ช่วงวันเข้าพรรษา
ทัวร์วันปีใหม่
ทัวร์วันพ่อ
ทัวร์วันมาฆะบูชา
ทัวร์วันวิสาขบูชา
ทัวร์วันแม่
ทัวร์สำหรับผู้สูงอายุ
ทัวร์หยุดสงกรานต์