ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 / 2021 ทัวร์รัสเซียราคาถูก 2564 / 2021 ทัวร์รัสเซีย 2564 ราคาถูกทัวร์ รัสเซีย ราคา ถูก 2564 ทัวร์ รัสเซีย ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย ประเทศรัสเซีย

ทัวร์รัสเซียทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 / 2021 แสงเหนือ
ทัวร์มอสโคว์ เครมลิน เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย
เดือนมกราคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์รัสเซีย
เดือนมีนาคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนเมษายน
ทัวร์รัสเซีย
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนมิถุนายน
ทัวร์รัสเซีย
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนสิงหาคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนกันยายน
ทัวร์รัสเซีย
เดือนตุลาคม
ทัวร์รัสเซีย
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์รัสเซีย
เดือนธันวาคม

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส[เลสโก หนูน้อยหิมะขาว] 6วัน 3 คืน
Code Tour : ZG-ZDME07

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา สแปร์โร่ฮิลล์ สวน VDKH มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต พระราชวังเครมสิน จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อามอรี่ แชมเบอร์ ห้างกุม สวนซายาร์ดเย ซากอร์ส โบสถือัสสัมชัญ อิสไมโลโว่ ยูโรเปีียนมอลล์ สถานีรถไฟใต้ดินมอล์โคว์ เบเลย่าดาร์ชา เอ้าเล็ท สวนโคโลเมนส์โกเย พระราชวังซาริน่า ห้างเวกัส
ราคาเริ่มต้น 27,999บาท
สายการบิน Etihad Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
มกราคม 63  25-30 27,999บาท
กุมภาพันธ์ 63  05-10 // 07-12 // 08-13 30,999บาท
  15-20 28,999บาท
  18-23 27,999บาท
  22-27 // 29-05 28,999บาท
มีนาคม 63 03-08 // 07-12 // 10-15 // 13-18 // 14-19 // 17-22 // 29,999บาท
  20-25 // 21-26 // 24-29 // 28-02 29,999บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ห้างยูโรเปียนมอลล์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
เมืองมอสโคว์ – เบเลยาดาร์ชาร์เอ้าเลท - สวนโคโลเมนสโกเย – พระราชวังซาริซิน่า – ห้างเวกัสมอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย ซุปตาร์...มอสโคว์ GO ON! รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5วัน3 คืน
Code Tour : TN-TGDME01 5D3N

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

พระราชวังเครมลิน | วิหารเซนต์บาซิล | ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ | พระราชวังซาริซิน่า | พิเศษ...ชมการแสดงละครสัตว์

ราคาเริ่มต้น 33,999บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
มกราคม 63  15-19 33,999บาท
กุมภาพันธ์ 63  05-09 วันมาฆะบูชา 37,999บาท
  19-23 35,999บาท
มีนาคม 63  04-08 34,999บาท
  18-22 36,999บาท
เมษายน 63  22-26 36,999บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - ที่พัก
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - การแสดงละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
ตลาดอิสมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) - เมืองชาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ย่านถนนอาบัต
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มหาวิหารโดมทอง- Zaryadye Park - พระราชวังซาริซิน่า - AVIA PARK Shopping Mall ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน
Code Tour : BB-GQ3DME-EK014

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | IZMAILOVO MARKET | ซาร์กอร์ส |
ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 06-11 34,900 บาท
  30-04 48,900 บาท
มกราคม 63 --  
กุมภาพันธ์ 63 06-11 35,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
ดูไบ - กรุงเทพ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน 4 คืน
Code Tour : WW-RSTG06 #RUSSIA MOSCOW ZAGORSK

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  จัตุรัสแดง  วิหารเซนต์บาซิล  ชมห้างสรรพสินค้ากุม  ถนนอารบัต โบสถ์โฮลีทรินิตี้  โบสถ์อัสสัมชัญ  นั่งกระเช้าสู่เนินเขาสแปร์โรว์  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  วิหารเซนต์ซาเวียร์ พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์

ราคาเริ่มต้น 39,999บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
มีนาคม 63  26-31 39,999บาท
เมษายน 63  02-07 41,999บาท
พฤษภาคม 63 07-12 41,999บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - มอสโคว์ - IZMAILOVO MARKET
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม-ล่องเรือชมความงามแม่น้ำ Moskva
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์ - สวนสาธารณะ VDNKH - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตว์ CIRCUS
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
สวนสาธารณะ ZARYADYE - นั่งกระเช้าสู่เนินเขาสแปร์โรว์ - ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA - ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ กรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก โอ้โหมอสเซนต์] 7วัน 5คืน
Code Tour : ZG-ZSVO02

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา พระราชวังเครมสิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แซมเบอร์ | จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ | จัตุรัสแดง | ห้างสรรพสินค้ากุม | มหาวิหารเซนต์ซาเวีย | สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ | ถนนอารบัต | พระราชวังแคทเธอรีน | พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ | ถนนเนฟกี้ | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ราคาเริ่มต้น 49,999บาท
สายการบิน Aeroflot Russian Airlines
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 05-11 49,999บาท
  27-03 // 28-03 // 29-04 59,999บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองมอสโคว์ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ท่าอากาศยานนานาชาติปูลโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา] 7วัน 5คืน
Code Tour : ZG-ZDME17

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา พระราชวังแคทเทอรีน | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | ถนนเนฟสกี้ | มหาวิหารเซนต์ไอแซค | ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล | โบสถ์หยดเลือด | พระราชวังเครมสิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แซมเบอร์ | จัตุรัสแดง | ห้างสรรพสินค้ากุม | สวนชายาร์ดเย | สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ | ถนนอารบัต | มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ | ห้างเวกัส
ราคาเริ่มต้น 44,999บาท
สายการบิน Thai Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 07-13 48,999บาท
  09-15 // 14-20 // 21-27 49,999บาท
  28-03 // 30-05 เทศกาลปีใหม่ 57,999บาท
มกราคม 63 01-07 เทศกาลปีใหม่ 55,999บาท
  27-02 44,999บาท
กุมภาพันธ์ 63 05-11 45,999บาท
  15-21 // 19-25 // 26-03 44,999บาท
มีนาคม 63 02-08 // 07-13 // 09-15 // 11-17 // 16-22 // 23-29 45,999บาท
เมษายน 63 01-07 // 04-10 // 15-21 47,999บาท
  18-24 // 20-26 // 22-28 // 25-01 45,999บาท
พฤษภาคม 63 09-15 // 13-19 // 20-26 // 25-31 // 27-02 // 30-05 51,999บาท
มิถุนายน 63 03-09 // 06-12 // 10-16 // 13-19 // 17-23 // 20-26 // 24-30 51,999บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - โบสถ์หยดเลือด - สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ห้างเวกัส - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์] 7วัน 4คืน
Code Tour : ZG-ZDME16

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา พิพิธภัณฑ์อวกาศ | สวน VDNKH | มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ | รถไฟใต้ดินมอสโคว์ | ตลาดอิสไมโลโว่ | DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก | พระราชวังเครมสิน | พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่แซมเบอร์ | จัตุรัสแดง | ห้างสรรพสินค้ากุม | สวนซายาร์ดเย | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | ถนนเนฟสกี้ | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | มหาวิหารเซนต์ไอแซค | โบสถ์หยดเลือด | ห้างแกลเลอเรีย | สวนโคโลเมนสโกเย
ราคาเริ่มต้น 39,999บาท
สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
มกราคม 63  29-04 39,999บาท
กุมภาพันธ 63  05-11 // 09-15 41,999บาท
  19-25 39,999บาท
มีนาคม 63 04-10 // 11-17 // 18-24 // 25-31 41,999บาท
เมษายน 63 05-11 42,999บาท
  06-12 41,999บาท
  09-15 49,999บาท
  12-18 48,999บาท
  29-05 46,999บาท
พฤษภาคม 63 03-09 46,999บาท
  06-12 // 10-16 // 20-26 // 27-02 45,999บาท
มิถุนายน 63 03-09 // 10-16 // 24-30 45,999บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ - VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ – DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย – รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟ - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ห้างแกลเลอเรีย – รถไฟด่วน SAPSAN เมืองมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์สเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก [เลสโก สุดฮอตมอสเซนต์] 8วัน 5คืน
Code Tour : ZG-ZDME14

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต ซากอล์ส ถนนเนฟกี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมสิน พิพิธภัณฑ์อาเมอรีแซมเบอร์ พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ โบสถ์หยดเลือด พิพิธภัณฑ์เฮอริมิเทจ ป้อมปีเตอร์และปอล มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ราคาเริ่มต้น 43,999บาท
สายการบิน Qatar Airways
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 07-14 45,999บาท
มกราคม 63  25-01 46,999บาท
กุมภาพันธ์ 63 03-10 43,999บาท
  08-15 45,999บาท
  22-29 46,999บาท
มีนาคม 63 14-21 // 21-28 44,999บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ - ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoทัวร์รัสเซีย มอสโคว์เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน
Code Tour : IT-TG812 Alola Moscow Murmansk Saint-Petersburg

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

ตามล่าเเสงเหนือที่เมอร์มังส์ รัสเซียเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วกับอุณหภูมิติดลบและ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งที่ดินแดนหลังม่านเหล็กเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)

ราคาเริ่มต้น 69,900บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 23-29 69,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ถนนอารบัต – ละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน
Code Tour : IT-KC911 Moscow Saint-Petersburg 6D4N

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

เมืองมอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ | มหาวิหารเซนต์ไอแซค | Outlet Village Pulkovo

ราคาเริ่มต้น 42,888บาท
สายการบิน Air Astana
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 14-19 44,888 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -จัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ –ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ – Sapsan train – พระราชวังแคทเธอรีน – Outlet Village Pulkovo
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
ท่าอากาศยานปูลโกโว– ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (เปลี่ยนเครื่อง)
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ ปึเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
Code Tour : GS-VKO08 W5 RUSSIA 8D5N

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

มหาวิหารนักบุญไอแซค | พระราชวังฤดูร้อน | จัตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโคว์ | ถนนอารบัต

ราคาเริ่มต้น 39,900บาท
สายการบิน Mahan Air
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 07-14 42,900 บาท
  14-21 39,900 บาท
  21-28 41,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเทอรีน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTING 8 วัน 5 คืน
Code Tour : GS-VKO06 W5 RUSSIA AURORA HUNTING

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

SAMI VILLAGE | มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ | NEW JERUZALAM | มหาวิหารเซนต์บาซิล | จัตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน

ราคาเริ่มต้น 55,900บาท
สายการบิน Mahan Air
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 09-16 // 16-23 55,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็ง พลังนิวเคลียร์ – Aurora Hunting
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
หมู่บ้านซามี่ – Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ – Aurora Hunting
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
สนามบินเมอร์มานสค์ – สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว – นิวเยรูซาเล็ม
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก7 วัน 5 คืน
Code Tour : GS-VKO05 KC RUSSIA 7D5N

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

พระราชวังฤดูหนาว | มหาวิหารนักบุญโอแซค | จัตุรัสแดง | สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MOSCOW | วิหารเซนต์บาซิล

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
สายการบิน  AIR ASTANA
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 03-09 // 10-16 42,999 บาท
  17-23 39,999 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบิน อัลมาตี (คาซัคสถาน) – เชเรเมเตียโว (มอสโคว์)
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเทอรีน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) – สนามบิน อัลมาตี (คาซัคสถาน)
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก7 วัน 5 คืน
Code Tour : GS-DME04 RUSSIA 7D5N

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

พระราชวังฤดูหนาว | มหาวิหารนักบุญโอแซค | จัตุรัสแดง | สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MOSCOW | วิหารเซนต์บาซิล

ราคาเริ่มต้น 47,999 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
มกราคม 63 22-28 47,999 บาท
กุมภาพันธ์ 63 01-07 // 26-03 47,999 บาท
มีนาคม 63 07-13 // 18-24 // 21-27 49,999 บาท
เมษายน 63 22-28 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์)
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มอสโคว์ มูรมานสก์ 7 วัน 5 คืน
Code Tour : GS-DME03 RUSSIA 7D5N

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

หมู่บ้านซามี่ | HUSKY PARK | เนินเขาสแปร์โรว์ | จัตุรัสแดง | มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ | พระราชวังเครมลิน

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
มกราคม 63 25-31 55,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 01-07 // 05-11 // 12-18 // 26-03 55,900 บาท
มีนาคม 63 04-10 // 14-20 55,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองเมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
เมืองเมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
มอสโคว์ – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – ตลาดอิสไมโลโว่ – ชมการแสดงละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
มอสโคว์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – OUTLET VILLEAGE – สนามบินโดโมเดโดโว
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ 8 วัน 5 คืน
Code Tour : GS-DME02 RUSSIA

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

มหาวิหารบาซิล | พระราชวัง ปีเตอร์ฮอฟ | จัตุรัสแดง | เมืองชาร์กอร์ส | พระราชวังแคทเธอรีน | พระราชวังเครมลิน

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 01-08 51,900 บาท
  29-05 เทศกาลปีใหม่ 64,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินดูไบ(ดูไบ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินดูไบ(ดูไบ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ –ตลาดอิสไมโลโว่
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
เมืองมอสโคว์–สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – ป้อมปีเตอร์และปอล – กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
สนามบินดูไบ(ดูไบ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเซีย วินเทอร์ เฟสติวัล 7 วัน 5 คืน
Code Tour : BIBT-DME081_TG

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

สัมผัสลมหนาว บินตรงสู่มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | เซนต์บาซิล จัตุรัสแดง | ปีเตอร์ฮอฟ | ฟาร์มฮัสกี้ |นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN |

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 23-31 59,900 บาท
มกราคม 63 15-21 54,900 บาท
  22-28 49,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 05-11 // 12-18 // 22-28 // 26-03 54,900 บาท
มีนาคม 63 04-10 // 18-24 // 25-31 52,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
ตลาดอิสไมโลโว่ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • Husky Park สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ จัตุรัสแดง •ห้างสรรพสินค้า GUM • มหาวิหารเซนต์บาซิล • CIRCUS SHOW
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล มหาวิหารคาซาน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังแคทเธอลีน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
Outletpulkovo Village • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สถานีรถไฟใต้ดิน Metro ช้อปปิ้งถนนอารบัต
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินโดโมเดโดโว่
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 6 วัน 4 คืน
Code Tour : BIBT-DME051_SU

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง | นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน | ชมฟาร์มฮัสกี้ SAMI VILLAGE

ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
สายการบิน แอโรฟรอท (AEROFLOT AIRLINES)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 04-09 65,900 บาท
  12-17 66,900 บาท
มกราคม 63 30-03 68,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 14-19 67,900 บาท
  20-25 66,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING เมืองเมอร์มรังส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ชมโชว์ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม สนามบินเชเรเมเตียโว
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์....แกรนด์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ 8 วัน 6 คืน
Code Tour : BIBT-DME09_SU

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

มอสโคว์ เมอมังค์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก | วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง | ชมฟาร์มฮัสกี้ SAMI VILLAGE | พระราชวังฤดูหนาว | โบสถ์หยดเลือด | พระราชวังแคทเธอรีน |

ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท
สายการบิน แอโรฟรอท (AEROFLOT AIRLINES)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 05-12 72,900 บาท
  24-31 77,900 บาท
มกราคม 63 08-15 75,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 06-13 75,900 บาท
  20-27 72,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม ชมโชว์ละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING เมืองเมอร์มรังส์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • พระราชวังฤดูร้อน Peterhof • ช้อปปิ้งเอาท์เลท
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
พระราชวังฤดูหนาว • โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังแคทเธอลีน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
ประตูชัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • มอสโคว • กรุงเทพฯ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์....RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
Code Tour : BIBT-DME08_TG

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

ชมวิหารเซนต์บาซิล | จัตุรัสแดง | พระราชวังเคลมสิน | พิเศษ! ทานอาหาร ชมวิว PANORAMA ที่ตึก OSTANKINO TOWER | พิเศษ! ชมโชว์ละครสัตว์|

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 02-08 57,900 บาท
  25-31 59,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
ตลาดอิสไมโลโว่ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • หมู่บ้านโคโลเมนสโควแต่งชุดประจำชาติ • จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ชมการแสดงละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล มหาวิหารคาซาน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ โบสถ์หยดเลือด • ล่องเรือชมแม่น้ำเนวาพร้อมจิบแชมเปญ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
Outletoulkovo Village • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สถานีรถไฟใต้ดิน Metro ช้อปปิ้งถนนอารบัต
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินโดโมเดโดโว่
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์....รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
Code Tour : BIBT-DME007_SU

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | ชมวิหารเซนต์บาซิล | จัตุรัสแดง | พระราชวังเคลมสิน | โบสถ์หยดเลือด | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ |

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
สายการบิน แอโรฟรอท (AEROFLOT AIRLINES)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 06-12 55,900 บาท
  13-19 56,900 บาท
  20-26 59,900 บาท
  26-01 // 28-03 // 29-04 เทศกาลปีใหม่ 60,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 20-26 56,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพ • กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • ละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ OSTANKINO • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • มหาวิหารคาซาน • โบสถ์หยดเลือด
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE PULKOVO • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • ซีเมียโมสตี
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์....รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก บินภายใน 2 ขา 6 วัน 4 คืน
Code Tour : BIBT-DME006_SU

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | ชมวิหารเซนต์บาซิล | จัตุรัสแดง | พระราชวังเคลมสิน | โบสถ์หยดเลือด | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ |

ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท
สายการบิน แอโรฟรอท (AEROFLOT AIRLINES)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 05-10 55,900 บาท
  12-17 51,900 บาท
มกราคม 63 16-21 55,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ The Tsar Bell และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
สนามบินมอสโคว • สนามบินเชเรเมเตียโว • เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค • OUTLET VILLAGE PULKOVO พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • มหาวิหารคาซาน • โบสถ์หยดเลือด
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
ประตูชัยกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • ซีเมียโมสตี •สนามบินเชเรเมเตียโวมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์....รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7วัน 5คืน
Code Tour : BIBT-DME05_TG

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

วิหารเซนต์บาซิล | จัตุรัสแดง |ชมฟาร์มฮัสกี้ SAMI VILLAGE | พระราชวังเคลมสิน |นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน |

ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 02-08 76,900 บาท
  11-17 68,900 บาท
  25-31 73,900 บาท
  28-03 เทศกาลปีใหม่ 82,900 บาท
มกราคม 63 01-07 เทศกาลปีใหม่ 75,900 บาท
  15-21 68,900 บาท
  22-28 65,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมืองเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ยอดเขาสแปโรฮิลล์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ชมโชว์ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์....รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ 7วัน 5คืน
Code Tour :BIBT-DME05_SU

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

วิหารเซนต์บาซิล | จัตุรัสแดง |ชมละครสัตว์ | นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน | ฟาร์มฮัสกี้ SAMI VILLAGE

ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
สายการบิน แอโรฟรอท (AEROFLOT AIRLINES)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 24-30 73,900 บาท
  26-01 // 27-02 เทศกาลปีใหม่ 74,900 บาท
มกราคม 63 01-07 เทศกาลปีใหม่ 72,900 บาท
  22-28 69,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 05-11 // 13-19 69,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม ชมโชว์ละครสัตว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING เมืองเมอร์มรังส์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ชมโชว์ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินเชเรเมเตียโว
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์....รัสเซีย WINTER มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน 5คืน
Code Tour :BIBT-DME03_EK

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

เซนต์บาซิล จัตุรัสแดง ปีเตอร์ฮอฟ นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN |ชมโชว์ละครสัตว์

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 05-12 51,900 บาท
  12-19 55,900 บาท
  19-26 // 29-05 เทศกาลปีใหม่ 61,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว Arabat Street • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ช้อปปิ้งห้าง GUM • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว ตลาดอิสไมโลโว่
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก •พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือด
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปีเตอร์และปอล • พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ • ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ • สนามบินพัลโคโว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน
Code Tour : BIBT-DME01_TG

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN

ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 05-10 55,900 บาท
ธันวาคม 62 19-24 52,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ โบสถ์หยดเลือด
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล •ห้างสรรพสินค้า GUM ถนนอาร์บัตสตรีท • ชมการแสดงละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์• สนามบินเมืองมอสโคว
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน
Code Tour : BB-GQ3VKO-TK001 FALL IN LOVE WITH RUSSIA

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

ซาร์กอร์ส | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | พระราชวังเปโตรวาเรส | พระราชวังนิโคลัส

ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
สายการบิน TURKISH AIRLINES
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
กุมภาพันธ์ 63 04-11 // 10-17 56,900 บาท
มีนาคม 63 11-18 // 25-01 56,900 บาท
เมษายน 63 04-11 59,900 บาท
เมษายน 63 21-28 // 23-30 58,900 บาท
พฤษภาคม 63 06-13 58,900 บาท
พฤษภาคม 63 10-17 59,900 บาท
มิถุนายน 63 01-08 // 04-11 66,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
อิสตันบูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน - ละครสัตว์ - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
เมืองปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
โบสถ์หยดเลือด - Outlet – สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ 9วัน 7คืน
Code Tour : BB-GQ3DME-TG017 RUSSIA AURORA HUNTING

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา  
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 09-17 // 18-26 79,900 บาท
ธันวาคม 62 26-03 // 28-05 // 30-07 89,900 บาท
มกราคม 63 15-23 // 25-02 // 30-07 75,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 06-14 // 08-16 // 15-23 // 22-01 75,900 บาท
มีนาคม 63 04-12 // 11-19 // 18-26 // 25-02 75,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – มอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – (บินภายใน) มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – ขับรถสโนว์โมบิล – นำท่านตามล่าแสงเหนือ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – มูร์มันสค์ – นำท่านตามล่าแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มูร์มันสค์ – (บินภายใน) นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 9
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 6คืน
Code Tour : BB-GQ3DME-TG010 We Go To Russia

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

ซาร์กอร์ส | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | พระราชวังเปโตรวาเรส | พระราชวังนิโคลัส |

ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
เมษายน 63 09-16 79,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ - (บินภายใน) กรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
IZMAILOVO MARKET - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – ถนนอารบัต – สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน
Code Tour : BB-GQ3VKO-TK001 FALL IN LOVE WITH RUSSIA

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

ซาร์กอร์ส | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | พระราชวังเปโตรวาเรส | พระราชวังนิโคลัส

ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
สายการบิน TURKISH AIRLINES
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
กุมภาพันธ์ 63 04-11 // 10-17 56,900 บาท
มีนาคม 63 11-18 // 25-01 56,900 บาท
เมษายน 63 04-11 59,900 บาท
เมษายน 63 21-28 // 23-30 58,900 บาท
พฤษภาคม 63 06-13 58,900 บาท
พฤษภาคม 63 10-17 59,900 บาท
มิถุนายน 63 01-08 // 04-11 66,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
อิสตันบูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน - ละครสัตว์ - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
เมืองปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
โบสถ์หยดเลือด - Outlet – สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ 9วัน 7คืน
Code Tour : BB-GQ3DME-TG017 RUSSIA AURORA HUNTING

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา  
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 09-17 // 18-26 79,900 บาท
ธันวาคม 62 26-03 // 28-05 // 30-07 89,900 บาท
มกราคม 63 15-23 // 25-02 // 30-07 75,900 บาท
กุมภาพันธ์ 63 06-14 // 08-16 // 15-23 // 22-01 75,900 บาท
มีนาคม 63 04-12 // 11-19 // 18-26 // 25-02 75,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – มอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – (บินภายใน) มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – ขับรถสโนว์โมบิล – นำท่านตามล่าแสงเหนือ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – มูร์มันสค์ – นำท่านตามล่าแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มูร์มันสค์ – (บินภายใน) นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 9
กรุงเทพฯ
   
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 6คืน
Code Tour : BB-GQ3DME-TG010 We Go To Russia

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

ซาร์กอร์ส | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | พระราชวังเปโตรวาเรส | พระราชวังนิโคลัส |

ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
เมษายน 63 09-16 79,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ - (บินภายใน) กรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
IZMAILOVO MARKET - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – ถนนอารบัต – สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktakoทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5วัน 3คืน
Code Tour : BB-GQ3DME-TG008 SHORTCUT RUSSIA

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | มหาวิหารเซนท์บาซิล| ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ |ละครสัตว์รัสเซีย| ซาร์กอส |

ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 02-06 41,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – มอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
ซาร์กอส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
สถานีรถไฟใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
กรุงเทพ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 7วัน 5คืน
Code Tour : BB-GQ3DME-TG002

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

ชมปรากฏการณ์เเสงเหนือ | ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ | นั่งรถลากเลื่อนฮัสกี้ เเละ กวางเรนเดียร์ | ขับรถสโนโมบิล| ชมจตุรัสแดง | ชมการแสดงละครสัตว์

ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 28-03 เทศกาลปีใหม่ 79,900 บาท
มกราคม 63 13-19 // 29-04 65,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – มอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ –มูร์มันสค์–พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งนิวเคลียร์–อนุสาวรีย์อโลชา – ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าแสงเหนือ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
หมู่บ้านซามิ–ฟาร์มฮัสกี้–นั่งรถสุนัขและกวางลากเลื่อน–ตามล่าแสงเหนือ
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มูร์มันสค์– มอสโคว์–วิหารเซนท์ซาเวียร์– ถนนอารบัต - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
มอสโคว์–สถานีรถไฟใต้ดิน–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณ์อาร์เมอรี่–จตุรัสแดง–ห้างกุม–ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ –สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน
Code Tour : BB-GQ3DME-TG001

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

มอสโคว์ | จตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก|โบสถ์หยดเลือด | ชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส | สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟตู้นอนระดับ First Class

ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
สายการบิน การบินไทย
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 04-10 // 11-17 54,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – มอสโคว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 10วัน 7คืน
Code Tour : BB-GQ3DME-EK017 GRAND RUSSIA

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2564 2021 โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พระราชวังยูซูปอฟ | Dinner Cruise | รถไฟตู้นอนเฟิร์สคลาส | ระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
สายการบิน เอมิเรตส์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 62 05-14 66,900 บาท
  30-08 72,900 บาท
ทัวร์รัสเซียวันที่ 1
กรุงเทพฯ
ทัวร์รัสเซียวันที่ 2
กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
ทัวร์รัสเซียวันที่ 3
ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 4
อิสตรา – โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - VDNKh Expo Park – พิพิธภัณฑ์อวกาศ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 5
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้าง GUM
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 6
IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - อารบัต – ละครสัตว์ - รถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 7
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 8
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 9
พระราชวังยูซูปอฟ – พิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด – สนามบิน
 
ทัวร์รัสเซียวันที่ 10
ดูไบ – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

านิ ช้อป


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com