วีซ่าอิหร่าน / Iran Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าอิหร่าน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าแบบฟอร์มในการขอวีซ่าพาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)หนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศอิหร่าน (วีซ่าธุรกิจ)กรมธรรม์ประกันการเดินทางแพลนการท่องเที่ยวโค๊ดวีซ่า ต้องให้บริษัทผู้เชิญ หรือโรงแรมที่พักที่อิหร่านไปขอได้ที่กระทรวงต่างประเทศ หรือติดต่อเรา

อัตราค่าธรรมเนียม

NationalityTouristBusiness
Thailand2,025Contact us

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งสถานทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย
 • 205 ซอยสุขุมวิท 49/11 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
 • เวลาทำการ จันทร์-พฤหัสบดี 09.00-16.00 น.
 • โทรศัพท์: 02-390-0871-3 แฟกซ์ 02-390-0837
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:00 น.
 • เวลารับรับวีซ่า จันทร์-พฤหัสบดี 09.00 -13:00 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
Share This Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น