ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์อินเดียราคาถูก ทัวร์เนปาลราคาถูก ทัวร์อินเดียราคาประหยัด ทัวร์เนปาลราคาประหยัด ท่องเที่ยวอินเดีย ท่องเที่ยวเนปาล ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล

ทัวร์อินเดียทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564  2021  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564  2021  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564  2021  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์อินเดีย ราคาถูก 2564 / 2021 พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาถ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

ทัวร์อินเดีย
เดือนมกราคม
ทัวร์อินเดีย
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์อินเดีย
เดือนมีนาคม
ทัวร์อินเดีย
เดือนเมษายน
ทัวร์อินเดีย
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์อินเดีย
เดือนมิถุนายน
ทัวร์อินเดีย
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์อินเดีย
เดือนสิงหาคม
ทัวร์อินเดีย
เดือนกันยายน
ทัวร์อินเดีย
เดือนตุลาคม
ทัวร์อินเดีย
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์อินเดีย
เดือนธันวาคม

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5วัน3คืน
ZG - ZDEL01 LET'S GO PARATA 5D3N

อินเดีย

อินเดียจะกี่ครั้ง ... ก็หลงรัก
ตะลุยเมืองชัยปุระ
ล่าตามหา เมืองสีชมพู
ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย
ชมพระอาทิตย์ขึ้น อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
สายการบิน การบินไทย (Thai Airways)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย
วันที่ทัวร์อินเดีย
กันยายน 62 13-17 19,999 บาท
กันยายน 62 20-24 // 27-01 20,999 บาท
     
ตุลาคม 62 04-08 // 25-29 21,999 บาท
ตุลาคม 62 18-22 22,999 บาท
ตุลาคม 62 11-15 // 20-24 23,999 บาท
     
พฤศจิกายน 62 08-12 // 15-19 // 22-26 // 29-03 21,999 บาท
     
ธันวาคม 62 13-17 22,999 บาท
ธันวาคม 62 06-10 // 07-11 23,999 บาท
     
ทัวรอินเดียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ
ทัวรอินเดียวันที่ 2
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล
ทัวร์อินเดียวันที่ 3
เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 4
ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 5
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6วัน4คืน
ZG - ZDEL02 LET'S GO ALADDIN 6D4N

อินเดีย

เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล"
พักโรงแรม 4 ดาว พักบ้านเรือน 3คืน
นั่งกระเช้า กุลมาร์ค กอนโดล่า
ล่องเรือซิคารา ชมทะเลสาบดาล

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
สายการบิน การบินไทย (Thai Airways)
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อินเดีย
วันที่ทัวร์อินเดีย
สิงหาคม 62 15-20 // 29-03 28,999 บาท
     
     
ทัวรอินเดียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์
ทัวรอินเดียวันที่ 2
กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล
ทัวร์อินเดียวันที่ 3
สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 4
สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 5
ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 6
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

 


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com