14-1
พระราชวังเคียงบ๊อค โซล อินชอน incon ชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เมืองบูชอน เกาะนามิ พระราชวังถ็อกซูกุง เมืองบูชอน เมืองจำลอง ไอนี่ เวิลด์ เมืองชุนชอน

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2561  2018  โตเกียว ฮ๊อกไกโด โอซาก้า โอกิงาวา
ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500
 

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

 

 

  ข้อมูลทั่วไป
    สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกมีพื้นที่
  ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวัน
  ออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แทฮัน มินกุก (อักษรฮันกุล:
  대한 민국ฟังเสียง , อักษรฮันจา: 大韓民國) โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮังกุก (한국) ที่หมายถึงคนชาวฮั่นหรือคนเกาหลี
  และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน (남한) ที่หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่านัมโชซอน
  (남조선) ที่หมายถึง โชซอนใต้


    ภูมิประเทศ
  คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางบด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาว 1,020 กิโลเมตร (612 ไมล์)
  และกว้าง 175 กิโลเมตร (105 ไมล์) ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทรพื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา จึงจัด
  เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็น
  หินแกรนิต และ หินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่ สวยงามอย่างมหัศจรรย์ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขา
  ตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออกในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้และตะวันตกเทือกเขา
  ค่อย ๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะในด้านการผลิต
  ข้าว
    ธงประจำชาติ
  ธงประจำชาติเกาหลีมีชื่อเรียกว่า แทกึกกี้ลวดลายของธงบอกถึงสัญลักษณ์หยินหยางตามหลักปรัชญาตะวันออก รูป
  วงกลมตรงกลางธงแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน คือ ส่วนบนที่เป็นสีแดงหมายถึง พลังในเชิงบวกหรือหยาง และ
  ส่วนล่างสีน้ำเงินหมายถึง พลังในเชิงลบหรือ หยิน พลังทั้งสองอย่างรวมกันเป็นหลักแห่งความเคลื่อนไหวอย่าง ต่อ
  เนื่อง สมดุลยภาพ และการสมานสามัคคีอันไม่รู้จบ วงกลมนี้ล้อมรอบด้วยสัญลักษณ์สี่อย่าง อยู่ที่แต่ละมุมคือ สวรรค์
  () โลก () ไฟ () และ น้ำ ()
    ดอกไม้ประจำชาติ
  ดอกมูกุงฮวา หรือ โรส ออฟ ชารอน เป็นดอกไม้ประจำชาติเกาหลี ซึ่งจะบานสะพรั่งทั่วประเทศระหว่างเดือนกรกฎา
  คมถึงเดือนตุลาคม สิ่งที่ทำให้ดอกไม้ชนิดนี้ไม่เหมือนดอกไม้ชนิดอื่นคือสามารถทนสภาพอากาศที่เลวร้ายและศัตรู
  พืชได้เป็นอย่างดี ความหมายของคำว่า มูกุงฮวา มาจากรากศัพท์ มูกุง ซึ่งหมายถึงความเป็นอมตะ คำ ๆ นี้สะท้อน
  ความเป็นอมตะของประวัติศาสตร์เกาหลี ความมุ่งมั่นและความอดทนของชาวเกาหลี
    ภูมิอากาศ
  ประเทศเกาหลีมีสภาพอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีสี่ฤดูที่แตกต่างกันคือ ในปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน
  ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น เป็นสัญญาณว่าฤดูใบไม้ผลิได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะมีหลายๆวัน
  ที่แสงแดดสดใสตลอดทั้งวันในฤดูร้อนซึ่งอากาศร้อนและมีฝนตกบ้าง ต้นไม้จะเขียวชะอุ่มทั่วไปในเดือนมิถุนายนอุณ
  หภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่า 20 องศาเซลเซียสเล็กน้อย ฤดูมรสุมปกติจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือ
  ปลายเดือนกรกฎาคมและ ในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัดและชื้นมากฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มขึ้นตอนปลายเดือนกันยายน
  ลมที่พัดมาจากแผ่นดินใหญ่นั้นทำให้อากาศแห้งและท้องฟ้าโปร่ง จึงเป็นช่วงที่อากาศเหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่
  สุดในเดือนตุลาคมทิวทัศน์ทั่วทั้งประเทศจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้นในเดือนธันวาคม
  ถึงกุมภาพันธ์อากาศจะหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝนหรือหิมะ ในช่วงนี้มักจะมีวันที่อากาศหนาวจัดประมาณ 3-4 วัน
  สลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย

 สถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลการเดินทาง

    ช๊อปปิ้ง
  การจับจ่ายซื้อของสินค้าที่มีชื่อของเกาหลีคือสินค้าพื้นเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เนคไท ผ้าพันคอ กระเป๋าเครื่อง
  หนัง โสมเกาหลี และของที่ระลึกต่าง ๆ หากนิยมสินค้านานาชนิดจากทุกมุมโลกสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าปลอดภาษีหรือ
  ห้างสรรพสินค้าผ้าและเสื้อผ้า – เกาหลีผลิตทั้งผ้าและเสื้อผ้าสำเร็จรูปคุณภาพดี ทำจากวัตถุดิบหลายชนิดหลากหลาย
  หลากสีสัน ให้เป็นที่ถูกใจผู้ใช้ แฟชั่นเสื้อผ้าจะปรับเปลี่ยนไปตาฤดู เลือกซื้อตามตลาดพื้นเมือง
    เครื่องหนัง
  ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ต กระเป๋า รองเท้า เข็มขัดและอื่น ๆ ออกแบบตามแฟชั่นมีขายในราคาถูกเป็นที่นิยมของนักท่อง
  เที่ยว เลือกซื้อที่ถนนอีแทวอน ควรมีเพื่อนพาไปถึงแหล่งหรือร้านที่เชื่อถือได้
    โสมเกาหล
  ตามตำราแพทย์โบราณของจีน โสมถือเป็นยาบำรุงที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ สรรพคุณของโสมเกาหลีเป็นที่ยอมรับทั่ว
  โลกราคาโสมลดหลั่นตามชนิดคุณภาพและอายุโสมควรซื้อที่ศูนย์โสมรัฐบาล เพราะจะได้โสมที่มี่คุณภาพ มาตรฐานและ
  มีการรับรองโสมอย่างถูกต้อง
    เครื่องไฟฟ้า
  เกาหลีถือเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำซึ่งผลิตขึ้นเองในประเทศมีเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆให้เลือกมาก
  และหลายระดับราคาที่ย่านยงซานในกรุงโซล
    อุปกรณ์กีฬา
  รองเท้ากีฬาชั้นนำ เช่น รีบ๊อกซ์ ไนกี้ มิชิ โนะ หาซื้อได้ถูกในเกาหลีรวมทั้งถุงมือเบสบอลไม้เทนนิสและอุปกรณ์กีฬาอื่น
  ๆ ตามร้านค้าที่มีป้ายเครื่องหมายถูกต้อง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลอดภาษี แต่ถ้าเป็นถุงมือหรืออุปกรณ์กอลฟ์ควรซื้อที่
  ถนนอีแทวอนอัญมณีและเครื่องประดับ – อัญมณีที่มีชื่อเสียงของเกาหลี หรือ เขี้ยวหนุมาน (Amethyst) เชื่อว่าช่วยใน
  การรักษาสุขภาพและทำให้ผู้สวมใส่มีความร่ำรวย และบุษราคัม ( Smony Topaz ) ซึ่งมีขายทั้งเม็ดร่วงและ ในรูปของ
  เครื่องประดับต่างๆเช่นต่างหูสร้อยคอแหวนและอื่นๆซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงงานผู้ผลิต

    อาหาร
  อาหาร มีความแปลกตาและแตกต่าง จากอาหารของประเทศอื่น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ อาหารส่วนใหญ่เน้นทาน
  เพื่อสุขภาพและบำรุงร่ายกาย โดยรสชาติอาหาร มักออกรสจืด แต่จะมีเครื่องเคียงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรสชาติ อาหารที่รู้จัก
  กันดีในต่างประเทศ คือ คิมซี - อาหารประเภทผักดอง ซึ่งมีหลายหน้าตาขึ้นอยู่ของประเภทของผัก และกรรมวิธีการ
  ทำ หรือบุลโกกิก - หมูย่างเกาหลี มีรสชาติออกหวาน จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

    SEOUL
  กรุงโซล (เซอูล) เมืองหลวงอายุมากกว่า 600 ปี ที่อนุรักษ์ความเก่าแก่โบราณให้กลมกลืนกับความทันสมัย ศูนย์กลาง
  เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ถูกโอบร้อมด้วยภูเขาและมีแม่น้ำฮันคัง-สายโลหิตของชาวเมือง ไหลผ่านใจกลางเมือง
  และสวรรค์สำหรับนักช้อปปิ้ง มีประชากรราว 14 ล้านคน
    KYONGBOK PALACE - NATIONAL FOLKLORE MUSEUM - PASSBY THE PRESIDENTIAL PALACE,
    BLUE HOUSE

  พระราชวังเคียงบ๊อก พิพิธภัณท์พื้นบ้านแวะผ่านชมบ้านประธานาธิบดีพระราชวังเคียงบ๊อกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 สมัย
  ราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์ เมื่อสมัย 600 ปีก่อนเยี่ยมชมท้องพระโรงพลับพลากลาง
  น้ำภายในพระราชวังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลีในอดีต
  ตลอดจนผ่านชมทำเนียบและบ้านประธานาธิบดีคนปัจจุบัน

    SEOUL TOWER (CABLE CAR + LIFT)
  สวนสาธารณะนัมซานและหอคอยกรุงโซล นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่สวนสาธารณะนัมซานซึ่งตั้งอยู่บนเขานัมซานใจกลาง
  เมืองหลวงชมทัศนียภาพอันงดงามของกรุงโซลบนหอคอยกรุงโซล 1 ใน 10 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480
  เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

    CHOGYESA TEMPLE
  วัดโซเกซา สร้างขึ้นในปี 1910 เป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง และในปี 1936 ได้กลายเป็นวัด
  ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโซเก นิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ภายในศาลาจะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธาน และพระพุทธ
  รูปน้อยใหญ่ภายในวัดยังมี ตันสนที่นำมาจากเมืองจีนซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี ใกล้ ๆ กับวัด มีร้านสังฆภัณฑ์มากมายตั้งอยู่

   | >> 1 << | 2 | 3 | 4 | 5 |


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1
เอ้ 086-303-3226 rsvn1@takoworldtour.com
ปลาย 086-378-9938 rsvn3@takoworldtour.com
นุ 086-338-7602 rsvn2@takoworldtour.com

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com


ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี ข้อมูล ทัวร์เกาหลี ข้อมูลเที่ยว เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งทงเดมุน เล่นสกี

america.php americavisa.php america-visa.php America-visaservice.php America-visa-service.php businessvisa.php business-visa.php business-visa.php business-visa-center.php business-visa-service.php china.php chinavisa.php china-visa.php travel_visa.php travel_visa_service.php travel_visa-service.php travelvisa.php usa.php visa_china.php visa_ser.php visa_service.php visaamerica.php visa-america.php visabusiness.php visa-business.php visa-china.php visa-menu.php visaservice.php visa-service.php visasewvice1.php visa-travel.php visaamerica.php visa-america.php index.php visa-business.php interview.phpp infomation.php interview.php

พระราชวังเคียงบ๊อค โซล อินชอน incon ชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เมืองบูชอน เกาะนามิ พระราชวังถ็อกซูกุง เมืองบูชอน เมืองจำลอง ไอนี่ เวิลด์ เมืองชุนชอน