ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์อินเดียราคาถูก ทัวร์เนปาลราคาถูก ทัวร์อินเดียราคาประหยัด ทัวร์เนปาลราคาประหยัด ท่องเที่ยวอินเดีย ท่องเที่ยวเนปาล ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล

ทัวร์เนปาลทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564  2021  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564  2021  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา
   บริการ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2564  2021  โตเกียว เกียวโต ฮ๊อกไกโด โอซาก้า ฟุกุโอกะ คิวชู โอกิงาวา

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ทัวร์เนปาล ราคาถูก 2564 / 2021 พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาถ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

ทัวร์เนปาล
เดือนมกราคม
ทัวร์เนปาล
เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์เนปาล
เดือนมีนาคม
ทัวร์เนปาล
เดือนเมษายน
ทัวร์เนปาล
เดือนพฤษภาคม
ทัวร์เนปาล
เดือนมิถุนายน
ทัวร์เนปาล
เดือนกรกฎาคม
ทัวร์เนปาล
เดือนสิงหาคม
ทัวร์เนปาล
เดือนกันยายน
ทัวร์เนปาล
เดือนตุลาคม
ทัวร์เนปาล
เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์เนปาล
เดือนธันวาคม

OS - India-879 ทัวร์อินเดีย – เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล (บินตรงพุทธคยา)

เนปาล

ทัวร์ไม่ลงร้าน เที่ยวครบ จบโปรแกรม เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา ลุมพินี กุสินารา สารนาถ และ วัดเชตวัน สาวัตถี เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินแอร์เอชีย บินตรงพุทธคยา – กลับพุทธคยา (ไม่เหนื่อย) พักโรงแรมทุกคืนและอาหารทำเสริมจากเมืองไทย มีพระวิทยากร คอยบรรยายในแต่ละสถานที่ ไปเที่ยว - นำไหว้พระ สวดมนต์ ตลอดทริป

ราคาเริ่มต้น 32,995 บาท
สายการบิน AIR ASIA
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เนปาล
วันที่ทัวร์อินเดีย
ธันวาคม 61 26-02 32,995 บาท
     
     
ทัวรอินเดียวันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา
ทัวรอินเดียวันที่ 2
พุทธคยา – เมืองพาราณสี ธรรมเมกขสถูป สารนาถ
ทัวร์อินเดียวันที่ 3
เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา – สาวัตถี บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 4
สาวัตถี วัดเชตวัน - ลุมพินี เนปาล
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 5
ลุมพินี สังเวชนียสถานลุมพินี - กุสินารา สังเวชนียสถานกุสินารา
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 6
กุสินารา มกุฏพันธเจดีย์ - เวสาลี - ราชคฤห์
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 7
ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน นาลันทา หลวงพ่อดำ – พุทธคยา
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 8
พุทธคยา – สนามบินดอนเมือง
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

OS - India-877 ทัวร์อินเดีย – เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล (บินไทยสไมล์)

เนปาล

ทัวร์ไม่ลงร้าน เที่ยวครบ จบโปรแกรม อาหารดี ที่พักหรู เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา ลุมพินี กุสินารา สารนาถ และ วัดเชตวัน สาวัตถี เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินไทยสไมล์ บินตรงพุทธคยา – กลับพาราณสี (ไม่เหนื่อย) โรงแรมที่พักดี – มีอาหารเสริมจากเมืองไทย มีพระวิทยากร คอยบรรยายในแต่ละสถานที่ ไปเที่ยว - นำไหว้พระ สวดมนต์ ตลอดทริป

ราคาเริ่มต้น 53,995 บาท
สายการบิน THAI SMILE
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เนปาล
วันที่ทัวร์อินเดีย
ธันวาคม 61 04-11 55,995 บาท
ธันวาคม 61 25-01 56,995 บาท
     
กุมภาพันธ์ 62 16-23 53,995 บาท
     
ทัวรอินเดียวันที่ 1
กรุงเทพฯ – พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา
ทัวรอินเดียวันที่ 2
พุทธคยา - ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน นาลันทา หลวงพ่อดำ - พุทธคยา
ทัวร์อินเดียวันที่ 3
พุทธคยา - วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต วัดภูฏาน วัดไทย - ปัตนะ
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 4
ปัตนะ เวสาลี วัดป่ามหาวัน - กุสินารา สังเวชนียสถานกุสินารา
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 5
กุสินารา มกุฏพันธเจดีย์ - ลุมพินี เนปาล สังเวชนียสถานลุมพินี
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 6
ลุมพินี วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 7
สาวัตถี วัดเชตวัน - เมืองพาราณสี
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 8
เมืองพาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา ธรรมเมกขสถูป สารนาถ - กรุงเทพฯ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako

OS - India-981 ทัวร์อินเดีย - เนปาล - ทัชมาฮาล (การบินไทย)

เนปาล

ทัวร์ไม่ลงร้าน เที่ยวครบ จบโปรแกรม อาหารดี ที่พักหรู บินตรงสู่พุทธคยา - บินกลับเดลี โดยสายการบินไทย เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สารนาถ นอนโรงแรมทุกคืนและมีอาหารเสริมจากเมืองไทย มีพระวิทยากรบรรยายให้ข้อมูล รวมทั้งการนำไหว้สวดมนต์ แจกหนังสือบทสวดมนต์และข้อมูลประวัติในแต่ละสถานที่

ราคาเริ่มต้น 60,995 บาท
สายการบิน THAI AIRWAYS
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เนปาล
วันที่ทัวร์อินเดีย
ธันวาคม 61 24-02 // 29-07 60,995 บาท
     
     
ทัวรอินเดียวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา
ทัวรอินเดียวันที่ 2
พุทธคยา - ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน นาลันทา หลวงพ่อดำ - พุทธคยา
ทัวร์อินเดียวันที่ 3
พุทธคยา วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฏาน - เมืองพาราณสี
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 4
พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา ธรรมเมกขสถูป สารนาถ - กุสินารา
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 5
กุสินารา สังเวชนียสถานกุสินารา มกุฏพันธเจดีย์ - ลุมพินี เนปาล
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 6
ลุมพินี สังเวชนียสถานลุมพินี วัดไทยลุมพินี - เมืองสาวัตถี
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 7
สาวัตถี วัดเชตวัน บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - ลักเนาว์
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 8
เมืองลักเนาว์ - เมืองอัครา
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 9
อัครา – ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ท - เดลี
 
ทัวร์อินเดียวันที่ 10
เดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
 
สอบถามโปรแกรมทัวร์
HOTLINE
093-694-9244, 099-449-5465, 02-8779690-1
E-MAIL : tour@takoworldtour.com
ID:@takoworld ID:lucktako


 


บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด
11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
E-mail : tour@takoworldtour.com