วีซ่าเวียดนาม Vietnam Visa Embassy สถานฑูต Hochiminh City โฮจิมินห์ ซิตี้ Hanoi ฮานอย Danang ดานัง

 
Thailand
 
VISA VIETNAM
 
  เอกสารในการขอวีซ่าเวียดนาม  
 
  1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา  
  2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป  
  3. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)  
  4. ชาวต่างชาติที่ทำงานในเมืองไทยต้องแสดง Work Permit  
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า Single 1,800 บาท Multiple 6,500 บาท  
 
Visa VISA /  Visa Australia /  Visa Austria /  Visa Bangladesh /  Visa Belgium /  Visa Cambodia /  Visa Canada /  Visa China /  Visa Czech /  Visa Denmark /  Visa Egypt /  Visa England /  Visa Estonia /  Visa Finland /  Visa France /  Visa Germany /  Visa Greece /  Visa Hungary /  Visa India /  Visa Indonesia /  Visa Iran /  Visa Israel /  Visa Italy /  Visa Japan /  Visa Kenya /  Visa Laos /  Visa Latvia /  Visa Luxembourg /  Visa Malta /  Visa Myanmar /  Visa Nepal /  Visa Netherlands /  Visa New Zealand /  Visa Norway /  Visa Poland /  Visa Portugal /  Visa Slovakia /  Visa Slovenia /  Visa Spain /  Visa Sweden /  Visa Switzerland /  Visa Taiwan /  Visa Turkey /  Visa United Kingdom /  Visa U.S.A. / Visa VisaSchengen /  Visa Vietnam
วีซ่าเวียดนาม Vietnam Visa Embassy สถานฑูต Hochiminh City โฮจิมินห์ ซิตี้ Hanoi ฮานอย Danang ดานัง