24-01 // 25-02 // 27-04 // 29-06 31,999 บาท
กุมภาพันธ์ 63 01-09 // 02-10 // 07-15 // 08-16 32,999 บาท
  09-17 // 14-22 // 32,999 บาท
  18-26 // 23-02 // 29-08 31,999 บาท
มีนาคม 63 04-12 // 06-14 // 07-15 //11-19 29,999 บาท
  13-21 // 14-22 // 18-26 // 20-28 29,999 บาท
  21- 29 // 25-02 // 27-04 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ – เมืองปามุคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako


ทัวร์ตุรกี ตะลุยหิมะ PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI 8วัน 6คืน
Code Tour : PB-PTK08-PS PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 • พิเศษ*** พัก โรงแรม 5 ดาว 1 คืน
 • พิเศษ*** ทานอาหารจีน 1 มื้อ
 • พิเศษ*** ตะลุยสกี ที่ Uludag Ski Center เมืองบูร์ซา (Bursa)
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง
 • ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake
 • นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
 • ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ
 • หลายชั้น
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
สายการบิน Ukraine International Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
62 62 62
พฤศจิกายน 62 10-17 // 17-24 // 21-28 28,999 บาท
ธันวาคม 6210-17 29,999 บาท
 21-28 28,999 บาท
เทศกาลปีใหม่28-04 37,999 บาท
มกราคม 63 18-25 // 25-01กพ. 28,999 บาท
กุมภาพันธ์ 63 08-15 วันมาฆบูชา 29,999 บาท
มีนาคม 63 08-15 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินแห่งชาติอังการ่า
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง – เมืองอิซเมียร์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองอิซเมียร์ –เมืองบูร์ซา–ภูเขาอูราแด๊ก แหล่งสกี รีสอร์ท
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
ภูเขาอูราแด๊ก – เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบินอิสตัลบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8วัน 6คืน
Code Tour : IT-TK305 มนต์เสน่ห์ ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล


พิเศษ !! บินภายใน 1 ขา/พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน/ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
แถมฟรี!!พวงกุญแจตุรกี +ชาแอปเปิ้ล 

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
สายการบิน TURKISH AIRLINE
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
62
พฤศจิกายน 62 29-06 29,888 บาท
ธันวาคม 6218-25 31,888 บาท
มกราคม 63 15-22 29,888 บาท
กุมภาพันธ์ 63 19-26 31,888 บาท
มีนาคม 63 11-18 31,888 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน • เมืองคัปปาโดเกีย
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
นครใต้ดินชาดัค • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง • โรงงานทอพรม • โรงงานเซรามิค Jewellery Shop • ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองคัปปาโดเกีย • คาราวานสไลน์ • เมืองคอนย่า • พิพิธภัณฑ์เมฟลานา • เมืองปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) • เมืองโบราณเฮียราโพลิส • เมืองคูซาดาซี • เมืองโบราณเอฟ ฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองชานัคคาเล • เมืองทรอย • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
กรุงอิสตันบูล • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส • ตลาดสไปซ์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
สุเหร่าสีน้ำเงิน • ฮิปโปโดม • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • พระราชวังทอปกาปี • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 8วัน 6คืน
Code Tour : CC-EASY WINTER IN TURKEY

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
ธันวาคม 62 04-11 // 09-16 31,900 บาท
  18-25 32,900 บาท
เทศกาลปีใหม่ 25-01 // 26-02 39,900 บาท
มกราคม 63 04-11 32,900 บาท
  09-16 // 23-30 30,900 บาท
  16-23 37,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 05-12 32,900 บาท
  12-19 31,900 บาท
  19-26 // 26-04 30,900 บาท
มีนาคม 63 05-12 // 12-19 31,900 บาท
  19-36 // 26-02 30,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี TURKEY WONDER TRIP 8วัน 6คืน
Code Tour : GS-IST01 TK TURKEY WONDER

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
สายการบิน  เตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
มกราคม 63 28-04 29,999 บาท
กุมภาพันธ์ 63 15-25 // 22-26 29,999 บาท
มีนาคม 07-14 //21-28 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
ร้านเครื่องหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ตุรกี EXCLUSIVE ROUTE 9วัน 6คืน
Code Tour : PB-PTK09-TK PRO TURKEY EXCLUSIVE ROUTE

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล

 
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
สายการบิน Ukraine International Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
วันที่ทัวร์ตุรกี
62 62
พฤศจิกายน 62 19-27 45,900 บาท
ธันวาคม 622-10 วันพ่อ ร.9 49,900 บาท
 25-02 // 26-03เทศกาลปีใหม่ 51,900 บาท
มกราคม 63 21-29 45,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 11-19 วันมาฆบูชา 49,900 บาท
  25-04 45,900 บาท
มีนาคม 63 17-25 47,900 บาท
เมษายน 63 30-08พค. 47,900 บาท
พฤษภาคม 63 26-03มิย. 47,900 บาท
ทัวร์ตุรกีวันที่ 1
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์ตุรกีวันที่ 2
สนามบินอะตาเติร์ก – เมืองอิชเมียร์ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
ทัวร์ตุรกีวันที่ 3
เมืองคูซาดาซี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส
ทัวร์ตุรกีวันที่ 4
เมืองปามุคคาเล่ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 5
เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 6
เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เมืองอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 7
กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ตลาดสไปซ์
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 8
กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ – มัสยิดชามลีกา – ย่านทักซิมสแควร์ - สนามบินอิสตันบูล
 
ทัวร์ตุรกีวันที่ 9
กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : lucktako@gmail.com
ID:@takoworld ID:lucktakoบริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail :
lucktako@gmail.com


ทัวร์ตุรกี ราคาถูกใจ 2564 / 2021 อิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เยเรบาตัน ทัวร์ตุรกี พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช อิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล บ้านพระแม่มารี ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)

!-- Google Tag Manager (noscript) -->