วีซ่ามอลตา / Malta Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่ามอลตา

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี
 • จดหมายเชิญจากประเทศมอลตา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • แพลนการท่องเที่ยวอย่างละเอียด
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน

อัตราค่าธรรมเนียม

DescriptionSingleMultiple
วีซ่าท่องเที่ยว2,8242,824
วีซ่าธุรกิจ2,8242,824

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศมอลตา (VFS Austria)
 • ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์: 02-118-7008
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30-12:00 และ 13:00-16:00 น.
 • เวลารับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 13:00-16:00 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
Share This Article

1 Comment

 1. วีซ่าเชงเก้น / Schengen Visa – บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

  […] สโลวีเนีย สวีเดน ลักเซมเบิร์ก มอลตา และอีก 3 ประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ […]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น