ทัวร์ลาว ราคาถูก 2564 2021 เที่ยวหลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง ตลาดมืด มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ดูงาน สัมมนา ท่องเที่ยว กรุ๊ปเหมา เที่ยว 2-3ท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว

ทัวร์ลาวใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์ลาว ราคาถูก 2564 2021 เที่ยวหลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง

ทัวร์ลาว
เดือนมกราคม
ทัวร์ลาว
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ลาว
เดือนมีนาคม
ทัวร์ลาว
เดือนเมษายน
ทัวร์ลาว
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ลาว
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ลาว
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ลาว
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ลาว
เดือนกันยายน
ทัวร์ลาว
เดือนตุลาคม
ทัวร์ลาว
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ลาว
เดือนธันวาคม

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
BIBT-LAO 01_PG_NOV-JUN20
ทัวร์บาหลี

ลาว...มหัศจรรย์ หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง ตักบาตรข้วเหนียว
พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ (Bangkok Airway )
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์บาหลี
วันที่ทัวร์ลาว
กุมภาพันธ์ 63 07-09 // 28-01 13,900 บาท
  14-16 14,900 บาท
     
มีนาคม 63 13-15 12,900 บาท
     
พฤษภาคม 63 01-03 14,900 บาท
  02-04 13,900 บาท
  09-11 // 29-31 12,900 บาท
     
มิถุนายน 63 03-05 // 05-07 // 19-21 12,900 บาท
     
ทัวร์ลาววันที่ 1
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด
ทัวร์ลาววันที่ 2
บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ
ทัวร์ลาววันที่ 3
ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com


 

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก ทัวร์ลาวราคาประหยัด ท่องเที่ยวลาว ทัวร์อินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์ลาว ทัวร์ลาว ทวัร์ลาวราคาถูก ท่องเที่ยวลาว ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาประหยัด