บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในด้านการท่องเที่ยว และการเดินทางอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯมีนโยบายอย่างชัดเจนที่มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุด รวมไปถึงความประทับใจและอื่นๆ รวมถึงมัคคุเทศก์ก็ต้อง ผ่านการฝึกอบรมเพื่อสอบรับใบอนุญาตจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 11/17 ชั้น3 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพ 10600 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวครบวงจร ภายใต้ข้อกำหนดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/08553 โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535

Core Members

From troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections.

Joseph Pollard

Marketing Suervisor

Boy the way Glen Miller played, songs that made the hit parade. Guys like us had it made, those were the days and you knew who.

Evie Frye

Marketing Suervisor

Boy the way Glen Miller played, songs that made the hit parade. Guys like us had it made, those were the days and you knew who.

Hugh Anderson

Online Assistant

Boy the way Glen Miller played, songs that made the hit parade. Guys like us had it made, those were the days and you knew who.

Our Team

From troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections.

Joseph Pollard

Marketing Suervisor

Evie Frye

Marketing Suervisor

Hugh Anderson

Online Assistant

Taylor Mikai

Travel Guide

Brian Ford

Founder and CEO

James Henry

Chairman

Judith Hamilton

Senior Marketing Advisor

Brian Jackson

Founder and CEO