วีซ่าพม่า / Myanmar Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าพม่า

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท (Work Permit)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • วีซ่าธุรกิจ
 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท ( Work Permit)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • หนังสือชี้แจงจากนายจ้างที่ระบุจุดประสงค์ในการไปพม่า (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • หนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศพม่า ภาษาอังกฤษ และ ภาษาพม่า
 • สำเนาหลังสือรับรองบริษัทของบริษัทในประเทศพม่า

อัตราค่าธรรมเนียม

DescriptionSingleMultiple 3 MonthMultiple 6 MonthMultiple 1 Year
Tourist1,600N/AN/AN/A
Business2,0008,00016,00024,000

*วีซ่าท่องเที่ยว ยื่นด่วน 1 วัน เพิ่ม 690 บาท*

*วีซ่าธุรกิจ ยื่นด่วน 1 วัน เพิ่ม 1,050 บาท*

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งสถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย
 • 110 ถนนสาทรเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00-17:00 น.
 • โทรศัพท์: 02-234-4698
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:00 น.
 • เวลารับรับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 15:30 -16:30 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
Share This Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น