วีซ่าจีน / China Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าจีน

LINE : @takoworld
Link LINE : https://bit.ly/2IJnKD4
📱สอบถาม 099-4495465

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.8 เซ็นติเมตร จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)
 • จดหมายเชิญจากประเทศจีน (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

อัตราค่าธรรมเนียม

NationalitySingleDoubleMultiple
6 Months1 Year
Thailand1,5002,5003,5005,000
USA5,0605,0605,0605,060
Others1,6002,1502,7003,800

* ยื่นด่วน 2 วัน เพิ่ม 1,050 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ประจำประเทศไทย
 • 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00-15:00 น.
 • โทรศัพท์: 02-2075888
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00-15:00 น. (ยื่นด่วน 9.00-10.50 น.)
 • เวลารับรับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00 -16:00 น. (ยื่นด่วนรับ 15.30 น.)

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

LINE : @takoworld
Link LINE : https://bit.ly/2IJnKD4
📱สอบถาม 099-4495465

Share This Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น