ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก 2564 / 2021 ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท

ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564  2021  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564  2021  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564  2021  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด ให้บรืการมากว่า 16ปี

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์ออสเตรเลีย เดือนกันยายน ราคาถูก 2021

ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนมกราคม
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนมีนาคม
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนเมษายน
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนมิถุนายน
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนสิงหาคม
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนกันยายน
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนตุลาคม
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ออสเตรเลีย
เดือนธันวาคม

ทัวร์ออสเตรเลีย BW - SYDNEY EASY TOUR 5 DAYS 3 NIGHTS

ออสเตรเลีย

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ เข้าชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctury

ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
สายการบิน การบินไทย (Thai Airways)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
กันยายน 62 11-15 37,900 บาท
     
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ออสเตรเลีย BW - AUS – HIGHLIGHT MELBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS

ออสเตรเลีย

ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก

ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
สายการบิน การบินไทย (Thai Airways)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
กันยายน 62 11-16 54,900 บาท
     
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
เมลเบิร์นชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–สวนสัตว์พื้นเมือง - เพนกวินที่เกาะฟิลลิป
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
นครเมลเบิร์น – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบินเมลเบิร์น
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
นครเมลเบิร์น– กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ออสเตรเลีย BW - POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 4 NIGHTS

ออสเตรเลีย

ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์

ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
สายการบิน การบินไทย (Thai Airways)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
กันยายน 62 10-15 65,900 บาท
     
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพ – ซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ออสเตรเลีย BW - HOBART - SYDNEY (QF) 6 DAYS 4 NIGHTS

ออสเตรเลีย

ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย สู่เมือง โฮบาร์ท เมืองหลวงแห่งรัฐแทสมาเนีย เกาะที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และเป็นรัฐหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก แต่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการมาตั้งถิ่นฐานของชาวผิวขาวในซีกโลกใต้ นำท่านชมขั้นตอนการเลี้ยงหอยนางรมที่ ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster) เดินทางไปยัง แทสมาเนียนเดวิล ชมแทสมาเนียนเดวิล

ราคาเริ่มต้น 94,900 บาท
สายการบิน ควอนตัส แอร์เวย์ (Qantas Airways)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
กันยายน 62 11-16 94,900 บาท
     
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
ซิดนีย์ – โฮบาร์ท – ฟาร์มหอยนางรม
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
โฮบาร์ท – แทสมาเนียนเดวิล – พอร์ต อาเธอร์
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
โฮบาร์ท – ตลาดซาลามานก้า – เที่ยวชมเมืองโฮบาร์ท
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
พิพิธภัณฑ์ โมนา – ซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์ออสเตรเลีย BW - CAIRNS - SYDNEY 6 DAYS 4 NIGHTS

ออสเตรเลีย

ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมืองแคนส์ ชมเกรทแบร์เรียรีฟ ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สถานีรถไฟ KURANDA SCENIC RAILWAY ให้ท่านได้สัมผัสความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ตลาดคูแรนด้า ( KURANDA MARKET ) ที่ขายของพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้นในราคาที่ต่อรองได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ กำไร แหวน รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้น

ราคาเริ่มต้น 94,900 บาท
สายการบิน ควอนตัส แอร์เวย์ (Qantas Airways)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
วันที่ทัวร์ออสเตรเลีย
กันยายน 62 18-23 94,900 บาท
     
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 2
นครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ - แคนส์
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 3
แคนส์ – ดำน้ำชมปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกรท แบร์เรียรีฟ ( The Great Barrier Reef )
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 4
แคนส์ - นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ Kuranda Scenic Railway – หมู่บ้านคูรันด้า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สวนธรรมชาติ RAINFORESTATION NATURE PARK
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 5
แคนส์ - นครซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
 
ทัวร์ออสเตรเลียวันที่ 6
ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com